TERUG NAAR OVERZICHT

Ontslagen? Outplacement geeft je loopbaan een nieuw elan

Outplacementbureaus, die ontslagen werknemers begeleiden in hun zoektocht naar een nieuwe job, schieten de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond. Sarah Callens, outplacementcoach bij SBS Skill BuilderS, verklaart hoe dat komt. 

 

“In het grillige economische klimaat van vandaag komen competente werknemers plots zonder werk te zitten. Mensen die tien, twintig, dertig jaar in dienst zijn bij dezelfde werkgever en dan opnieuw moeten solliciteren. Het is voor hen niet eenvoudig om te concurreren met jonge, flexibele werknemers in een erg veeleisende arbeidsmarkt. Begeleiding hierbij is broodnodig, zowel op praktisch als op psychologisch vlak. Als outplacementcoach begeleid ik mensen van alle slag: hoogopgeleid, laaggeschoold, gedreven werknemers, moeilijker profielen, vaak vijftigplussers, maar ook dertigers. Ontslagen werknemers vinden dankzij outplacementbegeleiding sneller een nieuwe job en zijn ook gelukkiger. Het is voor hen een uitgelezen kans om in te zoomen op zichzelf en zich te heroriënteren.”

 

Wat zijn de grootste struikelblokken?

“Het is sowieso een moeilijke economische tijd om op zoek te gaan naar werk: de concurrentie is groot en werkgevers leggen de lat hoog. Er zijn wel een aantal factoren die ervoor zorgen dat het vinden van een nieuwe baan extra moeilijk is:

 

- Vijfenvijftigplussers zijn niet de meest populaire doelgroep op de arbeidsmarkt ondanks de vele initiatieven van de overheid. Ook heeft deze groep vaak een mooi salaris opgebouwd en wil ze hier niet (veel) aan inboeten. Werkgevers zijn op hun beurt niet altijd bereid om tegemoet te komen aan de hoge looneisen.

- Voor mensen die uit verouderde functies komen, is een nieuwe job vinden ook niet evident. Een administratief bediende die tientallen jaren met hetzelfde systeem heeft gewerkt en verder een heel beperkte computerkennis heeft, zal zich eerst moeten bijscholen.

- Mensen die naast hun ontslag in hun privéleven enkele teleurstellingen moeten verwerken of met zichzelf worstelen, hebben veel morele begeleiding nodig. Dit vertraagt vanzelfsprekend de zoektocht naar ander werk.

- Ten slotte kan een attitudeprobleem voorkomen dat je nieuw werk vindt. Mensen zijn soms hun eigen struikelblok.

 

Elke doelgroep staat voor uitdagingen: een jongere werknemer met veel kosten moét snel een nieuwe job vinden en stelt zich (te) flexibel op. Een oudere persoon is kieskeuriger. Een laagopgeleide werknemer denkt snel dat hij ‘toch maar’ een arbeider is en dus niet in aanmerking zal komen.”

 

Op welke manier pakt Skill BuilderS de begeleiding van ontslagen werknemers aan? 

“Een outplacementtraject is maatwerk. We organiseren wekelijkse groepsbijeenkomsten waarin mensen hun ervaringen kunnen uitwisselen.  Dit wordt aangevuld met individuele begeleiding. Bij werknemers die een bepaalde competentie moeten bijschaven, gaan we op zoek naar de gepaste opleiding. Veel hangt af van de gemoedstoestand van de ontslagen werknemer. Sommige mensen laten er geen gras over groeien en beginnen onmiddellijk te solliciteren, maar anderen kunnen hun ontslag maar moeilijk plaatsen. Het is al gebeurd dat ik iemand zes maanden lang individueel psychologisch moest begeleiden voordat hij terug de moed vond om te solliciteren. Gemiddeld duurt het viereneenhalve maand voor een kandidaat opnieuw duurzaam aan de slag gaat. De meeste coaches bij SBS genoten een opleiding psychologie of sociaal werk. In deze job is een humane achtergrond belangrijk. Je wordt toch betrokken bij een bredere problematiek dan louter de werkloosheid. Mensen zitten regelmatig terneergeslagen bij ons op de stoel. Je moet je heel mensgericht opstellen en met hen een vertrouwensband opbouwen.”

 

Hoeveel ontslagen werknemers vinden uiteindelijk een nieuwe job dankzij outplacement?

“78,7 procent van werkzoekenden die vandaag een outplacementtraject volgen bij SBS kunnen opnieuw aan de slag met een contract van onbepaalde duur of met een uitzendcontract. Het hertewerkstellingspercentage stijgt tot 85 procent en meer als je een nieuwe steekproef doet na zes maanden. Voordat de economische crisis losbarstte in 2008, lag dit cijfer nog hoger. Bedrijven zijn vandaag erg voorzichtig en het aantal vacatures is bescheiden. Het economisch herstel verloopt dus moeizaam, maar we merken toch een positieve uitstroom naar de arbeidsmarkt op.”

 

Outplacement: wat is het precies?

Een gespecialiseerde dienstverlener helpt ontslagen werknemers uit de privésector, die in aanmerking komen voor outplacement, aan een nieuwe job of bij het beginnen van een zelfstandige activiteit. De hulp kan bestaan uit:

-      Psychologische begeleiding

-      Sollicitatietraining

-      Competentie-analyse

-      Heroriëntering

-      Administratieve ondersteuning

 

 

 

Wanneer moet je werkgever outplacement aanbieden?

Een werkgever is verplicht om outplacementbegeleiding aan te bieden als:

- je ontslagen wordt op individuele basis en recht hebt op meer dan 30 weken opzegvergoeding;

- je ontslagen wordt op individuele basis en je 45 jaar of ouder bent;

- je ontslagen wordt in het kader van een collectief ontslag.

 

Bedrijven mogen ook vrijwillig outplacement aanbieden aan werknemers die jonger zijn dan 45 jaar met minder dan 30 weken opzegvergoeding.  

 

Lees ook:

Het ontslag volgens de letter van de wet

Zo organiseer je een efficiënte jobhunt

Ex-VRT-presentatrice Martine Prenen over haar ontslag: soms geeft het leven je een schop onder de kont

Je ontslag krijgen is pijnlijk. Maar eigenlijk zou dat niet mogen; iedereen heeft wel eens tegenslag...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Ik ontslagen worden? Nooit, jamais, never!

Is dat niet de natte droom van iedere sukkelaar in arbeidsland: een job vinden waarin je simpelweg n...

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

 

Ontslagen... maar allesbehalve verslagen

Ontslag was voor Rilla Lysens jarenlang de vaste prik van de dag. Als hr-verantwoordelijke voor munt...

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

Welke soorten ontslag bestaan er?

Ontslag gekregen of zelf je ontslag gegeven? Was het een ontslag in onderling overleg of was het één...

Het ontslag volgens de letter van de wet

Een ontslag roept veel praktische vragen op. 'Waar heb ik recht op bij ontslag?', 'Wat is de opzegte...

Ontslag gekregen: hoe moet het nu verder?

Onverwachts ontslag gekregen? Het kan een bittere pil zijn om te slikken. Zelfs als je jouw ontslag ...