TERUG NAAR OVERZICHT

Kan een langdurige ziekte aanleiding geven tot ontslag?

Kan ik door mijn werkgever ontslagen worden omdat ik ziek ben ? Ik ben nu al een goeie drie maanden thuis wegens ziekte en ik vrees dat mijn werkgever me zal ontslaan. Bestaan hier regels rond?

Als algemene regel geldt dat ziekte geen reden kan zijn om als werknemer ontslagen te worden. Toch heeft de werkgever een aantal mogelijkheden om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Verbreken

De werkgever kan de arbeidsovereenkomst in principe verbreken. Dit is echter niet aan te raden, want zowel arbeiders als bedienden kunnen hiertegen acties ondernemen. Een arbeider kan een vordering wegens willekeurig ontslag instellen, een bediende een vordering wegens misbruik van recht.

Opzeggen

De arbeidsovereenkomst kan ook opgezegd worden tijdens een ziekteperiode. Bij een opzegging hoort echter een opzeggingstermijn en deze begint bij geval van ziekte pas te lopen op het moment dat de werknemer terug komt werken.

Uitzonderlijke gevallen

Soms kan ziekte het ontslag vergemakkelijken. Dit is zo in volgende gevallen.

- Arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of een bepaald werk van minder dan 3 maanden: als een bediende in dit geval langer dan 7 kalenderdagen (ononderbroken) arbeidsongeschikt is wegens ziekte of ongeval kan de werkgever de arbeidsovereenkomst zonder enige formaliteit, onmiddellijk en zonder betaling van een verbrekingsvergoeding beëindigen.

- Proefperiode: een bediende die zich nog in de proefperiode bevindt en langer dan 7 kalenderdagen arbeidsongeschikt is wegens ziekte of ongeval kan onmiddellijk, zonder formaliteiten en vergoeding ontslaan worden.

- Ziekte van meer dan 6 maanden bij arbeiders: een arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval over een aaneengesloten periode van meer dan 6 maanden is een wettige reden voor de werkgever om de overeenkomst van onbepaalde duur te verbreken. De werkgever blijft verplicht om de normale verbrekingsvergoeding te betalen. Hij loopt echter niet het risico om daarenboven een vergoeding wegens willekeurig ontslag te moeten betalen.

- Ziekte van meer dan 6 maanden bij bedienden: ook hier is een arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval over een aaneengesloten periode van meer dan 6 maanden een wettige reden voor de werkgever om de overeenkomst van onbepaalde duur te verbreken. De werkgever moet de normale verbrekingsvergoeding uitbetalen, maar hij mag het gewaarborgd loon dat hij heeft uitbetaald vanaf het begin van de arbeidsongeschiktheid of sedert het begin van de opzeggingstermijn in mindering brengen.

Opmerking:

- Deze regels gelden niet voor bevallingsrust.
- Als wordt vastgesteld dat de werknemer definitief arbeidsongeschikt is, kan de arbeidsovereenkomst beëindigd worden wegens medische overmacht.

Eindejaarspremie en ontslag

Binnenkort is het in ons bedrijf zover, we krijgen onze 'dertiende maand'. Is dit trouwens hetzelfde...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Wat houdt een concurrentiebeding in?

Een concurrentiebeding is een clausule in een arbeidsovereenkomst die verhindert dat de werknemer na...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Totaalpakket voor langdurig werkzoekenden

Mensen die niet kunnen of willen werken? Vlaams minister van Werk Philippe Muyters gelooft er niet i...

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

Dossier Langdurige Werkloosheid: Aan de arbeid!

Jobs, jobs, jobs: de federale regering-Michel liet er bij haar aantreden eind 2014 geen twijfel over...

Gids ontslag volgens de letter van de wet

Opzegtermijn, ontslagvergoeding en uitkeringen: bij een ontslag stel je jezelf heel wat praktische v...

Gids soorten ontslag

Een ontslag is niet altijd een donderslag bij heldere hemel. Als je op straat staat omdat het bedrij...