TERUG NAAR OVERZICHT

Ik werd ontslagen toen ik wettelijk beschermd was. Kan ik extra ontslagvergoeding eisen?

Ik werd anderhalf jaar geleden ontslagen. Het ontslag vond plaats binnen een periode van 3 maanden nadat ik één maand ouderschapsverlof met onderbrekingsuitkeringen had genomen. Pas nu ontdek ik dat ik beschermd was tegen ontslag. Kan ik nu nog een extra ontslagvergoeding eisen?
Het advies van Kathy Dillies, SD Worx

Ontslagbescherming

Het klopt dat je beschermd bent tegen ontslag in geval van ouderschapsverlof. De bescherming vangt aan op de dag van de geldige aanvraag van het ouderschapsverlof en eindigt drie maanden na afloop ervan.

De ontslagbescherming houdt in dat de werkgever tijdens deze periode niet mag overgaan tot ontslag, tenzij om dringende reden of omwille van een voldoende reden. Een voldoende reden is een reden waarvan de aard en de oorsprong vreemd is aan de opname van het verlof. De bewijslast ligt bij de werkgever.

Sanctie

Beëindigt de werkgever de arbeidsovereenkomst zonder dringende reden of zonder voldoende reden, dan is hij een bijkomende beschermingsvergoeding verschuldigd gelijk aan 6 maanden loon.

Verjaring

Tegen de werkgever die het ontslagverbod overtreedt, kan je een vordering bij de arbeidsrechtbank instellen tot het bekomen van de beschermingsvergoeding.

De vordering steunt (onrechtstreeks) op de arbeidsovereenkomst. Dergelijke vordering verjaart één jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst. Dit betekent dat je één jaar de tijd hebt om naar de arbeidsrechtbank te stappen. Na die termijn kan je de vergoeding niet meer opeisen.

Indien je arbeidsovereenkomst anderhalf jaar geleden eindigde, ben je dus te laat om desgevallend nog een beschermingsvergoeding te vorderen.

Eindejaarspremie en ontslag

Binnenkort is het in ons bedrijf zover, we krijgen onze 'dertiende maand'. Is dit trouwens hetzelfde...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Wat houdt een concurrentiebeding in?

Een concurrentiebeding is een clausule in een arbeidsovereenkomst die verhindert dat de werknemer na...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

Totaalpakket voor langdurig werkzoekenden

Mensen die niet kunnen of willen werken? Vlaams minister van Werk Philippe Muyters gelooft er niet i...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Dossier Langdurige Werkloosheid: Aan de arbeid!

Jobs, jobs, jobs: de federale regering-Michel liet er bij haar aantreden eind 2014 geen twijfel over...

Gids ontslag volgens de letter van de wet

Opzegtermijn, ontslagvergoeding en uitkeringen: bij een ontslag stel je jezelf heel wat praktische v...

Gids soorten ontslag

Een ontslag is niet altijd een donderslag bij heldere hemel. Als je op straat staat omdat het bedrij...