TERUG NAAR OVERZICHT

Deeltijdse arbeid: overuren

Als een deeltijdse werknemer in het kader van zijn tewerkstelling moet werken buiten de overeengekomen werkroosters, presteert hij zogenaamde 'bijkomende uren'.

Een bijkomend uur = elk arbeidsuur dat door een deeltijdse werknemer wordt gepresteerd buiten de in de arbeidsovereenkomst overeengekomen arbeidsduur.

Hierbij mag echter niet de normale arbeidsduur die in de onderneming geldt voor voltijdse werknemers, overschreden worden. Als een deeltijdse werknemer bijkomende uren presteert, dan worden deze prestaties beschouwd als overwerk die recht geven op overloon

 

 

Principe

Onder welke voorwaarden en in welke mate er bijkomende uren kunnen worden gepresteerd wordt bepaald bij collectieve arbeidsovereenkomst.

Indien er binnen de sector geen collectieve arbeidsovereenkomst gesloten is, kunnen bijkomende uren op verzoek van de werkgever slechts met instemming van de werknemer verricht worden.

 

Herziening van de arbeidsovereenkomst en inhaalrust

Wanneer het voorziene werkrooster over een periode van een kwartaal gemiddeld met één uur per week wordt overschreden, kan de werknemer kiezen tussen:

  1. een herziening van zijn arbeidsovereenkomst of
  2. de toekenning van een niet-betaalde bijkomende rustperiode.

Een werknemer kan enkel inhaalrust vragen wanneer de duur van de bijkomende uren (die hij tijdens het kwartaal presteerde) 20% bedraagt van zijn werkrooster. Deze inhaalrust moet worden opgenomen binnen 13 weken volgend op het kwartaal waarin de bijkomende uren werden gepresteerd.

Afspraken over dagen en uren waarop de inhaalrust wordt toegekend, gebeuren in akkoord tussen werkgever en werknemer. Bij gebrek aan dit akkoord moet de inhaalrust per minimumschijf van één uur worden toegekend. Bovendien mag de inhaalrust per week niet meer bedragen dan 20% van de in de arbeidsovereenkomst vastgestelde wekelijkse arbeidsduur.

I.s.m. SD Worx


Lees ook:

Ex-VRT-presentatrice Martine Prenen over haar ontslag: soms geeft het leven je een schop onder de kont

Je ontslag krijgen is pijnlijk. Maar eigenlijk zou dat niet mogen; iedereen heeft wel eens tegenslag...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Ik ontslagen worden? Nooit, jamais, never!

Is dat niet de natte droom van iedere sukkelaar in arbeidsland: een job vinden waarin je simpelweg n...

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

 

Ontslagen... maar allesbehalve verslagen

Ontslag was voor Rilla Lysens jarenlang de vaste prik van de dag. Als hr-verantwoordelijke voor munt...

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

Welke soorten ontslag bestaan er?

Ontslag gekregen of zelf je ontslag gegeven? Was het een ontslag in onderling overleg of was het één...

Het ontslag volgens de letter van de wet

Een ontslag roept veel praktische vragen op. 'Waar heb ik recht op bij ontslag?', 'Wat is de opzegte...

Ontslag gekregen: hoe moet het nu verder?

Onverwachts ontslag gekregen? Het kan een bittere pil zijn om te slikken. Zelfs als je jouw ontslag ...