TERUG NAAR OVERZICHT

De tewerkstellingscel

Een tewerkstellingscel heeft als doel ontslagen werknemers te begeleiden en hen maximale kansen te geven om een nieuwe job te vinden.

Het stelsel van de tewerkstellingscel werd oorspronkelijk opgericht om ondernemingen in herstructurering te begeleiden die gebruik wilden maken van de regeling van de verlaagde brugpensioenleeftijd.

Voortaan zijn alle ondernemingen met meer dan 20 werknemers verplicht om een tewerkstellingscel op te richten, of om aan een permanente tewerkstellingscel deel te nemen, van zodra ze een collectief ontslag aankondigen.

6 maatregelen

Concreet zijn op alle collectieve ontslagen die vanaf 7 april 2009 worden aangekondigd de volgende maatregelen van toepassing:

1. Alle ondernemingen met meer dan 20 werknemers die overgaan tot een collectief ontslag moeten een tewerkstellingscel oprichten voor een periode van:

- 6 maanden voor de werknemers die minstens 45 jaar zijn
- 3 maanden voor de werknemers die nog geen 45 jaar zijn.

2. Alle ontslagen werknemers moeten zich bij de tewerkstellingscel inschrijven en actief meewerken aan het aanbod.

3. De werkgever in herstructurering moet elke ingeschreven werknemer die op het ogenblik van de aankondiging van het collectief ontslag minstens 1 jaar ononderbroken  anciënniteit heeft een inschakelingsvergoeding betalen voor een periode van:

- 6 maanden voor de werknemers die minstens 45 jaar zijn
- 3 maanden voor de werknemers die nog geen 45 jaar zijn

Deze inschakelingsvergoeding wordt niet verminderd tijdens periodes van werkhervatting bij een nieuwe werkgever.

4. Aan alle werknemers die bij een tewerkstellingscel zijn ingeschreven moet een outplacementaanbod worden gedaan. Werknemers die:

- minstens 45 jaar zijn, hebben recht op minimum 60 uren outplacement
- nog geen 45 jaar zijn, hebben recht op minimum 30 uren outplacement

Het outplacementaanbod moet goedgekeurd worden door de minister van Werk na advies van de bevoegde gewestminister van Werk.

5. Ook de tijdelijke werknemers en interims van wie het contract niet werd verlengd als gevolg van de herstructurering kunnen zich inschrijven bij de tewerkstellingscel. Dit op voorwaarde dat zij op het ogenblik van de aankondiging van het collectief ontslag minstens 1 jaar ononderbroken anciënniteit in de onderneming hebben. Tijdens hun inschrijving in de tewerkstellingscel hebben de betrokkenen recht op de verhoogde werkloosheidsuitkeringen van tijdelijke werklozen.

6. Er wordt voorzien in een tegemoetkoming in de outplacementkosten volgens volgende principes:

- de terugbetaling van een outplacement die leidt tot een tewerkstelling is dubbel zo hoog als van een outplacement die niet leidt tot een tewerkstelling;
- de terugbetaling van de outplacement voor +45jarigen is dubbel zo hoog als die voor -45jarigen;
- de kosten mogen in een sectoraal fonds, dat de kosten voor zijn rekening neemt, gestort worden.

Eindejaarspremie en ontslag

Binnenkort is het in ons bedrijf zover, we krijgen onze 'dertiende maand'. Is dit trouwens hetzelfde...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Wat houdt een concurrentiebeding in?

Een concurrentiebeding is een clausule in een arbeidsovereenkomst die verhindert dat de werknemer na...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Totaalpakket voor langdurig werkzoekenden

Mensen die niet kunnen of willen werken? Vlaams minister van Werk Philippe Muyters gelooft er niet i...

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

Dossier Langdurige Werkloosheid: Aan de arbeid!

Jobs, jobs, jobs: de federale regering-Michel liet er bij haar aantreden eind 2014 geen twijfel over...

Gids ontslag volgens de letter van de wet

Opzegtermijn, ontslagvergoeding en uitkeringen: bij een ontslag stel je jezelf heel wat praktische v...

Gids soorten ontslag

Een ontslag is niet altijd een donderslag bij heldere hemel. Als je op straat staat omdat het bedrij...