TERUG NAAR OVERZICHT

Ontslagen? Outplacement geeft je loopbaan een nieuw elan

Outplacementbureaus, die ontslagen werknemers begeleiden in hun zoektocht naar een nieuwe job, schieten de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond. Sarah Callens, outplacementcoach bij SBS Skill BuilderS, verklaart hoe dat komt. 

 

“In het grillige economische klimaat van vandaag komen competente werknemers plots zonder werk te zitten. Mensen die tien, twintig, dertig jaar in dienst zijn bij dezelfde werkgever en dan opnieuw moeten solliciteren. Het is voor hen niet eenvoudig om te concurreren met jonge, flexibele werknemers in een erg veeleisende arbeidsmarkt. Begeleiding hierbij is broodnodig, zowel op praktisch als op psychologisch vlak. Als outplacementcoach begeleid ik mensen van alle slag: hoogopgeleid, laaggeschoold, gedreven werknemers, moeilijker profielen, vaak vijftigplussers, maar ook dertigers. Ontslagen werknemers vinden dankzij outplacementbegeleiding sneller een nieuwe job en zijn ook gelukkiger. Het is voor hen een uitgelezen kans om in te zoomen op zichzelf en zich te heroriënteren.”

 

Wat zijn de grootste struikelblokken?

“Het is sowieso een moeilijke economische tijd om op zoek te gaan naar werk: de concurrentie is groot en werkgevers leggen de lat hoog. Er zijn wel een aantal factoren die ervoor zorgen dat het vinden van een nieuwe baan extra moeilijk is:

 

- Vijfenvijftigplussers zijn niet de meest populaire doelgroep op de arbeidsmarkt ondanks de vele initiatieven van de overheid. Ook heeft deze groep vaak een mooi salaris opgebouwd en wil ze hier niet (veel) aan inboeten. Werkgevers zijn op hun beurt niet altijd bereid om tegemoet te komen aan de hoge looneisen.

- Voor mensen die uit verouderde functies komen, is een nieuwe job vinden ook niet evident. Een administratief bediende die tientallen jaren met hetzelfde systeem heeft gewerkt en verder een heel beperkte computerkennis heeft, zal zich eerst moeten bijscholen.

- Mensen die naast hun ontslag in hun privéleven enkele teleurstellingen moeten verwerken of met zichzelf worstelen, hebben veel morele begeleiding nodig. Dit vertraagt vanzelfsprekend de zoektocht naar ander werk.

- Ten slotte kan een attitudeprobleem voorkomen dat je nieuw werk vindt. Mensen zijn soms hun eigen struikelblok.

 

Elke doelgroep staat voor uitdagingen: een jongere werknemer met veel kosten moét snel een nieuwe job vinden en stelt zich (te) flexibel op. Een oudere persoon is kieskeuriger. Een laagopgeleide werknemer denkt snel dat hij ‘toch maar’ een arbeider is en dus niet in aanmerking zal komen.”

 

Op welke manier pakt Skill BuilderS de begeleiding van ontslagen werknemers aan? 

“Een outplacementtraject is maatwerk. We organiseren wekelijkse groepsbijeenkomsten waarin mensen hun ervaringen kunnen uitwisselen.  Dit wordt aangevuld met individuele begeleiding. Bij werknemers die een bepaalde competentie moeten bijschaven, gaan we op zoek naar de gepaste opleiding. Veel hangt af van de gemoedstoestand van de ontslagen werknemer. Sommige mensen laten er geen gras over groeien en beginnen onmiddellijk te solliciteren, maar anderen kunnen hun ontslag maar moeilijk plaatsen. Het is al gebeurd dat ik iemand zes maanden lang individueel psychologisch moest begeleiden voordat hij terug de moed vond om te solliciteren. Gemiddeld duurt het viereneenhalve maand voor een kandidaat opnieuw duurzaam aan de slag gaat. De meeste coaches bij SBS genoten een opleiding psychologie of sociaal werk. In deze job is een humane achtergrond belangrijk. Je wordt toch betrokken bij een bredere problematiek dan louter de werkloosheid. Mensen zitten regelmatig terneergeslagen bij ons op de stoel. Je moet je heel mensgericht opstellen en met hen een vertrouwensband opbouwen.”

 

Hoeveel ontslagen werknemers vinden uiteindelijk een nieuwe job dankzij outplacement?

“78,7 procent van werkzoekenden die vandaag een outplacementtraject volgen bij SBS kunnen opnieuw aan de slag met een contract van onbepaalde duur of met een uitzendcontract. Het hertewerkstellingspercentage stijgt tot 85 procent en meer als je een nieuwe steekproef doet na zes maanden. Voordat de economische crisis losbarstte in 2008, lag dit cijfer nog hoger. Bedrijven zijn vandaag erg voorzichtig en het aantal vacatures is bescheiden. Het economisch herstel verloopt dus moeizaam, maar we merken toch een positieve uitstroom naar de arbeidsmarkt op.”

 

Outplacement: wat is het precies?

Een gespecialiseerde dienstverlener helpt ontslagen werknemers uit de privésector, die in aanmerking komen voor outplacement, aan een nieuwe job of bij het beginnen van een zelfstandige activiteit. De hulp kan bestaan uit:

-      Psychologische begeleiding

-      Sollicitatietraining

-      Competentie-analyse

-      Heroriëntering

-      Administratieve ondersteuning

 

 

 

Wanneer moet je werkgever outplacement aanbieden?

Een werkgever is verplicht om outplacementbegeleiding aan te bieden als:

- je ontslagen wordt op individuele basis en recht hebt op meer dan 30 weken opzegvergoeding;

- je ontslagen wordt op individuele basis en je 45 jaar of ouder bent;

- je ontslagen wordt in het kader van een collectief ontslag.

 

Bedrijven mogen ook vrijwillig outplacement aanbieden aan werknemers die jonger zijn dan 45 jaar met minder dan 30 weken opzegvergoeding.  

 

Lees ook:

Het ontslag volgens de letter van de wet

Zo organiseer je een efficiënte jobhunt

OPINIE: Moet er een einde komen aan onbeperkte werkloosheidsuitkeringen?

België is het enige EU-land waar werkzoekenden een leven lang een uitkering kunnen krijgen. In alle ...

Laat je salaris niet afhangen van het lot

Check het salariskompas van vacature.com en ontdek welk loonpakket iemand met jouw profiel mag verwachten.

 

Hoe bereken ik mijn opzegtermijn?

Als je ontslaan wordt of ontslag geeft moet je vaak een opzegtermijn respecteren. Hoelang je opzegte...

Maak kennis met Victor, hij zoekt voor jou een gepaste job!

Hulp nodig bij het vinden van je droomjob? Victor, de virtuele jobassistent gaat op basis van je antwoorden op zoek naar een job voor jou.

Zo weet je of je ontslagen gaat worden

Werkzekerheid is anno 2018 een wankel begrip waar maar weinigen op mogen rekenen. Geniet jij de luxe...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Eindejaarspremie en ontslag

Binnenkort is het in ons bedrijf zover, we krijgen onze 'dertiende maand'. Is dit trouwens hetzelfde...

Wat houdt een concurrentiebeding in?

Een concurrentiebeding is een clausule in een arbeidsovereenkomst die verhindert dat de werknemer na...

Totaalpakket voor langdurig werkzoekenden

Mensen die niet kunnen of willen werken? Vlaams minister van Werk Philippe Muyters gelooft er niet i...