TERUG NAAR OVERZICHT

Wie heeft recht op een inschakelingsvergoeding bij collectief ontslag?

Tot voor kort waren ondernemingen in herstructurering die in het kader van een collectief ontslag de brugpensioenleeftijd wensten te verlagen, verplicht om een tewerkstellingscel op te richten voor de werknemers die 45 jaar of ouder waren. De werknemers ingeschreven in deze cel hadden recht op een door de werkgever betaalde inschakelingsvergoeding en dit gedurende 6 maanden.

De inschakelingsvergoeding werd berekend op het lopend loon van de betrokken werknemer en ligt dus qua grootte heel dicht tegen de klassieke opzeggingsvergoeding.

Voorwaarden inschakelingsvergoeding

Werknemers die genieten van een inschakelingsvergoeding mogen geen prestaties meer leveren tijdens de opzeggingstermijn die 6maanden of minder loopt.
De werkgever kan het verschil tussen de eigenlijke opzeggingsvergoeding en de inschakelingsvergoeding verhalen op de RVA; dit kan alleen voor de arbeiders, niet voor de bedienden.

De economische herstelwet van 27 maart 2009 heeft deze regeling verder uitgewerkt. Voortaan moeten alle ondernemingen die overgaan tot collectief ontslag, een tewerkstellingscel oprichten. De verplichting is bijgevolg niet meer beperkt tot die ondernemingen waar men de brugpensioenleeftijd wenst te verlagen. Bovendien moeten niet langer enkel de 45-plussers uitgenodigd worden; voortaan worden alle ontslagen werknemers verplicht om zich in te schrijven in de tewerkstellingscel. Bijgevolg hebben alle ontslagen werknemers recht op een inschakelingsvergoeding. De inschakelingsvergoeding blijft verschuldigd gedurende zes maanden voor de 45-plussers en is verplicht gedurende drie maanden voor de min-45 jarigen.

Meerkost voor werkgever

Dit alles heeft belangrijke consequenties voor de werkgever. Zo zal hij er rekening moeten mee houden dat de opzeggingstermijn in het beste geval slechts gedeeltelijk gepresteerd kan worden. Voor arbeiders zal in de meeste gevallen een onmiddellijke beëindiging van de arbeidsprestaties zich opdringen. Bovendien kan deze inschakelingsvergoeding een niet te onderschatten meerkost betekenen. Buiten het feit dat er in de opzeggingstermijn hoogstens gedeeltelijk kan gepresteerd worden, is het verschil tussen de inschakelingsvergoeding en de verschuldigde opzeggingsvergoeding voor bedienden immers niet te verhalen op de RVA. Voor de arbeiders, waar het verschil wel verhaald kan worden op de RVA, betekent dit desondanks toch een grote voorfinanciering voor bedrijven in herstructurering.

Tekst Sofie Bontinck, met medewerking van Laga

Eindejaarspremie en ontslag

Binnenkort is het in ons bedrijf zover, we krijgen onze 'dertiende maand'. Is dit trouwens hetzelfde...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Wat houdt een concurrentiebeding in?

Een concurrentiebeding is een clausule in een arbeidsovereenkomst die verhindert dat de werknemer na...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Totaalpakket voor langdurig werkzoekenden

Mensen die niet kunnen of willen werken? Vlaams minister van Werk Philippe Muyters gelooft er niet i...

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

Dossier Langdurige Werkloosheid: Aan de arbeid!

Jobs, jobs, jobs: de federale regering-Michel liet er bij haar aantreden eind 2014 geen twijfel over...

Gids ontslag volgens de letter van de wet

Opzegtermijn, ontslagvergoeding en uitkeringen: bij een ontslag stel je jezelf heel wat praktische v...

Gids soorten ontslag

Een ontslag is niet altijd een donderslag bij heldere hemel. Als je op straat staat omdat het bedrij...