TERUG NAAR OVERZICHT

Ben je verplicht de maanden van je opzeg ook effectief te werken?

Ben je bij ontslag steeds verplicht om tijdens je opzegperiode ook effectief te werken?

Opzegtermijn

Deze vraag heeft betrekking op het ontslag van een bediende gegeven door de werkgever. De opzegtermijn, die je werkgever moet respecteren wanneer hij of zij jou ontslaat, wordt sinds 1 januari 2014 bepaald volgens je anciënniteit (en dus niet meer volgens je brutoloon en statuut). Sinds het eenheidsstatuut, dat op 1 januari 2014 ingegaan is, wordt er voor de berekening van de opzegperiode ook geen onderscheid meer gemaakt tussen arbeiders en bedienden. 

De opzeggingstermijn wordt als volgt bepaald:

  •  In dienst voor 1 januari 2014? De opzegperiode voor bedienden die al op 31 december 2013 in dienst waren, wordt bepaald via een overgangsregeling. Dat betekent dat de opzegtermijn die je opgebouwd hebt voor 1 januari 2014 behouden blijft. Die wordt in het zogenaamde 'rugzakje' gestoken. Voor de periode na 1 januari 2014 wordt de opzeggingstermijn bepaald volgens de nieuwe regeling.  

  • In dienst na 1 januari 2014? Vanaf deze datum wordt de duur van de opzegtermijn (in weken) bepaald op basis van je anciënniteit. De anciënniteit wordt berekend per begonnen periode op het ogenblik dat de opzeg begint te lopen. Daarnaast zal de duur ook verschillend zijn naargelang je zelf ontslag gegeven hebt of ontslag gekregen hebt. Als je zelf ontslag neemt, is je opzegtermijn maar de helft van die als je ontslagen wordt. Als je na 1 januari 2014 beginnen werken bent, is de opzegperiode ook hetzelfde voor arbeiders en bedienden als die even lang gewerkt hebben. 

Lees ook: Hoe bereken ik mijn opzegtermijn?


Werken tijdens opzegtermijn?

Moet je werkgever je ook effectief laten werken tijdens de opzegtermijn? Neen. 

Let op: de werkgever die een bediende ontslaat en de vastgestelde opzegtermijn niet naleeft (m.a.w. de bediende wordt onmiddellijk naar huis gestuurd en moet zich niet meer aanbieden op het werk), zal wel een opzegvergoeding moeten betalen aan de betrokken werknemer. Deze opzeggingsvergoeding is gelijk aan het loon dat overeenstemt met de duur van de opzegtermijn. Om de opzegvergoeding te bepalen houdt men ook rekening met de extralegale voordelen, waarop de werknemer aanspraak kan maken in uitvoering van de arbeidsovereenkomst (zoals dubbel vakantiegeld, eindejaarspremie, werkgeversaandeel in de maaltijdcheques, ….).

 

Bereken zelf jouw opzegtermijn via onze opzegwijzer.


Lees ook:

Eindejaarspremie en ontslag

Binnenkort is het in ons bedrijf zover, we krijgen onze 'dertiende maand'. Is dit trouwens hetzelfde...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Wat houdt een concurrentiebeding in?

Een concurrentiebeding is een clausule in een arbeidsovereenkomst die verhindert dat de werknemer na...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

Totaalpakket voor langdurig werkzoekenden

Mensen die niet kunnen of willen werken? Vlaams minister van Werk Philippe Muyters gelooft er niet i...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Dossier Langdurige Werkloosheid: Aan de arbeid!

Jobs, jobs, jobs: de federale regering-Michel liet er bij haar aantreden eind 2014 geen twijfel over...

Gids ontslag volgens de letter van de wet

Opzegtermijn, ontslagvergoeding en uitkeringen: bij een ontslag stel je jezelf heel wat praktische v...

Gids soorten ontslag

Een ontslag is niet altijd een donderslag bij heldere hemel. Als je op straat staat omdat het bedrij...