TERUG NAAR OVERZICHT

Ontslag zonder mondeling gesprek, mag dat?

"Ik ben recent ontslagen door mijn werkgever. Kan een opzegging schriftelijk gebeuren, zonder dat mijn werkgever mij hierover eerst spreekt? In de ontslagbrief staat ook geen reden voor mijn ontslag! Kan mijn werkgever dit zomaar doen?"
 

Een geldige opzegging vereist in eerste instantie dat je werkgever je een opzeggingsbrief bezorgt. Hierin moet hij volgende zaken vermelden:

  • dat je als werknemer ontslagen bent
  • de aanvang van de opzeggingstermijn
  • de duur van de opzeggingstermijn

De opzeggingsbrief moet je ofwel per aangetekende zending of per deurwaardersexploot ontvangen.
Je werkgever is dus niet verplicht om eerst een ontslaggesprek te voeren.

Je ziet ook dat je werkgever niet verplicht is om de reden van het ontslag op te nemen in de opzeggingsbrief. De werkgever oordeelt zelf of hij de arbeidsrelatie wil beëindigen of niet. In principe moet hij zijn beslissing niet motiveren. Toch mag hij geen misbruik maken van zijn ontslagrecht. Hij moet een goeie reden hebben. Zo kan het ontslag ingegeven zijn:

  • door technisch-economische redenen, die geen verband houden met het gedrag van de werknemer.
    Voorbeelden: grondige reorganisatie, sluiting van een afdeling, automatisering van de productie,
  • door het gedrag, de houding van de betrokken werknemer.

Merk op dat de werkgever in een aantal gevallen toch gedwongen kan worden om het ontslag te motiveren. Zo is dit het geval bij een ontslag:

  • om dringende reden
  • van een zwangere werkneemster
  • van een werkne(e)m(st)er in tijdskrediet

Hoewel de werkgever in principe niet verplicht is om de reden van het ontslag mee te geven in de ontslagbrief, zal hij die moeten vermelden op het C4-formulier in de rubriek de juiste oorzaak van de werkloosheid'. Met dit document kan je naar de RVA stappen om werkloosheidsuitkeringen aan te vragen. De aangehaalde feiten moeten met de werkelijkheid overeenstemmen .

i.s.m. SD Worx

Wat houdt een concurrentiebeding in?

Een concurrentiebeding is een clausule in een arbeidsovereenkomst die verhindert dat de werknemer na...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Totaalpakket voor langdurig werkzoekenden

Mensen die niet kunnen of willen werken? Vlaams minister van Werk Philippe Muyters gelooft er niet i...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

Dossier Langdurige Werkloosheid: Aan de arbeid!

Jobs, jobs, jobs: de federale regering-Michel liet er bij haar aantreden eind 2014 geen twijfel over...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Gids ontslag volgens de letter van de wet

Opzegtermijn, ontslagvergoeding en uitkeringen: bij een ontslag stel je jezelf heel wat praktische v...

Gids soorten ontslag

Een ontslag is niet altijd een donderslag bij heldere hemel. Als je op straat staat omdat het bedrij...

Gids zelf je ontslag indienen

Tal van redenen zijn denkbaar: je wilt nieuwe horizonten opzoeken, het botert niet meer zo met je ba...