TERUG NAAR OVERZICHT

Kan ik een contract van bepaalde duur opzeggen?

Ik ben op zoek naar ander werk. Op dit moment heb ik een contract van onbepaalde duur. Ik heb een voorstel gekregen voor een contract van bepaalde duur (2 jaar) bij een nieuwe werkgever en de belofte dat ik dan een contract van onbepaalde duur zal krijgen. Klopt het dat ik dit contract niet kan opzeggen, mocht de job mij tegenvallen?"

ANTWOORD

Je kunt het contract van bepaalde duur wel degelijk opzeggen, laat daar geen misverstand over bestaan.
Alleen moet je dat dan doen tijdens de proefperiode. In dat geval kun je na 7 kalenderdagen weg.

Pas op!

Tijdens de eerste maand van je proefperiode is éénzijdige beëindiging niet mogelijk. Als je dan al wilt opstappen, moet je het contract verbreken en dan betaal je een verbrekingsvergoeding aan je werkgever.

Ook na de proefperiode kan je je contract niet meer opzeggen. Ook hier moet je desgewenst het contract verbreken en dus een vergoeding betalen. Die vergoeding is gelijk aan het loon dat je zou ontvangen hebben, mocht je gedurende de hele looptijd van de arbeidsovereenkomst in dienst zijn gebleven.

Let wel: deze vergoeding mag nooit meer bedragen dan het dubbel van de vergoeding die je verschuldigd zou zijn, mocht je in dienst zijn geweest met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

Voorbeeld

Een bediende is sinds 10 maanden in dienst met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van twee jaar. Hij verdient 22.000 euro bruto per jaar. Hij wenst deze arbeidsovereenkomst te verbreken.

Normaal gezien zou de bediende een vergoeding moeten betalen die gelijk is aan het loon dat hij de resterende 14 maanden zou ontvangen hebben. Was hij echter in dienst geweest met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur had hij slechts een vergoeding moeten betalen gelijk aan het loon van een 1,5 maanden. De bediende moet dus een vergoeding betalen gelijk aan 3 maanden loon. (het dubbel van 1,5 maanden).

Toch herinneren we je er nog even aan dat de proefperiode precies bedoeld is om jou (en je werkgever) de kans te geven om de nieuwe job te evalueren. Valt de job tegen, dan zal je dit allicht al tijdens de proefperiode weten.

De inhoud van deze tekst heeft een louter informatief karakter.
De lezer kan geen rechten ontlenen aan deze tekst.
Voorgaande vragen worden bewaard in het archief van de Vraag van de Week.

Wat houdt een concurrentiebeding in?

Een concurrentiebeding is een clausule in een arbeidsovereenkomst die verhindert dat de werknemer na...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Totaalpakket voor langdurig werkzoekenden

Mensen die niet kunnen of willen werken? Vlaams minister van Werk Philippe Muyters gelooft er niet i...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

Dossier Langdurige Werkloosheid: Aan de arbeid!

Jobs, jobs, jobs: de federale regering-Michel liet er bij haar aantreden eind 2014 geen twijfel over...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Gids ontslag volgens de letter van de wet

Opzegtermijn, ontslagvergoeding en uitkeringen: bij een ontslag stel je jezelf heel wat praktische v...

Gids soorten ontslag

Een ontslag is niet altijd een donderslag bij heldere hemel. Als je op straat staat omdat het bedrij...

Gids zelf je ontslag indienen

Tal van redenen zijn denkbaar: je wilt nieuwe horizonten opzoeken, het botert niet meer zo met je ba...