TERUG NAAR OVERZICHT

Vervroegd stoppen ontmoedigen

De meest in het oog springende maatregel uit het Generatiepact is de optrekking van het brugpensioen van 58 naar 60 jaar. Bij de bekendmaking van het Generatiepact was de nieuwe brugpensioenregeling meteen reden genoeg voor de vakbonden om het hele pact te verwerpen en acties te ondernemen. Maar de betogingen hebben enkel voor uitstel gezorgd: de leeftijd wordt pas in 2008 opgetrokken, na afloop van de huidige cao's.

De nieuwe regeling ziet er dus als volgt uit:

Vanaf 2008 wordt de brugpensioenleeftijd opgetrokken van 58 jaar tot 60 jaar. Brugpensioen kan dan enkel nog op 58 jaar:

-voor mannen die al 35 jaren gewerkt hebben.

-voor vrouwen die al 30 jaren gewerkt hebben.

Vanaf 2012 wordt die loopbaanvoorwaarde nog eens verhoogd. Brugpensioen kan dan enkel op 58 jaar voor:

-voor mannen die al 38 jaren gewerkt hebben.

-voor vrouwen die al 35 jaren gewerkt hebben. (later wordt dat ook nog opgetrokken tot 28 jaren)

Voor speciale groepen (zware beroepen) zal brugpensioen op 56 jaar mogelijk blijven, op voorwaarde dat er een loopbaan van 35 jaren aan voorafgegaan is:

-invaliede bouwvakkers

-werknemers in ploegendienst of nachtdienst

Niet enkel de voorwaarden om vervroegd op pensioen te gaan, worden vanaf 2008 verstrengd. Ook de kosten zullen zwaarder worden teneinde het vervroegd stoppen te ontmoedigen. De zogenaamde Canada Dry - vergoedingen (de aanvullingen op de werkloosheidsuitkeringen betaald aan oudere werknemers tot aan hun pensioen, en de aanvullingen op de uitkeringen voor tijdskrediet, betaald aan diezelfde werknemers) zullen vanaf januari 2006 ook onderworpen worden aan socialezekerheidsbijdragen

Eindejaarspremie en ontslag

Binnenkort is het in ons bedrijf zover, we krijgen onze 'dertiende maand'. Is dit trouwens hetzelfde...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Wat houdt een concurrentiebeding in?

Een concurrentiebeding is een clausule in een arbeidsovereenkomst die verhindert dat de werknemer na...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Totaalpakket voor langdurig werkzoekenden

Mensen die niet kunnen of willen werken? Vlaams minister van Werk Philippe Muyters gelooft er niet i...

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

Dossier Langdurige Werkloosheid: Aan de arbeid!

Jobs, jobs, jobs: de federale regering-Michel liet er bij haar aantreden eind 2014 geen twijfel over...

Gids ontslag volgens de letter van de wet

Opzegtermijn, ontslagvergoeding en uitkeringen: bij een ontslag stel je jezelf heel wat praktische v...

Gids soorten ontslag

Een ontslag is niet altijd een donderslag bij heldere hemel. Als je op straat staat omdat het bedrij...