TERUG NAAR OVERZICHT

Werknemersparticipatie

Sinds de wet van 22 mei 2001 (B.S., 9 juni 2001) betreffende de participatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen is het nu ook mogelijk om, naast aandelenoptieplannen,werknemersparticipatieplannen in te voeren.

Dit kan gebeuren door alle vennootschappen (instellingen en verenigingen) die in België onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting of aan de belasting van niet-inwoners. Meteen wordt hiermee het voornaamste voordeel van deze wet samengevat, met name het creëren van een wettelijk platform voor vennootschappen/werkgevers om hen toe te laten hun werknemers te betrekken bij de resultaten van de onderneming.

- Wie komt in aanmerking?
- Participatieplan
- Objectieve verdeelsleutels
- Fiscale en parafiscale gevolgen voor de werknemer
- Investeringsspaarplan
- Wettelijke grenzen van werknemersparticipatie
- Fiscale gevolgen in hoofde van de werkgever
- Cijfervoorbeeld
- Conclusie

i.s.m. SD Worx

Eindejaarspremie en ontslag

Binnenkort is het in ons bedrijf zover, we krijgen onze 'dertiende maand'. Is dit trouwens hetzelfde...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Wat houdt een concurrentiebeding in?

Een concurrentiebeding is een clausule in een arbeidsovereenkomst die verhindert dat de werknemer na...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Totaalpakket voor langdurig werkzoekenden

Mensen die niet kunnen of willen werken? Vlaams minister van Werk Philippe Muyters gelooft er niet i...

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

Dossier Langdurige Werkloosheid: Aan de arbeid!

Jobs, jobs, jobs: de federale regering-Michel liet er bij haar aantreden eind 2014 geen twijfel over...

Gids ontslag volgens de letter van de wet

Opzegtermijn, ontslagvergoeding en uitkeringen: bij een ontslag stel je jezelf heel wat praktische v...

Gids soorten ontslag

Een ontslag is niet altijd een donderslag bij heldere hemel. Als je op straat staat omdat het bedrij...