TERUG NAAR OVERZICHT

Stoppen met werken vóór je pensioen? Dit moet je weten

Stoppen met werken voor je pensioenleeftijd? Met enkele nieuwe maatregelen maakt de regering dit moeilijker en ongunstiger. Toch is het niet helemaal onmogelijk. Dit is wat je moet weten als je overweegt om vervroegd te stoppen met werken.

Sinds de overheid volop de vergrijzing bestrijdt, beschouwt ze een lange(re) loopbaan als de heilige graal van de arbeidsmarkt. Als je denkt om vroeger te stoppen met werken, is dit een tegenvaller.  Toch is het niet helemaal onmogelijk. We geven je een overzicht waar je moet op letten.

Volledige loopbaan is uitzondering in België

Eerst wat perspectief: je zou bijlange niet de enige Belg, noch de enige Europeaan zijn die stopt met werken voor de pensioenleeftijd van 65 jaar. Volgens Eurostat-cijfers zou de activiteitsgraad van de Belgische bevolking tussen 60 en 64 jaar zelfs maar rond de 23% schommelen. “Belgen die echt een volledige loopbaan van 45 jaar achter de rug hebben, zijn uitzonderingen”, weet juridisch adviseur Ellen Froeyman van SD Worx. Cijfers van de Europese Commissie tonen daarnaast aan dat Belgische mannen gemiddeld op 61,2 jaar en Belgische vrouwen gemiddeld op 61,9 jaar stoppen met werken. In Frankrijk geven ze er gemiddeld nog één (mannen) of twee (vrouwen) jaar vroeger de brui aan, terwijl mannen in Luxemburg nog gemiddeld drie en vrouwen bijna vijf jaar vroeger hun loopbaan beëindigen.

Vervroegd pensioen anno 2015

Voor we de diepe krochten van de pensioenregeling in duiken, een disclaimer: voor heel wat beroepen en statuten bestaan er uitzonderingen en bijzondere regels. Wat specifiek voor jouw (vervroegd) pensioen geldt, trek je dus best even na bij de overheid. Dit zijn in ieder geval wel de basisbeginselen.

Wanneer je eraan denkt om vervroegd te stoppen met werken, wil je in principe niet doorwerken tot de 65 jaar die als wettelijke pensioenleeftijd is vastgelegd. Je kan echter niet gelijk wanneer op vervroegd pensioen gaan. Je moet een bepaalde leeftijd bereikt hebben en een bepaald aantal jaren gewerkt hebben. Die grenzen trekt de overheid nu geleidelijk aan op, om zo de kosten van de vergrijzing te drukken. Concreet kan je in 2015 met vervroegd pensioen zodra je 61 jaar en 6 maanden oud bent en 40 jaar gewerkt hebt. In 2016 wordt dat 62 jaar en 40 jaar werken, tot in 2019 uiteindelijk een leeftijd van 63 en een loopbaan van 42 jaar vereist zal zijn. Als je een uitzonderlijk lange loopbaan achter de rug hebt, mag je uiteraard wel iets vroeger stoppen met werken. Hieronder vind je een overzicht.

Wat geldt er nu precies als 'één jaar werken'? Voor een werknemer is dat ieder jaar waarvan je minstens een derde of een equivalent van 104 dagen voltijds actief was, voor een zelfstandige is dat ieder jaar waarvan je minstens twee kwartalen werkte.

 

Daadwerkelijke ingangsdatum vervroegd pensioen

 

 

 

Minimumleeftijd

 

 

 

Minimumloopbaan

 

 

  Van 01.01.2016 tot 01.12.2016

 

62 jaar

40 jaar

 

  Van 01.01.2017  tot  01.12.2017

 

 

62,5 jaar

 

41 jaar

  Van 01.01.2018 tot 01.12.2018
  

 

63 jaar

 

 

41 jaar

 

 

  Vanaf 01.01.2019

 

 

63 jaar

 

 

42 jaar

 

(Afbeelding: sdworx.be)

Welke centen je vaarwel moet zeggen

Je carrière vroeger beëindigen kan een verademing zijn, maar is soms ook nodig. Feit is wel dat je door een vervroegd pensioen je een boel centen aan je neus ziet voorbijgaan. Hoeveel je verliest bij vervroegd pensioen, kan in twee pijlers ondergebracht worden:

