TERUG NAAR OVERZICHT

Wat als je contract verbroken wordt nog voor je in dienst treedt?

"Ik heb onlangs bij een nieuwe werkgever een contract voor onbepaalde duur met een proefperiode van 6 maanden getekend. De overeenkomst start normaal gezien volgende maandag. Bij mijn huidige werkgever heb ik intussen mijn ontslag gegeven.

Gisteren kreeg ik telefoon van mijn nieuwe werkgever. Hij deelde mij mee dat ik maandag niet moet komen. Hij verbreekt mijn nieuwe arbeidsovereenkomst. Ik zal een verbrekingsvergoeding overeenstemmend met 1 maand en 7 kalenderdagen loon ontvangen. Ik heb een reeks concrete vragen bij mijn huidige situatie.
1) Mag ik onmiddellijk terug aan de slag bij een andere (of mijn huidige) werkgever of moet ik wachten tot de periode van 1 maand en 7 kalenderdagen verstreken is?
2) Moet ik nog documenten ontvangen van die werkgever die mijn overeenkomst heeft verbroken?
3) Mocht ik niet onmiddellijk terug aan de slag kunnen bij mijn huidige werkgever of bij een andere werkgever, heb ik dan recht op werkloosheidsuitkeringen? "

Het advies van Karin Buelens, SD Worx
 1. Mag ik onmiddellijk terug aan de slag bij een andere (of mijn huidige) werkgever of moet ik wachten tot de periode van 1 maand en 7 kalenderdagen verstreken is?

  Hoewel het juridisch niet uitgesloten is om een opzeggingstermijn te betekenen vóór de aanvang van de arbeidsovereenkomst, heeft je nieuwe werkgever besloten om de voor hem  meest evidente weg te kiezen, nl. de verbreking van de arbeidsovereenkomst.

  Deze onregelmatige beëindigingwijze van de arbeidsovereenkomst heeft als gevolg dat de contractuele relatie tussen partijen met onmiddellijke ingang eindigt. Je hebt hierdoor recht op een schadevergoeding die overeenstemt met het loon voor ‘1 maand + 7 kalenderdagen’ (=verbrekingsvergoeding).

  Doordat de contractuele relatie onmiddellijk stopt op het ogenblik van de verbreking, kan je zonder enige belemmering opnieuw aan de slag bij een andere werkgever. Het ontvangen van verbrekingsvergoeding doet hieraan geen afbreuk.

 2.  Moet ik nog documenten ontvangen van de werkgever die mijn nieuwe overeenkomst heeft verbroken?

  De verbreking als beëindigingwijze is in principe niet gebonden aan formaliteiten. Om bewijsredenen zal de werkgever er goed aan doen om de verbreking per aangetekend schrijven te bevestigen.  

  Vermits er geen uitvoering van de arbeidsovereenkomst heeft plaatsgevonden, hebben een aantal documenten die je normaal krijgt bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst weinig nut. Denk aan het tewerkstellingsattest en de vakantieattesten.

  Een document dat wel zijn belang heeft, is het C4- werkloosheidsbewijs. Met dit document kan je desgevallend een recht op werkloosheidsuitkeringen openen.

  Je moet ook nog een individuele rekening en een fiscale fiche 281.10 ontvangen waarop het bedrag van de verbrekingsvergoeding vermeld staat.

 3. Mocht ik niet onmiddellijk terug aan de slag kunnen bij mijn huidige werkgever of bij een andere werkgever, heb ik dan recht op werkloosheidsuitkeringen?

  Het recht op werkloosheidsuitkeringen wordt bepaald door een hele reeks factoren. De belangrijkste zijn: onvrijwillig werkloos zijn, zonder arbeid zijn, zonder loon zijn, beschikbaar zijn voor de arbeidsarbeidsmarkt, voldoende arbeidsdagen in loondienst kunnen aantonen … .

  Dat je onvrijwillig werkloos bent, zal je kunnen aantonen met het C4 –werkloosheidsbewijs, waarop de nieuwe werkgever verklaart dat hij de arbeidsovereenkomst heeft verbroken en waarom.
  Let wel! Tijdens de periode gedekt door de verbrekingsvergoeding ben je niet zonder loon en heb je nog geen recht op uitkeringen. Na de periode gedekt door de verbrekingsvergoeding kan je wel recht hebben op werkloosheidsuitkeringen uiteraard indien je aan alle voorwaarden (vb. voldoende arbeidsdagen in loondienst) voldoet.   

i.s.m. SD Worx

 

 

De inhoud van deze tekst heeft een louter informatief karakter. De lezer kan geen rechten ontlenen aan deze tekst.

Wat houdt een concurrentiebeding in?

Een concurrentiebeding is een clausule in een arbeidsovereenkomst die verhindert dat de werknemer na...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Totaalpakket voor langdurig werkzoekenden

Mensen die niet kunnen of willen werken? Vlaams minister van Werk Philippe Muyters gelooft er niet i...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

Dossier Langdurige Werkloosheid: Aan de arbeid!

Jobs, jobs, jobs: de federale regering-Michel liet er bij haar aantreden eind 2014 geen twijfel over...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Gids ontslag volgens de letter van de wet

Opzegtermijn, ontslagvergoeding en uitkeringen: bij een ontslag stel je jezelf heel wat praktische v...

Gids soorten ontslag

Een ontslag is niet altijd een donderslag bij heldere hemel. Als je op straat staat omdat het bedrij...

Gids zelf je ontslag indienen

Tal van redenen zijn denkbaar: je wilt nieuwe horizonten opzoeken, het botert niet meer zo met je ba...