TERUG NAAR OVERZICHT

Jouw rechten én plichten bij ontslag

Opzegging

De opzegging van een arbeidscontract moet schriftelijk gebeuren. Deze brief vermeldt altijd het begin en de duur van de opzegtermijn.

 

Motivering van ontslag

De werknemer heeft het recht om de concrete reden(en) voor het ontslag te kennen. Als zijn werkgever dat niet spontaan meedeelt, kan de ontslagen werknemer daar schriftelijk om vragen. Wanneer de werkgever weigert te antwoorden, kan hem een boete worden opgelegd.

 

Opzegtermijn

Als werkgever/werknemer ben je gebonden aan een opzegtermijn. De opzegtermijn houdt rekening met drie factoren:

- de datum waarop de arbeidsovereenkomst werd afgesloten

- wie het ontslag geeft (werknemer of werkgever)

- het statuut van de werknemer: arbeider of bediende

Je vakbond of de VDAB/Hulpkas ken je vertellen waar je recht op hebt.

 

Ontslagvergoeding

Wanneer je met onmiddellijke ingang wordt ontslagen of als je werkgever je slechts een gedeelte van de opzegtermijn laat presteren, moet je een ontslagvergoeding krijgen. Deze ontslagvergoeding is gelijk aan het bruto maandloon dat je normaal zou krijgen voor eenzelfde periode. Op dit bedrag moet wel belasting (bedrijfsvoorheffing) worden betaald.

 

Prestaties

Meestal moet je tijdens je opzegtermijn gewoon verder werken. Jouw loon wordt dan gewoon doorbetaald.

Jij en je werkgever kunnen in wederzijds akkoord beslissen dat je vroeger weg mag, maar hij is daartoe niet verplicht.

Je hebt pas recht op een werkloosheidsuitkering na het einde van je opzegtermijn. Als je zelf je ontslag hebt gegeven, krijg je niet altijd onmiddellijk een uitkering. De RVA kan zeggen of je recht hebt op een uitkering.

 

Sollicitatieverlof

Tijdens je opzegtermijn heb je onder bepaalde voorwaarden recht op sollicitatieverlof om een nieuwe job te zoeken. Het gaat gemiddeld om één dag per week sollicitatieverlof, met behoud van je loon.

 

Outplacement

Je hebt recht op outplacement als:

- je ontslagen werd vanaf 1 januari 2014.

- je opzegtermijn minstens 30 weken bedraagt

- je niet ontslagen werd om dringende redenen

 

De leeftijd van de ontslagen werknemer heeft geen enkel belang.

Outplacement kan erg nuttig zijn in je zoektocht naar ander werk, vooral als je al een hele tijd niet meer gesolliciteerd hebt.

 

Vakantiedagen

Als je als bediende niet al je vakantiedagen hebt opgebruikt, moeten die vakantiedagen aan het einde van je opzegtermijn gewoon uitbetaald worden.

Ook het aantal vakantiedagen waarop je volgend jaar recht zou hebben, ten gevolge van je tewerkstelling in dit jaar, moeten worden uitbetaald onder de vorm van enkel, dubbel en aanvullend vakantiegeld.

 

Afgifte van sociale documenten

De werkgever is verplicht bij het einde van de arbeidsovereenkomst een aantal sociale documenten aan de ontslagen werknemer te overhandigen:

- getuigschrift van tewerkstelling waarop de begin- en einddatum van de arbeidsovereenkomst en het type werk vermeld staat.

- afrekening van de laatste betalingen

- de individuele rekening van het lopende jaar

- het werkloosheidsattest (C4)

- de belastingfiche

- het vakantieattest (enkel voor bedienden)

 

Bijna in elk geval bestaan er uitzonderingsmaatregelen of kunnen cao’s en andere reglementeringen een ander resultaat geven. Wanneer je dus ontslagen wordt of van plan bent je ontslag te geven, raadpleeg je best eerst je vakbond of VDAB & RVA om je rechten te kennen.

 

Bron: www.belgium.be/nl/werk

Tekst: Caroline Stevens. Foto: Shutterstock.


Lees ook:

Werkloze zoekt gemiddeld 7 maand naar een nieuwe job

Ondanks het aantrekken van de economie en de toename in openstaande vacatures was 2016 voor heel wat...

Zeg, heb je al een account?

Registreer nu en word snel gevonden door interessante werkgevers.

Jouw rechten én plichten bij ontslag

Wanneer je ontslagen wordt of zelf ontslag neemt, heb je in beide gevallen rechten en plichten. Wij ...

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

Ex-VTM-nieuwsbaas Eric Goens: door een ontslag kan je koning worden van je eigen professioneel kasteel

Ontslagen worden is voor niemand tof, maar als je ontslag ook nog eens nationaal nieuws is, is het h...

Tijd voor de ideale job!

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

 

Er is leven na Ford Genk

Op 18 december 2014 sloot Ford Genk de deuren. Daarbij verloren maar liefst 5.954 werknemers van de ...

Een stap terug, mét opgeheven hoofd

Nu onze loopbanen langer worden en bedrijven sneller evolueren, is de kans ook groter dat je vroeg o...

Degradatie: opportuniteit in plaats van obstakel

Demotie komt vaker voor dan je denkt. Onderzoek aan de VUB wijst uit dat één op drie werknemers jaar...