TERUG NAAR OVERZICHT

Dit zijn je rechten bij een ontslag

 

Een ontslagbrief gaat vaak vergezeld van een stortbui aan emoties. Dankzij een stevig arsenaal wetten staan afgedankte werknemers gelukkig niet letterlijk op straat. Een overzicht van je rechten na ontslag.

Opzeggingstermijn

Wie zijn ontslag krijgt, hoeft in de meeste gevallen nog niet onmiddellijk zijn boeltje te pakken. De wet dicteert namelijk een opzeggingstermijn. De lengte daarvan varieert van 1 tot 65 weken, afhankelijk van je anciënniteit in het bedrijf. Het begin en einde van de opzegtermijn moet je baas, net als je ontslag zelf, via een aangetekende brief meedelen. De opzegtermijn gaat pas in de maandag volgend op de week waarin je het officiële bericht ontving en tot het einde van de opzegtermijn blijf je gewoon op post. Je arbeidscontract blijft dan van kracht. De partijen kunnen wel overeenkomen dat de werknemer vrijgesteld zal zijn van prestaties gedurende de opzeggingstermijn. Het loon wordt in die periode dan zoals gebruikelijk uitbetaald.

Ving je arbeidscontract aan vóór het eenheidsstatuut van 1 januari 2014, gelden er andere regels voor de berekening van je opzeggingstermijn. Via onze opzegwijzer bereken je de precieze lengte.

Opzeggingsvergoeding

Als je baas geen (rechtmatige) opzeggingstermijn voorziet, stop de arbeidsovereenkomst onmiddellijk. Indien er geen dringende reden is tot ontslag heeft de werknemer dan recht op een opzeggings- of verbrekingsvergoeding. Het bedrag daarvan is gelijk aan het loon dat je zou ontvangen tijdens de opzeggingstermijn, vermeerderd met het gros van de extralegale voordelen. 

Meer weten? Check ons e-book ‘Ontslag volgens de letter van de wet: enkele praktische zaken op een rij’.

Gegronde reden

Sinds 1 april 2014 heeft elke werknemer uit de privésector ook het recht om de concrete reden van zijn ontslag te kennen. Je baas moet het ontslag motiveren op je C4 en mag uiteraard niet discrimineren. Ontslaat hij bijvoorbeeld een oudere werknemer omdat hij die niet meer vindt passen in een jong team, kan de betrokken werknemer een vergoeding voor ‘kennelijk onredelijk ontslag’ claimen via de rechtbank. Ook werknemers die beschermd zijn tegen ontslag, zoals zwangere vrouwen, maken aanspraak op een extra schadevergoeding. 

TIP: In ons e-book ‘Ontslag gekregen: hoe moet het nu verder?’ ontdek je alle details over 'onredelijk ontslag' en outplacement.

Outplacement

Sommige ontslagen werknemers hebben recht op outplacement. Dan krijgen ze tijdens de opzeggingstermijn professionele begeleiding richting een nieuwe job. Dit kan wettelijk opgelegd zijn of vrijwillig aangeboden door de werkgever. Doorgaans geldt wettelijk outplacement wanneer het ontslag niet om dringende reden is en de werknemer een opzeggingstermijn van 30 weken of meer geniet, of hij ouder is dan 45 jaar. 

Sollicitatieverlof

Tijdens de opzeggingstermijn krijgen werknemers ook sollicitatieverlof. Je mag dan met behoud van loon wekelijks één of twee halve dagen afwezig zijn van het werk om te solliciteren, ongeacht of dat is om een cv op te stellen, motivatiebrieven te schrijven of naar een sollicitatiegesprek te gaan. Wie deeltijds werkt geniet sollicitatieverlof in verhouding tot zijn arbeidsduur.

C4

Heb je bij de verbreking van je arbeidscontract nog geen ander werk, kan je een werkloosheidsuitkering aanvragen. Je moet je dan eerst en vooral inschrijven als werkzoekende bij de VDAB. Met dit bewijs en met het ontslagformulier (C4) dat je baas je moet bezorgen, kan je dan bij een uitbetalingsinstelling (vakbond of hulpkas) een dossier opstarten. RVA beslist daarop binnen de maand of je recht hebt op een uitkering en wat het bedrag zal zijn.

Uitzonderingen

Uiteraard zijn er nog een hoop uitzonderingen en achterpoortjes. Voor specifieke situaties, bijvoorbeeld wanneer een bedrijf in moeilijkheden verkeert en personeelsleden met ‘brugpensioen’ (tegenwoordig: stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) wil sturen of bij tijdelijke werkloosheid, gelden afwijkende regels.

Afhankelijk van de context zijn er bijzondere vormen van ontslag mogelijk waar bijvoorbeeld geen of verminderde opzeggingstermijnen of -vergoedingen gelden. Denk aan ontslag om dringende redenen (op staande voet), collectief ontslag of ontslag door de werknemer zelf. 

Ons e-book ‘Soorten ontslag: een overzicht van de verschillende vormen van ontslag’ maakt je wegwijs. 

TIP: Wil je concreet advies over jouw specifieke situatie, dan neem je contact op met bevoegde instellingen als RVA en VDAB.

Publish date: juli 2018.  


Lees ook:

Onderzoek professor Frederik Anseel wijst op belang feedback in voorspellen van ontslag

Hoe handig zou het zijn als je kon voorspellen welke werknemers nog jarenlang met plezier op post zu...

Laat je salaris niet afhangen van het lot

Check het salariskompas van vacature.com en ontdek welk loonpakket iemand met jouw profiel mag verwachten.

 

Opzegvergoeding bijna nergens zo hoog als in België

In 2017 ontvingen ca. 78.500 Belgen een opzegvergoeding nadat hun arbeidscontract van het ene moment...

Een hart voor de zorg?

Wij vonden 5 werkgevers uit de zorg die zowel voor hun patiënten als hun medewerkers een tandje bijsteken.
Benieuwd naar hun vacatures?

- Sponsored

Collectief ontslag: wat nu? Dit zijn de tips van de expert

De voorbije maanden werden heel wat werknemers geconfronteerd met een collectief ontslag. Elk ontsla...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Voor deze toffe dingen heb je eindelijk tijd na een ontslag

Een ontslag betekent misschien het einde van je huidige werksituatie, maar niét het einde van de wer...

Ontslagen? Zo ga je er positief mee om

Een ontslag kan je fel uit het lood slaan. Opeens heb je geen werk meer, zit je in financiële onzeke...

Nieuw jaar, nieuwe job? Stel jezelf deze 5 vragen voor je ontslag neemt

Ben je je werk zo beu, dat ‘ontslag nemen’ jouw goed voornemen is voor 2019? Wacht nog heel even voo...