TERUG NAAR OVERZICHT

Wat verandert er in 2013 aan je job?

Er moet nog heel wat uitgewerkt worden, maar nu al staat vast dat er op juridisch vlak flink wat zal veranderen op de arbeidsmarkt in 2013. Securex doet een greep uit het aanbod aan veranderingen waar we ons aan kunnen verwachten.

Nieuw interprofessioneel akkoord voor 2013-2014

Het nieuwe interprofessioneel akkoord (IPA) zal de arbeids- en loonvoorwaarden in de sectoren voor de komende twee jaar uittekenen binnen de marges opgelegd door het begrotingsakkoord en, meer bepaald, de loonnorm. De wet die deze loonnorm regelt zal worden aangepast zodat de lonen in ons land beter aansluiten bij die in onze buurlanden.

Als de sociale partners geen akkoord bereiken - wat reeds gebeurd is - zal de regering het heft in handen nemen.

Meer opleidingen voor werknemers

Bedrijven die niet genoeg inspanningen leveren om opleidingen te voorzien voor hun werknemers kunnen daarvoor zwaarder gestraft worden vanaf 1 januari 2013. Welke straffen dat zijn, en welke inspanningen bedrijven minimaal zullen moeten leveren, is nog niet bekend. Omdat de sociale partners niet tot een akkoord kwamen ligt de bal nu in het kamp van de regering.

Arbeiders- en bediendenstatuten worden gelijkgeschakeld

Tegen 8 juli 2013 moet de wetgever het verschil in behandeling tussen arbeiders en bedienden op het vlak van de opzegtermijnen en de carensdag (de eerste, onbetaalde dag van het ziekteverlof) weggewerkt hebben. Dat besliste het Grondwettelijk Hof. De harmonisering van deze statuten is echter een werk van lange adem waarbij het einde nog niet in zicht lijkt.

Stages voor jongeren

Vanaf 1 januari 2013 komt er een nieuwe instapstage voor bepaalde jongeren die in de beroepsinschakelingstijd (de vroegere 'wachttijd') zitten. De ambitie is 10.000 stageplaatsen creëren. Om dit te bereiken verplicht de regering privébedrijven om stageplaatsen te creëren a rato van 1% van het totale personeelsbestand.

Hoger nettoloon voor de laagste lonen

Werknemers met een laag loon en sommigen getroffen door een herstructurering zullen vanaf 1 januari een hoger nettoloon overhouden. Dat komt door een wijziging in de berekening van de werkbonus en via het belastingstelsel.

Meer oudere werknemers aan de slag

Werkgevers die meer dan twintig werknemers tewerkstellen moeten een werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers opstellen.

De voorwaarden voor werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen) worden verstrengd. De vereiste leeftijd en anciënniteit gaan stapsgewijs omhoog, tot uiteindelijk 62 jaar in 2016. Ook de toegangsvoorwaarden voor vervroegd pensioen worden verstrengd.

Heviger strijd tegen fraude

Er zal heviger strijd gevoerd worden om schijnzelfstandigheid (en schijnwerknemerschap) te weren. Er zal ook gecontroleerd worden op fiscale constructies die bedoeld zijn om minder socialezekerheidsbijdragen te betalen.

In sectoren waar traditioneel veel zwartwerk voorkomt worden maatregelen genomen. Zo komt er een automatische registratie van aanwezige werknemers op bouwplaatsen. De ingebruikname van geregistreerde kassa's in de horeca is uitgesteld tot 1 januari 2014.

Gelijk loon voor gelijk werk

Hoewel zowel in de grondwet als in de antidiscriminatiewet geschreven staat dat mannen en vrouwen gelijk zijn, is dit niet altijd zo op de arbeidsmarkt, waar mannen nog altijd meer verdienen dan hun vrouwelijke collega's.

Om dat tegen te gaan moeten sectoren vanaf nu hun functieclassificaties voorleggen aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Bedrijven met meer dan 50 werknemers zullen ook om de twee jaar een analyseverslag van de lonen van de mannen en vrouwen in dienst moeten opstellen.

Wat staat er nog allemaal op stapel?

Hier houdt het uiteraard niet mee op. Zo worden ook sociale lasten voor KMO's deels verlaagd, de korf van de index zal worden aangepast, studenten zullen 100 halve dagen in plaats van 50 hele dagen kunnen werken, het statuut van onthaalmoeders zal worden herbekeken, enzovoort.

En natuurlijk blijft Vacature jouw bron voor carrièrenieuws, advies en jobs in 2013.

Eindejaarspremie en ontslag

Binnenkort is het in ons bedrijf zover, we krijgen onze 'dertiende maand'. Is dit trouwens hetzelfde...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Wat houdt een concurrentiebeding in?

Een concurrentiebeding is een clausule in een arbeidsovereenkomst die verhindert dat de werknemer na...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

Totaalpakket voor langdurig werkzoekenden

Mensen die niet kunnen of willen werken? Vlaams minister van Werk Philippe Muyters gelooft er niet i...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Dossier Langdurige Werkloosheid: Aan de arbeid!

Jobs, jobs, jobs: de federale regering-Michel liet er bij haar aantreden eind 2014 geen twijfel over...

Gids ontslag volgens de letter van de wet

Opzegtermijn, ontslagvergoeding en uitkeringen: bij een ontslag stel je jezelf heel wat praktische v...

Gids soorten ontslag

Een ontslag is niet altijd een donderslag bij heldere hemel. Als je op straat staat omdat het bedrij...