TERUG NAAR OVERZICHT

Hoe stel ik een rechtsgeldige ontslagbrief op?

Enkele dagen geleden nam ik ontslag en wou ik mijn ontslagbrief laten tekenen voor ontvangst door mijn baas. Mijn werkgever wou mijn ontslagbrief ondertekenen, maar hij vertelde dat er in mijn ontslagbrief  eigenlijk 'voor akkoord' moest staan en dus ook zo diende afgetekend te worden. Heeft hij hier gelijk in? Kan het dan zijn dat mijn ontslag niet aanvaard wordt?

Toon mij een voorbeeld ontslagbrief

Het antwoord van Caroline Schoonjans, SD Worx:

De ontslagbrief die je overhandigt aan je werkgever bevat enerzijds je beslissing om de arbeidsovereenkomst te beëindigen (je ontslag) en anderzijds de aanvang en duur van de opzeggingstermijn die je zal presteren. Deze twee zaken moet je uit elkaar houden.

De kennisgeving

De mededeling aan je werkgever van je beslissing om de arbeidsovereenkomst te beeïndigen is gebonden aan welbepaalde formaliteiten. Deze mededeling noemt men de kennisgeving. De kennisgeving van een opzegging door de werknemer kan rechtsgeldig op 3 manieren gebeuren:

1. Hetzij door overhandigen van een opzeggingsbrief aan de werkgever

In dit geval overhandigt de werknemer een gewone brief aan de werkgever. Je moet wel je ontslagbrief laten tekenen voor ontvangst door je werkgever, want dan pas is de kennisgeving rechtsgeldig. De ondertekening door de werkgever geldt dus als bewijs van ontvangst. Een ontslagbrief zonder handtekening of een weigering van de werkgever om het document te tekenen, zorgt dat de kennisgeving nietig is. Dit betekent dat de kennisgeving niet gebeurd is. In dit geval zal de werknemer verplicht zijn één van de volgende wijzen van kennisgeving toe te passen. De handtekening voor akkoord is niet vereist om een geldige kennisgeving te hebben.

2. Hetzij door middel van een aangetekende brief

3. Hetzij door middel van een gerechtsdeurwaardersexploot.

Inhoud van de kennisgeving

De kennisgeving moet de duur van de opzeggingstermijn en de aanvangsdatum ervan bevatten. Voldoet je ontslagbrief aan deze vereisten, dan is de kennisgeving van je opzegging in orde.

Duur opzeggingstermijn

Wat de duur van de opzeggingstermijn betreft is het van belang te weten dat er sinds 1 januari 2014 een eenheidsstatuur is voor arbeiders en bedienden. Dat betekent dat arbeiders en bedienden dezelfde opzegtermijn hebben als zij even lang gewerkt hebben. In je ontslagbrief moet de opzegtermijn vermeldt zijn. 

Bereken hier zelf je opzegtermijn

Tekenen voor akkoord

Indien nu de werkgever de kennisgeving die door overhandiging gebeurt onmiddellijk tekent voor akkoord, betekent niet alleen dat de kennisgeving rechtsgeldig gebeurd is, maar ook dat hij akkoord gaat met de hierin vermelde opzeggingstermijn. Tekent hij enkel voor ontvangst, dan zullen jullie nog een akkoord moeten vinden over de duur van de opzeggingstermijn.

Conclusie

Indien je werkgever je ontslagbrief voor ontvangst getekend heeft, is je ontslag geldig

Download hier een voorbeeld ontslagbrief


Lees ook:

Eindejaarspremie en ontslag

Binnenkort is het in ons bedrijf zover, we krijgen onze 'dertiende maand'. Is dit trouwens hetzelfde...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Wat houdt een concurrentiebeding in?

Een concurrentiebeding is een clausule in een arbeidsovereenkomst die verhindert dat de werknemer na...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Totaalpakket voor langdurig werkzoekenden

Mensen die niet kunnen of willen werken? Vlaams minister van Werk Philippe Muyters gelooft er niet i...

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

Dossier Langdurige Werkloosheid: Aan de arbeid!

Jobs, jobs, jobs: de federale regering-Michel liet er bij haar aantreden eind 2014 geen twijfel over...

Gids ontslag volgens de letter van de wet

Opzegtermijn, ontslagvergoeding en uitkeringen: bij een ontslag stel je jezelf heel wat praktische v...

Gids soorten ontslag

Een ontslag is niet altijd een donderslag bij heldere hemel. Als je op straat staat omdat het bedrij...