TERUG NAAR OVERZICHT

Totaalpakket voor langdurig werkzoekenden

Mensen die niet kunnen of willen werken? Vlaams minister van Werk Philippe Muyters gelooft er niet in. Drie nieuwe maatregelen moeten langdurig werklozen helpen om vlotter door te stromen naar een reguliere job. Maatwerk en intensieve begeleiding staan daarbij centraal.

"Iederéén heeft talenten en competenties. Het is gewoon zaak om ze op de juiste manier aan te boren. Bij langdurig werklozen doen we dat voortaan in de eerste plaats via het stelsel van tijdelijke werkervaring. Ze krijgen maximaal twee jaar lang een intensieve begeleiding en een traject op maat, opgebouwd uit diverse vormen van korte stages, werkplekleren of een individuele beroepsopleiding (IBO). Sinds midden 2016 gingen al meer dan 5400 werkzoekenden op dat aanbod in. Begin 2017 werd het ook opengesteld voor mensen die een leefloon krijgen van het OCMW. Eind juli stond de teller daar al op ruim 2900.

Om werkgevers aan te sporen om langdurig werkzoekenden effectief een arbeidscontract aan te bieden, werkte ik daarnaast ook een aanwervingspremie uit. De eerste schijf van 1250 euro wordt na drie maanden tewerkstelling uitbetaald; een tweede schijf (3000 euro) volgt na een jaar. De aangeworvene moet minstens twee jaar bij de VDAB ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende en tussen 25 en 54 jaar oud zijn. Zo vermijden we overlapping met de bestaande RSZ-doelgroepenkorting voor wie werknemers jonger dan 25 of ouder dan 55 in dienst neemt.

Tot slot gaat op 1 januari 2018 ook het nieuwe systeem wijk-werken van start. Mensen met een echt grote afstand tot de arbeidsmarkt kunnen maximaal 630 uur tegen een kleine vergoeding werkervaring opdoen in een toegankelijke omgeving. Ze kunnen bijvoorbeeld klusjes doen bij mensen thuis, voor- en naschoolse kinderopvang verzorgen, maaltijden aan huis brengen … Na uiterlijk een jaar moet de werkzoekende dan klaar zijn om een volgende stap in zijn traject te zetten, zoals een stage, een opleiding of een IBO."


Lees ook:

Dit zijn je rechten bij een ontslag

Een ontslagbrief gaat vaak vergezeld van een stortbui aan emoties. Dankzij een stevig arsenaal wette...

Laat je salaris niet afhangen van het lot

Check het salariskompas van vacature.com en ontdek welk loonpakket iemand met jouw profiel mag verwachten.

 

OPINIE: Moet er een einde komen aan onbeperkte werkloosheidsuitkeringen?

België is het enige EU-land waar werkzoekenden een leven lang een uitkering kunnen krijgen. In alle ...

Maak kennis met Victor, hij zoekt voor jou een gepaste job!

Hulp nodig bij het vinden van je droomjob? Victor, de virtuele jobassistent gaat op basis van je antwoorden op zoek naar een job voor jou.

Hoe bereken ik mijn opzegtermijn?

Als je ontslaan wordt of ontslag geeft moet je vaak een opzegtermijn respecteren. Hoelang je opzegte...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Zo weet je of je ontslagen gaat worden

Werkzekerheid is anno 2018 een wankel begrip waar maar weinigen op mogen rekenen. Geniet jij de luxe...

Eindejaarspremie en ontslag

Binnenkort is het in ons bedrijf zover, we krijgen onze 'dertiende maand'. Is dit trouwens hetzelfde...

Wat houdt een concurrentiebeding in?

Een concurrentiebeding is een clausule in een arbeidsovereenkomst die verhindert dat de werknemer na...