TERUG NAAR OVERZICHT

Heb ik recht op sollicitatieverlof?

Sinds de invoering van het Eenheidsstatuut, op 1 januari 2014, zijn de regels op het vlak van sollicitatieverlof gewijzigd. Als je je ontslag geeft of krijgt, heb je tijdens je opzegperiode nog altijd recht op sollicitatieverlof, maar hoeveel dat precies is, hangt af van je recht op outplacementbegeleiding. De regels nog eens op een rij.

Tijdens je opzeggingstermijn mag je enkele dagen – met behoud van loon – afwezig blijven op het werk ‘om ander werk te zoeken’. Het maakt niet uit of je arbeider of bediende bent, en of je je onstlag hebt gekregen dan wel zelf hebt gegeven.

Outplacement

Het aantal dagen sollicitatieverlof waarop je recht hebt, hangt af van je recht op outplacementbegeleiding. Iedereen met een opzegtermijn van minstens 30 weken heeft recht op 60 uur outplacementbegeleiding, los van je leeftijd en van het feit of je in de publieke of private sector werkt. Heb je een opzegtermijn van minder dan 30 weken, maar ben je minstens 45 jaar oud en heb je minstens 1 jaar anciënniteit bij je werkgever, dan heb je óók recht op 60 uur outplacementbegeleiding, ondanks je korte opzegtermijn.

Wat het aantal dagen sollicitatieverlof betreft, zijn er dan drie mogelijkheden:

  1. Je hebt geen recht op outplacementbegeleiding en je hebt een opzegtermijn van 26 weken of minder: in dat geval krijg je één dag (of twee halve dagen) sollicitatieverlof per week, gedurende heel je opzegtermijn.
  2. Je hebt geen recht op outplacementbegeleiding en je hebt een opzegtermijn van meer dan 26 weken: in dat geval krijg je tijdens de eerste weken van je opzegtermijn slechts een halve dag sollicitatieverlof per week. Vanaf de laatste 26 weken heb je recht op één dag (of twee halve dagen) per week.
  3. Je hebt wel recht op outplacementbegeleiding: in dat geval mag je gedurende de volledige duur van je opzeg één dag (of twee halve dagen) per week afwezig zijn. Pas op: voor de outplacementbegeleiding krijg je geen extra verlof, je moet die volgen tijdens je sollicitatieverlof.

Opgelet

  • Wie deeltijds werkt, krijgt het recht op sollicitatieverlof proportioneel toegekend in verhouding tot de duur van zijn prestaties.
  • Neem je tijdens een bepaalde week je sollicitatieverlof niet volledig op, dan kan je het saldo niet overdragen naar de volgende week.
  • Het verlof moet in principe gebruikt worden om te solliciteren. Als je al een andere job in het vooruitzicht hebt, kan er daarover wel eens discussie ontstaan, en als het tot een rechtszaak komt, weet dan dat sommige rechters zullen oordelen dat je recht op sollicitatieverlof vervalt. Je werkgever mag je echter niet vragen om te bewijzen dat je het verlof gebruikte om te solliciteren. Als hij meent dat je misbruik maakte van het verlof, moet hij dat bewijzen.
  • Ook werknemers die niet beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt (bv. werknemers met recht op werkloosheid met bedrijfstoeslag, 58-plussers) en die geen outplacement hebben gevraagd, hebben recht op sollicitatieverlof.

 

Eindejaarspremie en ontslag

Binnenkort is het in ons bedrijf zover, we krijgen onze 'dertiende maand'. Is dit trouwens hetzelfde...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Wat houdt een concurrentiebeding in?

Een concurrentiebeding is een clausule in een arbeidsovereenkomst die verhindert dat de werknemer na...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Totaalpakket voor langdurig werkzoekenden

Mensen die niet kunnen of willen werken? Vlaams minister van Werk Philippe Muyters gelooft er niet i...

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

Dossier Langdurige Werkloosheid: Aan de arbeid!

Jobs, jobs, jobs: de federale regering-Michel liet er bij haar aantreden eind 2014 geen twijfel over...

Gids ontslag volgens de letter van de wet

Opzegtermijn, ontslagvergoeding en uitkeringen: bij een ontslag stel je jezelf heel wat praktische v...

Gids soorten ontslag

Een ontslag is niet altijd een donderslag bij heldere hemel. Als je op straat staat omdat het bedrij...