TERUG NAAR OVERZICHT

300.000 euro ontslagpremie, niet enkel voor CEO's

De crisis is terug. En dat betekent: herstructureringen en ontslagen bij heel wat bedrijven. Slecht nieuws, al is dat voor sommigen al bij al relatief. Zo stappen sommige werknemers met 300.000 euro of meer naar huis. Dat terwijl anderen helemaal niets krijgen als hun baas hen afdankt. Hoe valt dit te rijmen?

De farmasector ontsnapt niet aan de crisis. Bij verschillende bedrijven kondigen zich herstructureringen en ontslagen aan. Zo wil Pfizer België tegen eind volgend jaar 167 banen schrappen, verdwijnen er bij Astra Zeneca in Ukkel 80 jobs en snoeien ook in het buitenland farmabedrijven in hun personeelsbestand. In sommige gevallen gaan die herstructureringen gepaard met opmerkelijke ontslagvergoedingen. Zo wordt momenteel bij enkele farmabedrijven onderhandeld over vergoedingen van 300.000 euro en meer, zo viel in vakbondskringen op te vangen.

Een verbazend hoog bedrag voor buitenstaanders, al kijken experts daar een stuk minder van op. “300.000 euro als ontslagpremie? Dat soort bedragen ontmoet ik geregeld”, zegt Chris Engels, vennoot en voorzitter van advocatenkantoor Claeys & Engels, dat tweejaarlijks de formule Claeys berekent. “Indien vakbondssecretarissen zo’n dossier volgen, gaat het meestal niet over topmanagers, maar eerder over hogere kaderleden.” Gespecialiseerd advocaat Filip Tilleman beaamt: “Zeker in de farmasector halen de vakbonden het onderste uit de kan. Die sector betaalt sowieso de hogere salarissen en kent een klein verloop, waardoor de anciënniteit aandikt. En daar komen nog eens de groepsverzekeringen bij die royaal zijn.”

Alles is te koop

De onderhandelingen over de opzegvergoedingen bij een collectief ontslag starten meestal bij de befaamde ‘formule Claeys’: die geeft het gemiddelde bedrag aan die een bepaalde werknemer kan krijgen op basis van uitspraken van rechters in de arbeidsrechtbank. Cruciaal bij de berekening van de formule zijn de hoogte van het loon, de extralegale voordelen en de anciënniteit. Daarbovenop voorziet de wet een collectieve ontslagpremie. In sommige sectoren tikken de bedragen daardoor aardig aan.

Ontslagpremie wordt kleiner

Individueel en per sector kunnen de ontslagpremies nog hoog liggen, maar globaal krimpt de ontslagpremie, zo blijkt uit de nieuwe formule Claeys, gebaseerd op de rechtspraak van 2010. Die trend is al enkele jaren bezig. “In vergelijking met het buitenland liggen de premies in België echt hoog. De rechters beseffen dit waarschijnlijk en geven telkens iets minder”, analyseert Chris Engels. “Maar het voordeel van de formule is zijn voorspelbaarheid: een werkgever die een premie toekent in de buurt van de formule Claeys, is bijna zeker dat zijn ontslagen werknemer niet naar de rechtbank zal stappen om een hogere premie te eisen. De kans dat hij die krijgt is klein, want de formule vertrekt van de gemiddelde premies die Belgische rechtbanken toekennen.”

Vanaf begin volgend jaar worden ontslagpremies anders berekend. Werknemers die nieuw in dienst treden, vallen dan onder de IPA-wet van 12 april 2011: de opzeggingstermijnen voor arbeiders worden verhoogd met 15 procent en voor de hogere bedienden verlaagt de termijn naar dertig dagen per jaar dienst. Chris Engels: “Neem een bediende met elf jaar dienst en 150.000 euro per jaar: die krijgt nu een premie van 15 maanden. In het nieuwe systeem krimpt de premie tot 11 maanden. Let wel, voor de andere werknemers (bestaande arbeidscontracten, nvdr) blijft het oude systeem in voege.”

Hoe krijgt u een ontslagpremie van 300.000 euro?

Met het betalen van een ontslagvergoeding neemt een werkgever onmiddellijk afscheid van een werknemer. Die vergoeding wordt uitgedrukt in dagen en maanden omdat ze in plaats komt van de opzeggingstermijn, die de werknemer normaal krijgt om een andere baan te zoeken. Die termijn wordt vertaald in aantal maanden salaris plus voordelen, dus in euro. “Om de ontslagpremie voor hogere bedienden te berekenen (met een salaris van meer dan 30.535 euro bruto per jaar) kunt u ruwweg uitgaan van ongeveer een maand per jaar anciënniteit”, stelt Chris Engels (advocatenkantoor Claeys & Engels). “De formule Claeys komt wel iets hoger uit.”

Lees het volledige artikel in Vacature Magazine verschenen op 29-10-2011. 

Tekst: Erik Verreet/Dominique Soenens

Wat houdt een concurrentiebeding in?

Een concurrentiebeding is een clausule in een arbeidsovereenkomst die verhindert dat de werknemer na...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Totaalpakket voor langdurig werkzoekenden

Mensen die niet kunnen of willen werken? Vlaams minister van Werk Philippe Muyters gelooft er niet i...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

Dossier Langdurige Werkloosheid: Aan de arbeid!

Jobs, jobs, jobs: de federale regering-Michel liet er bij haar aantreden eind 2014 geen twijfel over...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Gids ontslag volgens de letter van de wet

Opzegtermijn, ontslagvergoeding en uitkeringen: bij een ontslag stel je jezelf heel wat praktische v...

Gids soorten ontslag

Een ontslag is niet altijd een donderslag bij heldere hemel. Als je op straat staat omdat het bedrij...

Gids zelf je ontslag indienen

Tal van redenen zijn denkbaar: je wilt nieuwe horizonten opzoeken, het botert niet meer zo met je ba...