TERUG NAAR OVERZICHT

Hoe bereken ik mijn opzegtermijn?

Als je ontslaan wordt of ontslag geeft moet je vaak een opzegtermijn respecteren. Hoelang je opzegtermijn is en hoe je die berekent, hangt af van verschillende factoren. Samen met je werkgever kan je tot een akkoord komen over hoe lang je opzegtermijn zal zijn, maar er zijn ook enkele regels voor het berekenen van de opzegtermijn.

Bereken zelf je opzegtermijn

Hoelang je opzegtermijn is, of de periode dat je nog doorwerkt na je ontslag, hangt af van de aanvangsdatum van je arbeidscontract. De berekening van de opzegtermijn is immers veranderd sinds de invoer van het eenheidsstatuut op 1 januari 2014. Sinds 1 januari 2014 geldt een nieuw, gemeenschappelijk stelsel over de opzegtermijnen voor zowel arbeiders als bedienden. Het is van toepassing op de werknemers die vanaf die datum in dienst werden genomen. Voor werknemers die vóór 1 januari 2014 in dienst waren en ontslagen worden, is een gemengd stelsel van toepassing. We geven je een duidelijk overzicht over de berekening van de opzegtermijn, afhankelijk van je indiensttreding.

1. In dienst na 1 januari 2014

Je opzegtermijn (uitgedrukt in weken), wordt berekend op grond van je anciënniteit. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen  een opzeg door de werkgever en een opzeg door de werknemer. Zo is de opzegtermijn als je zelf ontslag neemt, maar de helft van die als je ontslagen wordt. Dankzij het eenheidsstatuut maakt het ook niet uit of je havenarbeider of HR-manager bent: als je na 1 januari 2014 beginnen werken bent en even lang gewerkt hebt, is je opzegtermijn dezelfde. De anciënniteit wordt berekend per begonnen periode op het ogenblik dat de opzeg begint te lopen. 

Opzeg door de werkgever

Anciënniteit Opzegtermijn
0 tot 3 maanden 2 weken
3 tot 6 maanden 4 weken
6 tot 9 maanden 6 weken
9 tot 12 maanden 7 weken
12 tot 15 maanden 8 weken
15 tot 18 maanden 9 weken
18 tot 21 maanden 10 weken
21 tot 24 maanden 11 weken
2 tot 3 jaar 12 weken
3 tot 4 jaar 13 weken
4 tot 5 jaar 15 weken
5 tot 6 jaar 18 weken
6 tot 20 jaar 3 weken extra per bijkomend jaar
20 tot 21 jaar 62 weken
per bijkomend jaar 1 week extra

Opzeg door de werknemer

Anciënniteit Opzegtermijn
0 tot 3 maanden 1 week
3 tot 6 maanden 2 weken
6 tot 12 maanden 3 weken
12 tot 18 maanden 4 weken
18 tot 24 maanden 5 weken
2 tot 4 jaar 6 weken
4 tot 5 jaar 7 weken
5 tot 6 jaar 9 weken
6 tot 7 jaar 10 weken
7 tot 8 jaar 12 weken
meer dan 8 jaar 13 weken

Zodra je een anciënniteit hebt van 3 maanden, heb je recht op een opzegtermijn van 4 weken.

Voorbeelden

  • Vanaf het 6de jaar tot het 20ste jaar anciënniteit verandert de berekening voor de opzegtermijn. Die neemt toe met telkens 3 weken per begonnen jaar anciënniteit. Heb je 8 jaar anciënniteit? Dan bevind je je in het 9de begonnen jaar. Je hebt recht op 9 x 3 = 27 weken opzegtermijn. Wanneer een werkgever een werknemer ontslaat met 20 jaar anciënniteit, moet hij al rekening houden met een opzegtermijn van 60 weken.
  • Vanaf het 21ste jaar anciënniteit verandert de situatie opnieuw, dan moet de werkgever rekenen op 1 week extra opzegtermijn per jaar.
  • Wie zelf ontslag neemt, blijft vanaf het 8ste jaar recht hebben op 13 weken anciënniteit. 

Download hier een voorbeeld ontslagbrief

2. In dienst voor 1 januari 2014

Bedienden

"Hoe bereken ik mijn opzegtermijn als bediende?". Voor bedienden die al op 31 december 2013 in dienst waren, geldt een overgangsregeling. De opzegtermijn die je opgebouwd hebt voor 1 januari 2014 blijft behouden. Je draagt die opgebouwde opzegtermijn mee in je ‘rugzakje’. Vanaf dan gelden de nieuwe opzegtermijnen. Die worden opgeteld bij je opzegtermijn in je rugzakje. Voor het eenheidsstatuut inging, was de duur van je opzegtermijn afhankelijk van je statuut en van je bruto jaarloon.

De opzegtermijn wordt dus vastgesteld door de som te maken van de volgende twee onderdelen:

  • Het eerste gedeelte van de opzegtermijn wordt berekend volgens de anciënniteit verworven op 31 december 2013.
  • Het tweede gedeelte van de opzegtermijn wordt berekend volgens de nieuwe regels, op basis van de anciënniteit verworven vanaf 1 januari 2014. 

Arbeiders

Ook voor arbeiders die al op 31 december 2013 in dienst waren, wordt de opzegtermijn berekend volgens de anciënniteit voor en na die datum. Voor het eerste deel vallen de meeste arbeiders terug op het systeem van CAO nr. 75, uitgedrukt in kalenderdagen. 

Anciënniteit Opzegtermijn
Tussen 6 maanden en 5 jaar 35 dagen
Tussen 5 en 10 jaar 42 dagen
Tussen 10 en 15 jaar 56 dagen
Tussen 15 en 20 jaar 84 dagen
Meer dan 20 jaar 112 dagen


Uitzondering

Voor de bouwsector bestond een permanente uitzondering, maar die is na een uitspraak van het Grondwettelijk Hof vernietigd. Sinds 1 januari 2018 moeten alle sectoren zich aan het eenheidsstatuut houden.


Bereken hier zelf jouw opzegtermijn


Lees ook:

Voor deze toffe dingen heb je eindelijk tijd na een ontslag

Een ontslag betekent misschien het einde van je huidige werksituatie, maar niét het einde van de wer...

Laat je salaris niet afhangen van het lot

Check het salariskompas van vacature.com en ontdek welk loonpakket iemand met jouw profiel mag verwachten.

 

Ontslagen? Zo ga je er positief mee om

Een ontslag kan je fel uit het lood slaan. Opeens heb je geen werk meer, zit je in financiële onzeke...

Op zoek naar je eerste job?

Hier neemt je carrière een vliegende start

- Sponsored

Nieuw jaar, nieuwe job? Stel jezelf deze 5 vragen voor je ontslag neemt

Ben je je werk zo beu, dat ‘ontslag nemen’ jouw goed voornemen is voor 2019? Wacht nog heel even voo...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Ontslag nemen? Stel je eerst deze vier vragen

Hebben we het niet allemaal wel eens gehad op ons werk? Je bent je taken beu, je hebt het moeilijk m...

Vijf dingen die je nooit mag doen na ontslag

Of je het nu zag aankomen of niet: ontslagen worden is geen pretje. Als je je job bent verloren, gaa...

Dit zijn je rechten bij een ontslag

Een ontslagbrief gaat vaak vergezeld van een stortbui aan emoties. Dankzij een stevig arsenaal wette...