TERUG NAAR OVERZICHT

Kan ik ontslagen worden als mijn rijbewijs tijdelijk ingetrokken wordt?

Voor mijn job moet ik veel de baan op met mijn auto. Kan ik ontslagen worden als mijn rijbewijs tijdelijk ingetrokken wordt?
Het advies van Kathy Dillies, SD Worx

Uit de korte toelichting blijkt dat het gebruik van je auto noodzakelijk is om je arbeidsovereenkomst uit te voeren. De tijdelijke intrekking van je rijbewijs zorgt er bijgevolg onvermijdelijk voor dat je tijdelijk in de onmogelijkheid bent om de overeengekomen arbeid te verrichten.

Maar om nu louter op die grond tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst te beslissen is iets te kort door de bocht gaan.

Op zich vormt de tijdelijke intrekking van het rijbewijs geen reden tot ontslag.

Indien je door die omstandigheid in de onmogelijkheid verkeert om je werk uit te voeren, zal de arbeidsovereenkomst in eerste instantie geschorst worden.
Hoewel de afwezigheid wel gewettigd is, geeft ze geen aanleiding tot betaling van loon.

Je kan met je werkgever eventueel wel één en ander regelen. Tijdens de periode van rijverbod kan je bijvoorbeeld overeenkomen om vakantiedagen op te nemen. Je kan eventueel ook tijdens deze periode overeenkomen om tijdelijk een andere functie (waarvoor je niet op de baan moet) uit te oefenen.

Of de intrekking van het rijbewijs nu een ontslag kan rechtvaardigen, hangt nauw samen met het geheel van concrete omstandigheden waarin de intrekking plaatsvindt: is dit de eerste keer of gebeurt dit al vaker, hoelang duurt de intrekking van het rijbewijs, wat is de reden van intrekking (vb. dronkenschap), … 

Conclusie: de tijdelijke intrekking van het rijbewijs vormt geen reden tot ontslag. De concrete omstandigheden waarin de intrekking plaatsvindt, kunnen hier desgevallend wel toe leiden.

Eindejaarspremie en ontslag

Binnenkort is het in ons bedrijf zover, we krijgen onze 'dertiende maand'. Is dit trouwens hetzelfde...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Wat houdt een concurrentiebeding in?

Een concurrentiebeding is een clausule in een arbeidsovereenkomst die verhindert dat de werknemer na...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

Totaalpakket voor langdurig werkzoekenden

Mensen die niet kunnen of willen werken? Vlaams minister van Werk Philippe Muyters gelooft er niet i...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Dossier Langdurige Werkloosheid: Aan de arbeid!

Jobs, jobs, jobs: de federale regering-Michel liet er bij haar aantreden eind 2014 geen twijfel over...

Gids ontslag volgens de letter van de wet

Opzegtermijn, ontslagvergoeding en uitkeringen: bij een ontslag stel je jezelf heel wat praktische v...

Gids soorten ontslag

Een ontslag is niet altijd een donderslag bij heldere hemel. Als je op straat staat omdat het bedrij...