TERUG NAAR OVERZICHT

Zo bereken je hoeveel pensioen je zal krijgen

De pensioenberekening in België is op zijn minst complex te noemen. We zetten de belangrijkste parameters voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren even op een rij.

 

Iedereen die 45 jaar gewerkt heeft, heeft recht op een volledig pensioen. Maar daar stoppen de gelijkenissen tussen de verschillende statuten ook. Hieronder bekijken we de pensioenberekening van werknemers, zelfstandigen en ambtenaren apart. Let wel: dit overzicht is een vereenvoudigde weergave van de realiteit. Wil je jouw persoonlijk pensioen berekenen of raadplegen, ga dan naar de website van de Federale Pensioendienst.

 

Werknemer

Voor werknemers wordt eerst de pensioenbijdrage van elk loopbaanjaar apart berekend. Verdiende je in 2001 meer dan in 2002, wil dat dus concreet zeggen dat je pensioenbijdrage van 2002 groter is dan die van 2001.

Maar hoe bereken je het jaarlijks pensioenaandeel voor een werknemer met recht op een volledig pensioen precies?

1. Stel dat je in 2010 voor een bedrijf werkte en daar 24 000 euro jaarsalaris kreeg. Die 24 000 euro deel je door 45 (loopbaanbreuk voor een volledig loopbaan) om het pensioenaandeel te bekomen voor 2010, wat uitgerekend 533,333 euro is.

2. Dit pensioenaandeel moet je vervolgens vermenigvuldigen met de herwaarderingscoëfficiënt van 2010 om het pensioenaandeel op het actuele indexpijl te brengen (een overzicht van de jaarlijkse herwaarderingscoëfficiënten vind je hier terug). 533,333 euro vermenigvuldig je dus met 1,082035. Je pensioenaandeel voor 2010 is nu bijgesteld naar 577,085 euro.

3. Tenslotte kijkt men naar je gezinstoestand. Ben je alleenstaande, dan wordt je pensioenaandeel vermenigvuldigd met 60 procent. Heb je een gezin, dan wordt het vermenigvuldigd met 75 procent.

4. Maak dan dezelfde berekening voor elk kalenderjaar uit je loopbaan. De som van die pensioenaandelen is je jaarlijks pensioen!

Met andere woorden: pensioen = [(totaal loon x herwaarderingscoëfficiënt) / 45] x gezinstoestand

Werkte je geen 45 jaar, dan zal je pensioen logischerwijs lager liggen. Werkte je meer, dan zal je een hoger, maar geplafonneerd, pensioen ontvangen.                                                  

 

 

Zelfstandige

De berekening van het pensioen van zelfstandigen is gelijkaardig aan die voor werknemers. Het jaarlijks salaris is hier niet de referentie (dat kan ook niet), maar wel het netto bedrijfsinkomen per kalenderjaar.

Een zelfstandige die in 2010 een netto bedrijfsinkomen had van 24 000 euro, zal dus precies hetzelfde pensioen krijgen als de fictieve werknemer hierboven.

 

 

Ambtenaar

Het pensioen van een ambtenaar berekent de Pensioendienst op een totaal andere manier. Voor ambtenaren gelden enkel de weddeschalen van de laatste tien jaar van hun loopbaan.

1. Stel dat je als ambtenaar bij de Vlaamse overheid werkt. Nadat je daar 45 jaar gewerkt hebt, blik je terug op de laatste tien jaar. De laatste vijf jaar dat je in dienst was, verdiende je in jouw functieniveau jaarlijks 29 880 euro. De vijf jaar daarvoor verdiende je jaarlijks 27 360 euro.

2. Dat stemt overeen met een gemiddeld jaarloon van 28 620 euro op een tijdspanne van die laatste tien jaar. Deze jaarlijkse referentie wordt dan vermenigvuldigd met de loopbaanbreuk. Werkte je 45 jaar, dan krijg je de volle pot. Ging je al na 40 jaar op pensioen, krijg je nog 25 440 euro pensioen per jaar.

3. Voor ambtenaren is het niet van belang hoe je gezinstoestand eruitziet.

Voor elk statuut geldt aan het einde van de dag wel de volgende gouden regel: hoe hoger de verloning en hoe langer de loopbaan, hoe hoger het pensioenbedrag.

 

 

Lees ook:

Aanvullend pensioen

Kan je werkbaar werken tot aan je pensioen?

Wat als ik mijn aanvullend pensioen wil opnemen voor de wettelijke pensioenleeftijd?

Stoppen met werken vóór je pensioen? Dit moet je weten

Met enkele nieuwe maatregelen maakt de regering het moeilijker en ongunstiger om je loopbaan vroegti...

Zeg, heb je al een account?

Registreer nu en word snel gevonden door interessante werkgevers.

Vanaf wanneer heb je recht op werkloosheidsvergoeding na ontslag?

Wanneer je ontslagen bent en niet onmiddellijk een nieuwe job vindt, kan je recht hebben op werkloos...

“Ik kan me geen uitdagender werk voorstellen”

Ontdek hoe het is om als IT'er bij Infrabel te werken.

Wanneer heb je recht op sollicitatieverlof?

"Ik ben ontslagen, maar moet mijn opzegperiode uitdoen. Kan ik in die periode verlof krijgen om te s...

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

Ja, je kunt ontslag zien aankomen

Boos, wantrouwig, machteloos. Wie ontslagen wordt, stapt in een rollercoaster van emoties. Hoe onver...

Een duik in de cijfers rond ontslag

In welke periode van het jaar vallen de meeste ontslagen? Wie geeft er het meest ontslag: de werknem...

Vijf tips bij ontslag: Zo maak je ’t jezelf gemakkelijker!

Wanneer je ontslagen wordt, brengt dit veel emoties met zich mee. Rationeel blijven is dan zeer moei...