TERUG NAAR OVERZICHT

Kan je ontslagen worden wegens een ruzie met een collega?

Gaat jouw bloed wel eens koken door een collega? Neem dan de tijd om af te koelen, want ruzie maken op het werk kan verstrekkende gevolgen hebben. In het ergste geval - wanneer er gescholden en/of geslagen wordt - kan het leiden tot ontslag om dringende reden.

Strafrechtelijke gevolgen?

Ruzies tussen collega's lopen zelden helemaal uit de hand. Maar als het gebeurt, kunnen ze wel verstrekkende gevolgen hebben. Daan Debacker van advocatenkantoor Claeys & Engels: "Niet zo lang gelden vlogen twee werkneemsters van een fastfoodrestaurant elkaar letterlijk in de haren, zo erg zelfs dat hun collega's hen uit elkaar moesten halen. De aanstookster werd op staande voet ontslagen door de werkgever, de andere vrouw mocht blijven. Normaal gezien is een slaande ruzie tussen werknemers onderling of tussen werknemer en werkgever altijd een voldoende reden voor onmiddellijk ontslag. Dat heeft als gevolg dat je niet terecht kan bij de RVA voor een werkloosheidsuitkering. En daarnaast zijn er ook nog mogelijke strafrechterlijke gevolgen. Een werknemer heeft strafrechterlijk normaal gezien beperkte aansprakelijkheid op de werkvloer, maar dat geldt niet bij bedrog, zware fouten of herhaalde lichte fouten. En een ruzie is een voorbeeld van een zware fout.”

Gegronde reden

Meestal wordt ontslag om dringende reden bij een slaande ruzie niet aangevochten, omdat de feiten bewezen zijn en een verdere werkrelatie uitgesloten is, maar in dit geval stapte de werkneemster naar de rechtbank om het dringende karakter aan te vechten. “Ze was gesyndiceerd en bovendien moet een werkgever bij arbeiders die 'onmiddellijk ontslagen' worden altijd een gegronde reden leveren - een compensatie die arbeiders krijgen voor hun lage ontslagvergoeding. De werkneemster in kwestie betwistte het dringende karakter, omdat de andere vrouw wel kon blijven werken. En uiteindelijk kreeg ze gelijk. De eis voor willekeurig ontslag werd afgewezen, maar ze kreeg een compensatie ten belope van 6 maanden loon en ze kon uiteindelijk ook nog bij de RVA terecht. Strafrechterlijk werd de zaak geseponneerd, omdat de slagen en verwondingen helemaal niet zo erg waren.”

Ruzies escaleren zelden

Advocaat Elfri De Neve: “Een werkgever moet er voor zorgen dat er een normale werksfeer is, dat kan je onrechtstreeks afleiden uit de wet op het pesten en het welzijn op het werk. Dus moet hij ook optreden als die normale werksfeer in het gedrang komt. Maar ik ken geen enkel geval van een uit de hand gelopen ruzie op de werkvloer.” Daan Debacker beaamt: “Ik ken hooguit twee gevallen. Noch in de praktijk, noch in de lectuur zie je het veel. En het gebeurt wellicht nog minder naar de arbeidsrechtbank gestapt wordt. Er is in zo’n geval altijd een vertrouwensbreuk die een verdere werkrelatie onmogelijk maakt, dat beseffen alle partijen.” Debacker benadrukt tenslotte dat veel van de concrete feiten afhangt: hoe is de ruzie ontstaan, hoe is ze geëscaleerd, is er een handgemeen, hoe zwaar zijn de feiten, werd een tik al lachend uitgedeeld? “De werkgever kan ook een waarschuwing geven als het om een scheldpartij gaat en duidelijk maken dat er de volgende keer een ontslag op staande voet kan komen.”

Tekst: Dominique Soenens

Wat houdt een concurrentiebeding in?

Een concurrentiebeding is een clausule in een arbeidsovereenkomst die verhindert dat de werknemer na...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Totaalpakket voor langdurig werkzoekenden

Mensen die niet kunnen of willen werken? Vlaams minister van Werk Philippe Muyters gelooft er niet i...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

Dossier Langdurige Werkloosheid: Aan de arbeid!

Jobs, jobs, jobs: de federale regering-Michel liet er bij haar aantreden eind 2014 geen twijfel over...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Gids ontslag volgens de letter van de wet

Opzegtermijn, ontslagvergoeding en uitkeringen: bij een ontslag stel je jezelf heel wat praktische v...

Gids soorten ontslag

Een ontslag is niet altijd een donderslag bij heldere hemel. Als je op straat staat omdat het bedrij...

Gids zelf je ontslag indienen

Tal van redenen zijn denkbaar: je wilt nieuwe horizonten opzoeken, het botert niet meer zo met je ba...