TERUG NAAR OVERZICHT

Ontslagronde bij Open VLD: welke jobs verdwijnen?

De een zijn dood is de ander zijn brood. En dat geldt ook in de politiek. Terwijl N-VA zo'n 100 nieuwe medewerkers zoekt, moet Open VLD er minstens zoveel aan de deur zetten. Over welke jobs gaat het? En krijgen de afvallers een ontslagvergoeding?

Mark Vanleeuw, financieel en administratief directeur van Open VLD, geeft tekst en uitleg.

Hoeveel en welke jobs verdwijnen?

"Wanneer Open VLD na de regeringsonderhandelingen in de oppositie zou belanden, dan zullen 120 kabinetsmedewerkers naar een andere job moeten uitkijken. De helft daarvan is gedetacheerd uit een administratie en kan terug naar zijn oude functie. De 60 anderen keren terug naar de arbeidsmarkt. Hun ontslag komt er pas de dag voor de nieuwe regering de eed aflegt. Op dit moment zijn al die kabinetsmedewerkers nog aan het werk."

"In de Kamer hadden we in de vorige legislatuur 18 vertegenwoordigers die elk recht hadden op een persoonlijke medewerker. Nu zijn we teruggevallen op 13, wat betekent dat er ook 5 medewerkers verdwijnen. In de Senaat eenzelfde scenario: daar gaan we van 9 naar 6 senatoren. In totaal moeten we het in Kamer en Senaat met 500.000 euro werkingsmiddelen minder doen. De medewerkers van zij die niet herkozen zijn, kregen hun C4 intussen al in de bus. Dinsdag leggen de nieuwe parlementsleden immers al de eed af."

"De financiering die een partij krijgt, hangt rechtstreeks af van het aantal stemmen dat ze haalt. Open VLD moet het de komende jaren met 700.000 euro minder doen, wat natuurlijk zijn weerslag zal hebben op de werking van het partijsecretariaat. Hoe we de puzzel zullen leggen, zijn we nu volop aan het uitzoeken."

Krijgen de afvallers een ontslagvergoeding?

"Zowel de kabinetsmedewerkers als de medewerkers van Kamerleden en Senatoren vallen niet onder de wet op de arbeidsovereenkomsten en hebben dus geen recht op een ontslagvergoeding. Voor zij die in de werkloosheid terechtkomen is er wel een andere regeling: per aangesneden half jaar dat ze gewerkt hebben, krijgen ze een maand opzegtoelage en dat gedurende maximum vijf maanden. Om dit te krijgen, moeten ze zich inschrijven bij de RVA en vervolgens elke maand hun werkloosheid bevestigen. Het bedrag dat ze krijgen is het verschil tussen hun werkloosheidsuitkering en hun vroegere loon."

"Voor de medewerkers op het partijsecretariaat geldt de wet op de arbeidsovereenkomsten wel. Zij volgen de ontslagregeling die van toepassing is op bedienden en hebben dus recht op een ontslagvergoeding."

Lees meer over de opzegtermijn van bedienden.

Helpen jullie bij de zoektocht naar een nieuwe job?

"Herstructureringen uit het verleden hebben ons geleerd dat de meeste hoogopgeleide medewerkers vrij snel een nieuwe job vinden. Die vakspecialisten blijken erg gegeerd op de arbeidsmarkt."

'Werknemers in een technisch, administratieve of logistieke functie - meestal niet-universitairen - hebben het vaak moeilijker. In tegenstelling tot ontslagen in de automobielsector krijgen ontslagen kabinetsmedewerkers immers geen ontslagvergoeding of een tewerkstellingscel. Om hen toch enigszins te helpen, werken we samen met een outplacementbureau. Dat mag ook wel: we verliezen niet alleen werknemers en collega's, maar ook politieke medestanders."

Tekst: Hermien Vanoost

Lees ook: 100 nieuwe jobs bij N-VA: wie zoeken ze?

En ontdek hoeveel deze 6 politici met hun eerste job verdienden...

Wat houdt een concurrentiebeding in?

Een concurrentiebeding is een clausule in een arbeidsovereenkomst die verhindert dat de werknemer na...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Totaalpakket voor langdurig werkzoekenden

Mensen die niet kunnen of willen werken? Vlaams minister van Werk Philippe Muyters gelooft er niet i...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

Dossier Langdurige Werkloosheid: Aan de arbeid!

Jobs, jobs, jobs: de federale regering-Michel liet er bij haar aantreden eind 2014 geen twijfel over...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Gids ontslag volgens de letter van de wet

Opzegtermijn, ontslagvergoeding en uitkeringen: bij een ontslag stel je jezelf heel wat praktische v...

Gids soorten ontslag

Een ontslag is niet altijd een donderslag bij heldere hemel. Als je op straat staat omdat het bedrij...

Gids zelf je ontslag indienen

Tal van redenen zijn denkbaar: je wilt nieuwe horizonten opzoeken, het botert niet meer zo met je ba...