TERUG NAAR OVERZICHT

Eindejaarspremie en ontslag

Binnenkort is het in ons bedrijf zover, we krijgen onze eindejaarspremie'. Is dit trouwens hetzelfde als de dertiende maand? En wat gebeurt er als je nu alsnog van job verandert ? Heb je dan recht op de eindejaarspremie?

Een "eindejaarspremie" of dertiende maand is inderdaad hetzelfde. Het is een vergoeding voor een jaar prestaties, die meestal rond de jaarwisseling wordt uitbetaald.

Voorwaarden

Er zijn vaak een aantal voorwaarden aan de uitbetaling van de eindejaarspremie gekoppeld. Deze zijn terug te vinden in de sectorale/bedrijfsCAO, het arbeidsreglement of de individuele overeenkomst. Per sector kunnen zij dan ook sterk verschillen. Mogelijke voorwaarden zijn de anciënniteit en het aantal gewerkte en/of gelijkgestelde dagen. Dagen zijn altijd kalenderdagen. Als het om arbeidsdagen gaat, wordt het uitdrukkelijk vermeld in de CAO.

Anciënniteit 

In vele gevallen wordt er een anciënniteitsvoorwaarde gesteld voor de berekening van de eindejaarspremie. Het kan ook dat de werknemer in een bepaalde periode een aantal dagen gepresteerd moet hebben.

Geen volledig jaar

Bovendien wordt aangegeven wat er gebeurt wanneer een werknemer geen volledig jaar in dienst is geweest, namelijk als:

  • de werknemer later in dienst is gekomen;
  • de werknemer ontslagen wordt;
  • de werknemer zelf ontslag neemt;
  • de arbeidsovereenkomst om een andere reden eindigt.

Veel CAO's voorzien de uitbetaling pro rata van de eindejaarspremie in dergelijk geval. Zoals boven vermeld is het echter onmogelijk algemene uitspraken over de eindejaarspremie te doen, de situatie verschilt van sector tot sector!

Bereken nu zelf je eindejaarspremie met onze nieuwe handige tool.


Lees ook:

Eindejaarspremie en ontslag

Binnenkort is het in ons bedrijf zover, we krijgen onze 'dertiende maand'. Is dit trouwens hetzelfde...

Van lasser tot werfleider

het kan bij Top Employer SPIE Belgium

 

Wat houdt een concurrentiebeding in?

Een concurrentiebeding is een clausule in een arbeidsovereenkomst die verhindert dat de werknemer na...

Een job bij de politie: meer praten dan vechten?

Babette vertelt over haar ervaring als politie-inspecteur

Totaalpakket voor langdurig werkzoekenden

Mensen die niet kunnen of willen werken? Vlaams minister van Werk Philippe Muyters gelooft er niet i...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Dossier Langdurige Werkloosheid: Aan de arbeid!

Jobs, jobs, jobs: de federale regering-Michel liet er bij haar aantreden eind 2014 geen twijfel over...

Gids ontslag volgens de letter van de wet

Opzegtermijn, ontslagvergoeding en uitkeringen: bij een ontslag stel je jezelf heel wat praktische v...

Gids soorten ontslag

Een ontslag is niet altijd een donderslag bij heldere hemel. Als je op straat staat omdat het bedrij...