TERUG NAAR OVERZICHT

Kan ik ontslagen worden voor iets dat ik in mijn vrije tijd gedaan heb?

"Kan ik ontslagen worden voor iets dat ik in mijn vrije tijd gedaan heb en dat totaal geen verband houdt met mijn werk of mijn werkgever?"
Het antwoord van Kathy Dillies, SD Worx

Geen motiveringsplicht

In het kader van de arbeidsovereenkomst heeft elke partij, zowel de werkgever als de werknemer het recht om de overeenkomst eenzijdig te beeindigen. Geen van beide partijen kan gedwongen worden om de overeenkomst verder uit te voeren. Het is zelfs zo dat ons ontslagrecht principieel  (op een aantal uitzonderingen na, bv. in geval van ontslag om dringende reden) geen motivering van het ontslag vereist. De uiting van de motivering bij de uitoefening van het recht tot ontslag is geen wettelijke vereiste.

Misbruik van ontslagrecht

Het is echter niet omdat een ontslag in de meeste gevallen niet gemotiveerd moet worden, dat de partij, hier de werkgever, die eenzijdig beëindigt, dit op een lichtzinnige en onredelijke manier mag doen. M.a.w. indien de werkgever de werknemer op een kennelijk onredelijke manier ontslaat, kan de werkgever veroordeeld worden tot een bijkomende schadevergoeding wegens misbruik van ontslagrecht, voor zover de werknemer dit kan aantonen.  

Ontslagreden = feit uit privéleven.

Kan een handeling gesteld tijdens je vrije tijd een reden tot ontslag uitmaken of is dit te verregaand en onredelijk?

De gedragingen, die je stelt tijdens je vrije tijd, houden normaal gezien geen verband met de uitvoering van je arbeidsovereenkomst. Buiten je werkuren mag je gaan en staan waar je wilt en hoef je geen verantwoording af te leggen aan je werkgever.

Toch werd in rechtspraak al geoordeeld dat handelingen uit je privé-leven een negatieve invloed kunnen op je arbeidsrelatie en een reden tot ontslag kunnen uitmaken.  

Zo werd het ontslag van een werknemer, die een misdrijf (drugsmokkel) had gepleegd buiten zijn werkuren,  als terecht aanvaard. Het misdrijf had hij gepleegd met behulp van zijn bedrijfswagen.

Een ander voorbeeld: de rechtbank aanvaardde een ontslag van een werknemer, die buiten zijn werkuren diefstal had gepleegd. De feiten hielden geen enkel verband met de werkgever en de onderneming. Toch oordeelde de rechter dat de feiten van die aard waren dat elk vertrouwen in de werknemer verbroken was.

Eindejaarspremie en ontslag

Binnenkort is het in ons bedrijf zover, we krijgen onze 'dertiende maand'. Is dit trouwens hetzelfde...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Wat houdt een concurrentiebeding in?

Een concurrentiebeding is een clausule in een arbeidsovereenkomst die verhindert dat de werknemer na...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

Totaalpakket voor langdurig werkzoekenden

Mensen die niet kunnen of willen werken? Vlaams minister van Werk Philippe Muyters gelooft er niet i...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Dossier Langdurige Werkloosheid: Aan de arbeid!

Jobs, jobs, jobs: de federale regering-Michel liet er bij haar aantreden eind 2014 geen twijfel over...

Gids ontslag volgens de letter van de wet

Opzegtermijn, ontslagvergoeding en uitkeringen: bij een ontslag stel je jezelf heel wat praktische v...

Gids soorten ontslag

Een ontslag is niet altijd een donderslag bij heldere hemel. Als je op straat staat omdat het bedrij...