1. Vaarwel, maximum pensioenbedrag

Je pensioen wordt berekend op basis van de duur van je loopbaan en je loon. Dat betekent dat iemand die de vooropgestelde 45 jaar werkt, het maximale pensioenbedrag krijgt, terwijl iemand die vroeger stopt met werken een bedrag zal krijgen dat lager ligt. Bij vervroegd pensioen, gaan er immers minder werkjaren de calculator in die je pensioenbedrag berekent. Aangezien 45 jaar het maximum is, vermindert je pensioenbedrag per jaar dat je minder werkt met ongeveer 1/45ste. Stel dat je er na 40 jaar de brui aan wil geven, dan vermindert je pensioenbedrag dus met 5/45ste  of 12,5%. De kans is wel groot dat je nog meer dan dat verliest, want het loon dat je op je 60ste verdient ligt hoogstwaarschijnlijk iets lager dan het loon dat je op je 65ste zou krijgen.
Concreet ontvangt een alleenstaande die het maximale pensioenbedrag zou krijgen maar 5 jaar vroeger stopt met werken daardoor 1.922,68 euro bruto per maand in plaats van 2.209,19 euro bruto. Een pak minder dus.

2. Vaarwel, stukje aanvullend pensioen

Een aanvullend pensioen is – de naam zegt het zelf – een bedrag dat je bovenop je pensioen van de overheid krijgt. Doorgaans wordt dat aanvullend bedrag doorheen je loopbaan opgebouwd door bijdragen van je werkgever en jezelf via een groepsverzekering of een pensioenfonds. De som van al die bijdragen (met wat rente erbovenop) krijg je uitbetaald als je op pensioen gaat, in één keer of in maandelijkse stukjes.

Stop je vroeger met werken, dan komt vadertje staat zich moeien. Je moet dan onder meer 16,5% personenbelasting betalen op je bijeengespaard aanvullend pensioen, terwijl iemand die tot zijn 65ste aan de slag blijft maar 10% personenbelasting betaalt. Stel dat je een aanvullend pensioen van 50.000 euro hebt opgebouwd, dan betekent dat dat je als vervroegd gepensioneerde zo’n 3.250 euro extra in de portemonnee van de overheid zal zien verdwijnen.

Vervroegd pensioen: doen of niet doen?

Als vervroegd gepensioneerde loop je dus een flinke som geld mis. Een afstraffing door de overheid? Dat niet. Ellen Froeyman: “Omdat de regering de leeftijd waarop je vroeger kan stoppen nu geleidelijk aan hoger legt, word je als vervroegd gepensioneerde in dat opzicht meer benadeeld dan vroeger. Maar het is wél logisch dat je minder pensioen opbouwt in vergelijking met iemand die langer werkt.”

Is het dan überhaupt een goed idee om vroeger te stoppen met werken? Dat hangt vooral af van hoe slim je bent geweest in de jaren die aan die beslissing voorafgaan. “Een vervroegd pensioen is financieel haalbaar als je vooraf genoeg centen aan de kant zet. Je moet goed beseffen dat je het als vroege stopper tijdens je vollédige pensioencarrière met minder zal moeten stellen. Het is dus echt belangrijk om zo vroeg mogelijk te beginnen sparen voor later. Zeker wanneer je vóór de toegangsleeftijd voor vervroegd pensioen wil stoppen, moet je voorbereid zijn op het overbruggen van die periode met eigen spaarcenten”, besluit Froeyman.


Lees ook:

Eindejaarspremie en ontslag

Binnenkort is het in ons bedrijf zover, we krijgen onze 'dertiende maand'. Is dit trouwens hetzelfde...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Wat houdt een concurrentiebeding in?

Een concurrentiebeding is een clausule in een arbeidsovereenkomst die verhindert dat de werknemer na...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Totaalpakket voor langdurig werkzoekenden

Mensen die niet kunnen of willen werken? Vlaams minister van Werk Philippe Muyters gelooft er niet i...

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

Dossier Langdurige Werkloosheid: Aan de arbeid!

Jobs, jobs, jobs: de federale regering-Michel liet er bij haar aantreden eind 2014 geen twijfel over...

Gids ontslag volgens de letter van de wet

Opzegtermijn, ontslagvergoeding en uitkeringen: bij een ontslag stel je jezelf heel wat praktische v...

Gids soorten ontslag

Een ontslag is niet altijd een donderslag bij heldere hemel. Als je op straat staat omdat het bedrij...