TERUG NAAR OVERZICHT

Wanneer wordt de opzegtermijn geschorst?

Hoe zit het met de schorsing van de opzegperiode? Vanaf wanneer moet je dagen ‘inhalen’? Is dat enkel het geval als je een hele dag afwezig bent door bijvoorbeeld verlof of ziekte tijdens je opzeg, of ook als je maar een paar uurtjes afwezig bent (bv. op onderzoek bij de dokter)?

Bereken zelf je opzegtermijn

Het antwoord van Kathy Dillies, Juridisch Kenniscentrum SD Worx

1. Ontslag door de werkgever

Als het ontslag uitgaat van je werkgever, zullen bepaalde afwezigheidsperiodes van de werknemer tijdens de opzegperiode die periode schorsen. De opschorting van de opzegtermijn houdt in dat die niet loopt tijdens deze afwezigheidsperiodes en pas verder loopt vanaf de terugkeer van de werknemer. Er is dus sprake van een verlenging van de opzegtermijn bij ziekte of in het algemeen met het aantal schorsingsdagen.

1.1. Schorsing opzegtermijn

Niet alle afwezigheden geven aanleiding tot de schorsing van de opzegtermijn. Enkel die afwezigheden die door de wet als dusdanig worden aangeduid, komen in aanmerking. We geven een overzicht:

Schorsen de opzegtermijn wel op:

 • vakantiedagen
 • zwangerschap- en bevallingssrust
 • profylactisch verlof  wegens zwangerschap of borstvoeding
 • voorlopige hechtenis
 • volledige arbeidsongeschiktheid wegens (beroeps)ziekte, (arbeids)ongeval
 • inhaalrust wegens overuren
 • tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer (enkel arbeiders)
 • tijdelijke werkloosheid wegens economische reden
 • tijdelijke werkloosheid wegens technische redenen
 • ouderschapsverlof  en volledige beroepsloopbaanonderbreking in het kader van de thematische verloven met uitkeringen
 • voltijds tijdskrediet

Let op: als deze afwezigheden geen volledige arbeidsdag in beslag nemen, maar slechts enkele uren, geven zij echter geen aanleiding tot schorsing van de opzegtermijn.

Schorsen de opzegtermijn niet op:

 • klein verlet
 • inhaalrust wegens arbeidsduurvermindering
 • educatief verlof
 • betaalde feestdagen
 • onwettige afwezigheid

Dit geldt ook voor een periode van gedeeltelijke werkhervatting na een periode van volledige arbeidsongeschiktheid. Het Hof van Cassatie oordeelde dat dergelijke periode geen schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst met zich meebrengt. Bijgevolg kan er ook geen sprake zijn van de schorsing van de opzegtermijn.

1.2. Conclusie

De opzegtermijn kan slechts in welbepaalde afwezigheidsperiodes (in kalenderdagen berekend) geschorst worden. De paar uurtjes afwezigheid overeengekomen met je werkgever, om bijvoorbeeld op doktersvisite te gaan, kunnen als een toegestane afwezigheid beschouwd worden. Deze afwezigheidsvorm komt niet voor in de bovenstaande opsomming. Bijgevolg is er geen sprake van schorsing van de opzegtermijn.

2. Ontslag door de werknemer

Nam je zelf ontslag, dan loopt de opzegtermijn gewoon door in geval van afwezigheid. In deze situatie wordt de opzegtermijn nooit geschorst. De termijn eindigt op de voorziene datum.

Wil je weten hoelang jouw opzegtermijn is? Bereken het dan hier met onze opzegwijzer.


Lees ook:

Eindejaarspremie en ontslag

Binnenkort is het in ons bedrijf zover, we krijgen onze 'dertiende maand'. Is dit trouwens hetzelfde...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Wat houdt een concurrentiebeding in?

Een concurrentiebeding is een clausule in een arbeidsovereenkomst die verhindert dat de werknemer na...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

Totaalpakket voor langdurig werkzoekenden

Mensen die niet kunnen of willen werken? Vlaams minister van Werk Philippe Muyters gelooft er niet i...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Dossier Langdurige Werkloosheid: Aan de arbeid!

Jobs, jobs, jobs: de federale regering-Michel liet er bij haar aantreden eind 2014 geen twijfel over...

Gids ontslag volgens de letter van de wet

Opzegtermijn, ontslagvergoeding en uitkeringen: bij een ontslag stel je jezelf heel wat praktische v...

Gids soorten ontslag

Een ontslag is niet altijd een donderslag bij heldere hemel. Als je op straat staat omdat het bedrij...