TERUG NAAR OVERZICHT

Flexibele verloning

Een cafetariaplan of ‘flexibel belonen’ is een wijze van belonen waarbij de werknemer periodiek de kans krijgt om binnen door de organisatie gestelde voorwaarden zelf het arbeidsvoorwaardenpakket samen te stellen met behulp van een systeem, waarin een aantal keuzealternatieven is opgenomen.


Het is bekend dat cafetariasystemen in België weinig verspreiding kennen. In de Vacature-enquête werd gepeild naar het aandeel werknemers dat keuzemogelijkheden heeft bij de samenstelling van de extra voordelen.


3,4% van de voltijds werkende bedienden en ambtenaren kent deze mogelijkheid. Uit ervaring met bedrijven die beweren flexibel belonen toe te passen, weten we dat het hierbij vaak enkel gaat om keuzevrijheid binnen één categorie van extra voordelen, b.v. keuzevrijheid bij het bepalen van de wijze waarop en de mate waarin men participeert aan pensioensparen of groepsverzekering. De 3,4% zijn dus zeker niet allemaal werknemers die een volwaardig cafetariaplan kennen (cfr. systeem Alma in KUL), waarin sterk uiteenlopende opties opgenomen zijn en de betekeniswaarde van de keuzeopties sterk verschillen.


Beschik je over een zekere vrijheid om te bepalen welke voordelen je in je pakketlextra voordelen wil opnemen?Opvallend is dat 1% meldt dat het systeem bestaat in het bedrijf, maar dat men er zelf geen gebruik van maakt. Verder valt op dat 4,8% helemaal niet weet of zo’n vorm van flexibel belonen bestaat in de onderneming. Dit is enigszins typerend voor de geringe bekendheid van werknemers met de omvang en aard van hun eigen extra voordelen.


Indien we kijken naar de sectorale verspreiding van systemen van flexibel belonen, springt er maar één sector uit die een ruimere verspreiding van dit soort systemen vertoont: dat is de informaticasector met 7,8% werknemers die een systeem van flexibel belonen kennen. Op de tweede plaats komen de diensten aan ondernemingen met 5,3% en de reclame en mediasector met 5%.


- Uitsplitsing naar hiërarchisch niveau
-Interesse voor het inruilen van tijd voor geld en omgekeerd

Eindejaarspremie en ontslag

Binnenkort is het in ons bedrijf zover, we krijgen onze 'dertiende maand'. Is dit trouwens hetzelfde...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Wat houdt een concurrentiebeding in?

Een concurrentiebeding is een clausule in een arbeidsovereenkomst die verhindert dat de werknemer na...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Totaalpakket voor langdurig werkzoekenden

Mensen die niet kunnen of willen werken? Vlaams minister van Werk Philippe Muyters gelooft er niet i...

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

Dossier Langdurige Werkloosheid: Aan de arbeid!

Jobs, jobs, jobs: de federale regering-Michel liet er bij haar aantreden eind 2014 geen twijfel over...

Gids ontslag volgens de letter van de wet

Opzegtermijn, ontslagvergoeding en uitkeringen: bij een ontslag stel je jezelf heel wat praktische v...

Gids soorten ontslag

Een ontslag is niet altijd een donderslag bij heldere hemel. Als je op straat staat omdat het bedrij...