TERUG NAAR OVERZICHT

Mag een Vlaming die in Brussel werkt ontslagen worden met een Franse ontslagbrief?

U bent ontslagen! – Merci, patron!

De taal waarin een werkgever zich uitdrukt bij de sociale betrekkingen met de werknemers is niet vrijblijvend. Afhankelijk van de plaats waar de exploitatiezetel is gevestigd waaraan de werknemers verbonden zijn (Nederlands, Frans of Duits taalgebied, Brussel-Hoofdstad of de faciliteitengemeenten), leggen diverse reglementeringen het verplicht gebruik van de ene of de andere taal op.

Juiste taal

In het Nederlandse taalgebied moet alle communicatie in het Nederlands plaatsvinden, in het Franse taalgebied in het Frans, en in Brussel-Hoofdstad in de taal van de werknemer (Nederlands of Frans).

Werkgevers met exploitatiezetel in het Nederlandse of Franse taalgebieden moeten rekening houden met strenge sancties voor documenten die niet in de juiste taal zijn opgesteld. Deze documenten zijn nietig en maken de rechtshandeling die door middel van het document voltrokken wordt (bijvoorbeeld een ontslag) onregelmatig.

Er wordt weliswaar bepaald dat deze documenten kunnen vervangen worden door documenten in de juiste taal, maar deze vervangingen heft niet tot gevolg dat de nietigheid van het document met terugwerkende kracht wordt opgeheven.

Verkeerde taal: dringende reden verloren?

Dat een eenvoudige vergissing betreffende het taalgebruik verregaande financiële gevolgen kan hebben voor een werkgever, wordt geïllustreerd door een arrest van het arbeidshof van Luik. Het arrest heeft betrekking op een werknemer die in dienst was van een onderneming waarvan de maatschappelijke zetel in Fleurus (Wallonië) gevestigd was, om te werken in een exploitatiezetel in Chaineux (Wallonië).

De werknemer werd ontslagen om dringende reden met een aangetekende brief die opgesteld was in het Nederlands en die tevens de ontslagreden vermeldde. Bij monde van zijn vakbond gaf de werknemer te kennen dat dit document in het Frans diende opgesteld te worden en bijgevolg nietig was. De werknemer beweerde dat zijn ontslag om dringende reden onregelmatig was, zodat hij recht had op een opzeggingsvergoeding.

Twee brieven verstuurd: probleem opgelost?

De werkgever stelde echter dat hij dezelfde dag ook een Franstalige brief, met de kennisgeving van het ontslag, had overgemaakt aan de werknemer. De werkgever bezorgde bovendien (zij het een maand na het ontslag) een kopie van de Franstalige ontslagbrief aan de vakbond van de werknemer. De werknemer betwistte echter dat hij de Franstalige brief destijds had ontvangen.

Het arbeidshof oordeelde dat het niet bewezen was dat de werkgever gelijktijdig een brief in het Nederlands en het Frans had overgemaakt. De verschillende inhoud en lay-out van de brieven deed het arbeidshof bovendien vermoeden dat de brief in het Frans pas voor het eerst een maand nà de eerste brief werd verstuurd.

De vervanging van de eerste (Nederlandstalige) brief heft de nietigheid van deze brief pas op vanaf het tijdstip van de vervanging (dus niet met terugwerkende kracht). Dit betekent dat de werkgever pas een maand nà de kennisname van de feiten (in de juiste taal) zou zijn overgegaan tot het ontslag en tot de kennisgeving van de dringende reden.

Aangezien een ontslag om dringende reden moet gegeven worden binnen de drie werkdagen na de kennisname van de feiten, werd het ontslag laattijdig en bijgevolg onregelmatig bevonden. Het arbeidshof kende dan ook een opzeggingsvergoeding toe aan de werknemer.

Verregaande gevolgen

De werkgever die een werknemer wil ontslaan om dringende reden of diens arbeidsovereenkomst wil opzeggen, moet rekening houden met de geldende taalvoorschriften. Een vergissing kan verregaande gevolgen hebben.

Deze taalvoorschriften gelden overigens voor alle ‘sociale betrekkingen’ met de werknemers (onder mee briefwisseling, arbeidsovereenkomst, bonusplan, evaluatieverslagen) en niet enkel in geval van ontslag.

Arbeidshof van Luik, 19 januari 2009, AR 35.761/08

Fragment uit
Sara Torrekens
Winnen of verliezen in de arbeidsrechtbank.
Uitgegeven bij Business & Economics (die Keure), 32 euro.

Win een exemplaar van 'Winnen of verliezen in de arbeidsrechtbank'!
Vacature heeft 10 exemplaren van dit interessante boek te geef. Stuur een mailtje naar wedstrijd@vacature.com met de reden waarom jij advies nodig hebt. De leukste krijgen hun exemplaar thuisgestuurd!
Wedstrijdreglement

Eindejaarspremie en ontslag

Binnenkort is het in ons bedrijf zover, we krijgen onze 'dertiende maand'. Is dit trouwens hetzelfde...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Wat houdt een concurrentiebeding in?

Een concurrentiebeding is een clausule in een arbeidsovereenkomst die verhindert dat de werknemer na...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

Totaalpakket voor langdurig werkzoekenden

Mensen die niet kunnen of willen werken? Vlaams minister van Werk Philippe Muyters gelooft er niet i...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Dossier Langdurige Werkloosheid: Aan de arbeid!

Jobs, jobs, jobs: de federale regering-Michel liet er bij haar aantreden eind 2014 geen twijfel over...

Gids ontslag volgens de letter van de wet

Opzegtermijn, ontslagvergoeding en uitkeringen: bij een ontslag stel je jezelf heel wat praktische v...

Gids soorten ontslag

Een ontslag is niet altijd een donderslag bij heldere hemel. Als je op straat staat omdat het bedrij...