TERUG NAAR OVERZICHT

Kan je ontslagen worden omwille van 'moeilijk' gedrag?

 

Iedereen begaat wel eens fout en niemand is perfect. Ook op het werk gedragen we ons bijgevolg misschien niet altijd even voorbeeldig. Maar kan fout gedrag een reden zijn om je te ontslaan? We stelden de vraag aan Geert Vermeir van het juridisch kenniscentrum SD Worx.

Geert Vermeir: “Het kortste antwoord op deze vraag luidt ‘ja, je kan je ontslag krijgen als gevolg van problematisch gedrag.’ Maar daar moeten meteen veel nuances aan toegevoegd worden, want het ene gedragsprobleem is natuurlijk het andere niet. Het is een erg algemene term. Gaat het bijvoorbeeld om een goed functionerende collega die zich de laatste tijd negatief opstelt, of om iemand die de sfeer op de werkvloer vanaf dag één zwaar bederft? Hebben we het over een werknemer die steelt of agressief is? Dit kan evenzeer onder de noemer gedragsproblemen vallen. Of misschien vindt een werkgever een medewerker die manifest de werknemersbelangen verdedigt wel problematisch?”

Tip: Toch je ontslag gekregen? In ons gratis e-book geven we antwoord op enkele praktische vragen waar je mee kan zitten en loodsen we je naar een volgende uitdaging.

Geen officiële lijst

“In België bestaat er geen officiële lijst met redenen waarom iemand ontslagen kan worden. De werkgever heeft, net als de werknemer, te allen tijde het recht de arbeidsovereenkomst eenzijdig te beëindigen. Om misbruik te voorkomen gelden er wel enige kanttekeningen bij deze vrijheid. Eerst en vooral dient de werkgever uiteraard de wettelijke regels te volgen. Zo zal hij een opzegperiode moeten respecteren of de werknemer een verbrekingsvergoeding moeten uitbetalen, of hij het contract nu stopzet na enkele maanden of na tientallen jaren samenwerking. In principe moet de werkgever het ontslag niet verantwoorden. In andere landen is er soms een procedure via de inspectie of rechtbank, maar bij ons is de wetgeving op dit vlak redelijk soepel. Je kan een individuele medewerker zonder strikte motivering ontslaan. Daar zijn echter drie uitzonderingen op.”

Lees ookKan een langdurige ziekte aanleiding geven tot ontslag?

Dringende redenen

“Wanneer je baas je ontslaat om dringende redenen, zal hij of zij moeten aantonen dat je een fout hebt begaan die zodanig ernstig is, dat de samenwerking onmiddellijk en definitief onmogelijk is. Het ontslag moet gebeuren binnen de drie werkdagen nadat de gepleegde feiten bekend zijn. Je presteert geen opzegtermijn en krijgt geen verbrekingsvergoeding. Van gedragingen die gelden als dringende reden, bestaat er evenmin een officiële lijst, maar arbeidsreglementen moeten dringende redenen wel opsommen. Vaak zijn dat zaken als diefstal, agressie, fraude of belangenvermenging. Het is echter niet omdat iets in het arbeidsreglement is opgenomen, dat het ook daadwerkelijk een dringende reden is. Of omgekeerd, dat het er geen kan zijn indien het er niet in staat. Wanneer een werknemer niet akkoord gaat met een ontslag om dringende reden, kan hij juridische stappen ondernemen. De rechtbank zal dan over de zaak beslissen en krijgt het laatste woord. Oordeelt deze dat er geen dringende reden is, dan maakt de werknemer alsnog aanspraak op een verbrekingsvergoeding.”

Bescherming

“Verder mag je baas je niet zonder reden ontslaan wanneer je als werknemer een wettelijke ontslagbescherming geniet. Deze bescherming is in heel wat situaties van kracht. Bijvoorbeeld in geval van zwangerschap en bij tijdskrediet of educatief verlof. Het gaat steeds om situaties waar je een wettelijk recht uitoefent, maar waar een werkgever mogelijk niet blij mee is. Om werknemers dan te beschermen tegen eventuele represailles is de ontslagbescherming in het leven geroepen. Ontvang je in zulke situatie toch je C4, moet de werkgever aantonen dat de reden voor je ontslag los staat van de reden waarom je beschermd bent. Ben je bijvoorbeeld in verwachting, kan je dus nog steeds ontslagen worden om economische redenen of indien je je compleet misdraagt.”

Motivering voor ontslag

“Ten derde kunnen werknemers sinds 2014 ontslagmotivering aanvragen. Een werkgever moet in normale omstandigheden een ontslag niet actief motiveren, tenzij de ontslagen werknemer er zelf om vraagt. In geval de werknemer niet akkoord gaat met de reden voor zijn ontslag, gebeurt de controle opnieuw door de rechtbank. Is de rechter van mening dat het ontslag ‘kennelijk onredelijk’ is, kan de werknemer aanspraak maken op een bijkomende vergoeding van 3 tot 17 weken loon.”

Context is alles

“Of iemand ontslagen kan worden omwille van gedragsproblemen hangt dus sterk af van de aard van die gedragsproblemen en de context. Het is uiteindelijk aan de rechter om een oordeel te vellen. Die zal steeds rekening houden met factoren als het verleden van de ontslagen werknemer, de inspanningen die gebeurd zijn om negatief gedrag bij te stellen en de impact die het heeft op collega’s of klanten. Iemand die bijvoorbeeld al een mooie carrière achter de rug heeft bij zijn werkgever maar omwille van privéredenen plots negatief gedrag vertoont, zal anders beoordeeld worden dan een nieuwe collega die zich van bij de start als tiran opwerpt. Ook pakweg een belediging aan het adres van je leidinggevende zal de rechtbank steeds in zijn context plaatsen. In het vuur van een betoog een lelijk woord of een belediging laten ontsnappen, is uiteraard lang niet hetzelfde als iemand keer op keer opnieuw de huid vol schelden.”

Bron: vacature.com. Tekst: Joni Horemans. Publicatiedatum: juni 2019.


Lees ook:

Ontslag, en nu?

Bekaert, FedEx, Carrefour, Thomas Cook,… Als je er de kranten op naleest, lijkt het wel alsof het en...

Laat je salaris niet afhangen van het lot

Check het salariskompas van vacature.com en ontdek welk loonpakket iemand met jouw profiel mag verwachten.

 

Zelf ontslag nemen: let op voor deze 5 missers

Heb je beslist om een nieuw professioneel avontuur aan te gaan? Dan sta je vast te trappelen om erin...

Een hart voor de zorg?

Wij vonden 5 werkgevers uit de zorg die zowel voor hun patiënten als hun medewerkers een tandje bijsteken.
Benieuwd naar hun vacatures?

- Sponsored

Zelf ontslag geven tijdens ziekteverlof

Er zijn steeds meer langdurig zieken in ons land. Meer dan 400.000 Belgen zitten al een jaar lang th...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Wat is ontslag om dringende reden?

De weg naar de top loopt ook wel eens door diepe dalen. Al wie werkt loopt dan ook het risico een C4...

Vrijwillig ontslag als nieuwe start: zij deden het

Droom jij er ook van om de tijd te nemen om te herbronnen? Twee ervaringsdeskundigen deden het echt....

Hoe neem je ontslag zonder bruggen te verbranden?

Je ontslag indienen is vaak dubbel. Enerzijds kijk je uit naar je nieuwe job of andere vooruitzichte...