TERUG NAAR OVERZICHT

De juridische gevolgen van liefde op de werkvloer

Uit eerder onderzoek van Vacature bleek dat 31% van de werknemers als eens verliefd was op een collega. 18% had ook effectief al een relatie met een collega.

Hoe zit het met de juridische kant van de zaak als je met een collega, of zelfs je baas, in een amoureuze relatie verwikkeld raakt? Kan je ontslagen worden?

“Zo gemakkelijk gaat dat niet,” zegt Kris De Schutter, advocaat bij Loyens & Loeff en gespecialiseerd in arbeidsrecht. “Je moet vooral rekening houden met het recht op privéleven van de betrokken werknemers. Net zoals er vriendschap is op het werk, kunnen er ook relaties ontstaan. Kan je dat verbieden? Natuurlijk niet. Mensen mogen doen en laten wat ze willen.”

Dat recht is natuurlijk niet absoluut. “Het is nu eenmaal zo dat een relatie binnen een team altijd tot achterklap of een zekere argwaan zal leiden. Als de relatie effectief impact heeft op het werk moet de HR manager ingrijpen. Als het team vindt dat de relatie van twee collega’s een impact heeft op hun werk dan moet erover gepraat worden.”

Oplossingen

Er kunnen verschillende maatregelen genomen worden naar aanleiding van een relatie op de werkvloer. “Eerst kijk je of er intern een oplossing kan gevonden worden door bijvoorbeeld één van de twee naar een ander departement over te plaatsen.” Daarbij het is het van essentieel belang dat er een gelijkwaarde betrekking gevonden wordt voor de medewerker die overgeplaatst wordt, op hetzelfde functieniveau met dezelfde verantwoordelijkheden. “Als de werkgever eenzijdig opdringt dat iemand van het middenmanagement tot lagere bediende wordt gedegradeerd, geeft dat juridische problemen.”

Als een overplaatsing niet tot de mogelijkheden behoort, zoals in kleine bedrijven, kan ontslag overwogen worden. “Zijn de problemen echt acuut, dan is het mogelijk dat één van beiden het bedrijf verlaat. In België is het ontslagrecht vrij absoluut, wat betekent dat een werkgever zomaar mag overgaan tot ontslag.” Toch zijn altijd objectieve argumenten nodig om iemand te ontslaan, zoals het slecht functioneren van het team.

Dringende redenen

Kan je omwille van een relatie ontslaan worden om dringende redenen? De wet bestempelt dit als ‘een ernstige tekortkoming, die de professionele samenwerking tussen werkgever en werknemer definitief en onmiddellijk onmogelijk maakt’. Doorgaans is dat niet het geval, aldus De Schutter. Er zijn wel bijzondere omstandigheden mogelijk die ontslag om dringende redenen mogelijk maken, vertelt hij. “Wanneer er bepaalde gebeurtenissen indruisen tegen de goede zeden, wanneer ze drie uur per dag in een afgesloten kantoor met elkaar praten, dan komt de functionaliteit in het gedrang en zijn dringende redenen wel weer aan de orde.”

Kris De Schutter vermeldt ook nog dat deze regels zowel voor heterorelaties als holebirelaties gelden. “Juridisch gezien is een relatie een relatie, daar is geen onderscheid tussen.”

Terug naar het dossier 'liefde op de werkvloer'

Eindejaarspremie en ontslag

Binnenkort is het in ons bedrijf zover, we krijgen onze 'dertiende maand'. Is dit trouwens hetzelfde...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Wat houdt een concurrentiebeding in?

Een concurrentiebeding is een clausule in een arbeidsovereenkomst die verhindert dat de werknemer na...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Totaalpakket voor langdurig werkzoekenden

Mensen die niet kunnen of willen werken? Vlaams minister van Werk Philippe Muyters gelooft er niet i...

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

Dossier Langdurige Werkloosheid: Aan de arbeid!

Jobs, jobs, jobs: de federale regering-Michel liet er bij haar aantreden eind 2014 geen twijfel over...

Gids ontslag volgens de letter van de wet

Opzegtermijn, ontslagvergoeding en uitkeringen: bij een ontslag stel je jezelf heel wat praktische v...

Gids soorten ontslag

Een ontslag is niet altijd een donderslag bij heldere hemel. Als je op straat staat omdat het bedrij...