TERUG NAAR OVERZICHT

Verlies je je recht op een uitkering als je zelf ontslag geeft?

 

Als je buiten je wil om je werk verliest, krijg je doorgaans een werkloosheidsuitkering. Zo val je niet compleet zonder inkomsten tijdens je zoektocht naar een nieuwe job. Maar wat als je zelf ontslag neemt? Doe je dan afstand van je recht op een uitkering? Of kan in je bepaalde gevallen toch rekenen op steun van de RVA? Wij vroegen het aan de directie Werkloosheidsreglementering.

Krijg je een uitkering als je zelf je ontslag hebt ingediend?

“Als je een passende dienstbetrekking hebt, mag je die in principe niet verlaten. Doe je dat toch, dan ben je ‘vrijwillig werkloos’ en word je uitgesloten van je recht op een uitkering”, weet adviseur-generaal van de RVA Geert Vandendriessche. “Is je werk niet langer passend, dan mag je je contract wel degelijk op eigen initiatief beëindigen. Zonder het recht op een uitkering te verliezen.”

Tip: Download onze handige gratis gids ‘Zelf ontslag indienen: zo vertrek je met opgeheven hoofd’.

Wie beslist of je job al dan niet ‘passend’ is?

“Dat is de taak van de directeur van het werkloosheidsbureau bevoegd voor jouw woonplaats. Die beslist op basis van criteria die hiervoor zijn opgenomen in de werkloosheidsreglementering. Vaak gaat het over:

- Medische problemen: als je jouw werk niet langer kan uitoefenen om medische redenen, mag je je job verlaten. Dat geldt zowel voor lichamelijke als psychologische klachten, denk maar aan burn-out of depressie. Je moet dat in principe aantonen met een attest van de arbeidsgeneesheer. Heb je dat niet, dan zal een arts verbonden aan de RVA een oordeel vellen.

- Onverzoenbare conflicten: krijg je af te rekenen met geweld, pesterijen, stalking of ongepast seksueel gedrag op het werk, dan ben je niet verplicht om bij je huidige werkgever aan de slag te blijven. Je moet dat wel minstens kunnen staven met concrete en tastbare feiten.

- Zware fouten van je werkgever: ook als je kunt aantonen dat je werkgever een ernstige fout heeft gemaakt of zich niet houdt aan de overeenkomsten uit jullie arbeidscontract, is dat een gegronde reden om dat te beëindigen. Denk maar aan het niet nakomen van de loonafspraken, of een opgelegde wijziging van je takenpakket waardoor dat niet langer overeenkomt met je vaardigheden.

Daarnaast zijn er nog andere redenen waardoor een betrekking niet langer passend kan zijn, zoals woon-werkafstand of werkuren. Stel bijvoorbeeld dat je als koppel allebei in de vroege ploeg werkt. Bij een gezinsuitbreiding is de kans groot dat er zo vroeg nog geen opvang is voor het kind. De directeur van het werkloosheidsbureau kan dan misschien oordelen dat een van beide partners zijn of haar tewerkstelling mag stopzetten, omdat er in sociaal opzicht ernstige bezwaren aan zijn verbonden. Maar misschien is het ook wel mogelijk voor een van beiden om van ploeg te wisselen? Elk geval is met andere woorden uniek.

Wil je op veilig spelen? Weet dat je via een ‘rulingaanvraag’ vooraf aan de directeur kan vragen hoe hij of zij een bepaalde werkverlating zal behandelen, als die zich later zou voordoen.”

Lees ook: Opzegvergoeding bijna nergens zo hoog als in België

Wat als de RVA oordeelt dat je je job niet had mogen verlaten?

“Kan je aantonen aan de RVA dat je job niet langer passend was en voldoe je aan alle voorwaarden, dan krijg je meteen een werkloosheidsuitkering.

Is de directeur van het werkloosheidsbureau daar niet van overtuigd, dan kan hij of zij beslisten om je een waarschuwing te geven, of om je voor 4 tot 52 weken uit te sluiten van het recht op een uitkering. De concrete duur hangt af van eventuele verzachtende of verzwarende omstandigheden, zoals een eerdere verwittiging. Gemiddeld moet je in de praktijk rekening houden met een uitsluiting van 13 tot 17 weken. Daarna krijg je wel een tegemoetkoming”, legt Geert Vandendriessche uit.

“Blijkt uit je verhaal dat je ontslag hebt genomen met de bedoeling om van een uitkering te gaan leven, zelfs al is het tijdelijk? Dan zal je het recht erop volledig verliezen. In dat geval moet je eerst weer voldoende dagen werken om terug in aanmerking te kunnen komen.”

Bron: vacature.com. Tekst: Kristina Rybouchkina. Publicatiedatum: juni 2019.


Lees ook:

Ontslag, en nu?

Bekaert, FedEx, Carrefour, Thomas Cook,… Als je er de kranten op naleest, lijkt het wel alsof het en...

Laat je salaris niet afhangen van het lot

Check het salariskompas van vacature.com en ontdek welk loonpakket iemand met jouw profiel mag verwachten.

 

Zelf ontslag nemen: let op voor deze 5 missers

Heb je beslist om een nieuw professioneel avontuur aan te gaan? Dan sta je vast te trappelen om erin...

Een hart voor de zorg?

Wij vonden 5 werkgevers uit de zorg die zowel voor hun patiënten als hun medewerkers een tandje bijsteken.
Benieuwd naar hun vacatures?

- Sponsored

Zelf ontslag geven tijdens ziekteverlof

Er zijn steeds meer langdurig zieken in ons land. Meer dan 400.000 Belgen zitten al een jaar lang th...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Wat is ontslag om dringende reden?

De weg naar de top loopt ook wel eens door diepe dalen. Al wie werkt loopt dan ook het risico een C4...

Vrijwillig ontslag als nieuwe start: zij deden het

Droom jij er ook van om de tijd te nemen om te herbronnen? Twee ervaringsdeskundigen deden het echt....

Hoe neem je ontslag zonder bruggen te verbranden?

Je ontslag indienen is vaak dubbel. Enerzijds kijk je uit naar je nieuwe job of andere vooruitzichte...