TERUG NAAR OVERZICHT

Welke werknemers zijn beschermd tegen ontslag? In welke gevallen?

"Ik hoorde dat als je zwanger bent je niet ontslagen kan worden. Klopt dat? Wie is er nog beschermd tegen ontslag?"
Het antwoord van Kathy Dillies, SD Worx

In onze wetgeving zijn heel wat werknemers beschermd tegen ontslag. De verschillende soorten van ontslagbescherming houden evenwel geen ontslagverbod in.

De bescherming kan bestaan uit:

 • een beperking van de redenen waarom ontslag mag gegeven worden
 • en/of een specifieke procedure die moet nageleefd worden bij ontslag

De werkgever die de ontslagbescherming niet respecteert, zal als sanctie een bijkomende beschermingsvergoeding moeten betalen, bovenop de eventuele verbrekingsvergoeding.

Er zijn meer dan twintig situaties die aanleiding geven tot een ontslagbescherming.

De meest voorkomende gevallen zijn:

 • ontslagbescherming van een zwangere werkneemster. Het ontslag is enkel mogelijk om redenen die geen verband houden met de lichamelijke toestand van de werkneemster als gevolg van de zwangerschap of bevalling. De beschermingsperiode loopt vanaf het ogenblik dat de werkgever kennis heeft van de zwangerschap tot 1 maand na het bevallingsverlof.

  Sanctie: beschermingsvergoeding gelijk aan 6 maanden loon.

 • Ontslagbescherming wegens opname ouderschapsverlof of tijdskrediet. Het ontslag is mogelijk om redenen die geen verband houden met de uitoefening van het recht. De beschermingsperiode loopt vanaf de datum van de schriftelijke kennisgeving tot 3 maanden na afloop van het verlof/tijdskrediet.

  Sanctie: beschermingsvergoeding gelijk aan 6 maanden loon.

 • Ontslagbescherming wegens opname educatief verlof. Het ontslag is mogelijk om redenen die geen verband houden met het educatief verlof. De beschermingsperiode start vanaf de aanvraag voor educatief verlof tot de laatste dag van de opleiding.

  Sanctie: beschermingsvergoeding gelijk aan 3 maanden loon.

 • Ontslagbescherming van de (kandidaat)personeelsafgevaardigde. Het ontslag is enkel mogelijk om een dringende reden vooraf aangenomen door de arbeidsrechtbank of om economische/technische redenen vooraf erkend door het paritair comité. De beschermingsperiode start de 30ste dag vóór de aanplakking van het bericht dat de verkiezingsdatum vaststelt en eindigt bij de aanstelling van de afgevaardigden bij de volgende verkiezingen. Voor niet-verkozen kandidaten kan een kortere periode gelden. 

  Sanctie: beschermingsvergoeding verschilt naargelang de werknemer zijn reïntegratie heeft gevraagd en is afhankelijk van zijn anciënniteit. Ze kan maximaal oplopen tot 8 jaar loon.

Wat houdt een concurrentiebeding in?

Een concurrentiebeding is een clausule in een arbeidsovereenkomst die verhindert dat de werknemer na...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Totaalpakket voor langdurig werkzoekenden

Mensen die niet kunnen of willen werken? Vlaams minister van Werk Philippe Muyters gelooft er niet i...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

Dossier Langdurige Werkloosheid: Aan de arbeid!

Jobs, jobs, jobs: de federale regering-Michel liet er bij haar aantreden eind 2014 geen twijfel over...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Gids ontslag volgens de letter van de wet

Opzegtermijn, ontslagvergoeding en uitkeringen: bij een ontslag stel je jezelf heel wat praktische v...

Gids soorten ontslag

Een ontslag is niet altijd een donderslag bij heldere hemel. Als je op straat staat omdat het bedrij...

Gids zelf je ontslag indienen

Tal van redenen zijn denkbaar: je wilt nieuwe horizonten opzoeken, het botert niet meer zo met je ba...