TERUG NAAR OVERZICHT

Zoveel personeel heeft de zorgsector nodig

 

Het aantal werknemers in de zorgsector neemt jaar na jaar toe, en toch is dat geen reden tot juichen. Er zijn immers nog veel méér werkkrachten nodig, terwijl het aantal studenten in de zorgopleidingen daalt.

In 2016 stelde de Vlaamse social profit (exclusief socio-culturele sector) 294.955 mensen tewerk, bijna 37.500 meer dan in 2011 en 80.000 meer dan in 2007 (cijfers Verso). Ook het aantal verpleeg- en zorgkundigen in Vlaanderen neemt al jarenlang toe. Vorig jaar telde de FOD Volksgezondheid 122.112 verpleegkundigen en 72.054 zorgkundigen, of respectievelijk 16.000 en 30.000 meer dan in 2011.

Bekijk hier alle jobs in de gezondheidszorg.

“Natuurlijk ben ik daar blij mee,” reageert zorgambassadeur Lon Holtzer,”maar eigenlijk is het onvoldoende om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen. Er is niet alleen de stijgende vraag naar zorg, er staan ook heel wat babyboomers klaar om de sector te verlaten, om op welverdiend pensioen te gaan. Hen moeten we allemaal kunnen vervangen.”

Meer ouderen

Hoe nijpend het probleem is, blijkt wanneer we de in- en uitstroomgegevens voor de verschillende beroepsgroepen vergelijken (zie tabel). Voor veel zorgberoepen overtreft het aantal pensioneringen ruimschoots het aantal nieuwkomers. Ook al liep het tekort bij de verpleegkundigen het voorbije jaar terug (met dank aan de verhoogde instroom), met 2.335 blijft het erg hoog. Rekening houdend met de leeftijdsverdelingen binnen de diverse paritaire comités mag je bovendien veronderstellen dat het tekort de komende jaren zal blijven en zelfs verder zal oplopen. Binnen ‘de diensten voor gezins- en bejaardenhulp’ (pc 318) bijvoorbeeld waren vorig jaar 11.276 medewerkers ouder dan vijftig actief, tegenover slechts 899 medewerkers jonger dan 25. Tien jaar eerder waren het nog 1.451 -25-jarigen tegenover 3.584 vijftigplussers (cijfers Verso).

Minder studenten           

Dat de knelpunten in de zorg weer iets harder knellen, is ook de conclusie van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen. Nadat het aantal knelpuntvacatures in de zorg gedurende enkele jaren was gedaald, stelt hij sinds december 2016 weer een lichte toename vast. Aan de hogescholen luidt nog een andere alarmbel: voor het eerst in tien jaar is het aantal inschrijvingen voor een opleiding in de gezondheidszorg gezakt, van 21.906 in september 2016 naar 21.397 in 2017. Dat er minder achttienjarigen zijn dan vorig jaar, is een eerste logische verklaring voor die daling. Maar ook de verbeterde conjunctuur speelt niet in het voordeel van de zorg. In economisch goeie tijden kiezen studenten immers vaker voor een bedrijfsgerichte opleiding dan in economisch slechte tijden.

Meer en meer zorgbeoefenaars in Vlaanderen, maar tekort blijft

 

Aan het werk in 2016

Stijging 2011-2016

Tekort/reserve per jaar (2016)*

Tekort/reserve per jaar (2015)*

Verpleegkundigen

122.112

15%

-2.335

-2.527

Tandartsen

5.428

8%

-74

-91

Huisartsen

8.786

4%

-16

-38

Kinesist

18.471

17%

-115

-226

Apotheker

11.606

18%

-26

-9

Vroedvrouw

7.413

19%

10

9

Zorgkundige

72.054

69%

925

801

Diëtist

3.028

64%

71

89

Totaal

248.898

27%

-1.560

-1.992

(*) Het verschil tussen het aantal nieuwkomers in de job en de collega’s die met pensioen gaan
Bron: Lon Holtzer

Komt de redding uit het buitenland?

De economische crisis in Spanje van vijf jaar geleden zette de VDAB er toen toe aan om een jobdatingbeurs in Spanje te organiseren, waarbij lokale werkloze verpleegkundigen konden solliciteren voor een job bij een Vlaamse voorziening. Een succes werd de actie toen genoemd. Toch ligt volgens zorgambassadeur Lon Holtzer de oplossing voor ons personeelstekort niet bij het en bloc binnenhalen van buitenlandse verpleegkundigen. “De taal is een grote drempel. Wie geen Nederlands spreekt, kun je niet zomaar in een ziekenhuis of woonzorgcentrum droppen. Dat is geen toonbeeld van goede zorg. Om hen inzetbaar te maken, moet je dus eerst en vooral in een taalopleiding investeren. Sowieso merk je dat de interesse voor ons land bij buitenlandse verpleegkundigen niet zo groot is. Ze geven de voorkeur aan Engelstalige of Franstalige landen.”

Verpleegkunde, een vak in verandering

‘A nurse is a nurse’, hoorde je vroeger wel eens in ziekenhuiskringen. En daarmee bedoelde de spreker dat je aan een verpleegkundige alle taken kon uitbesteden. Spuitjes geven én het eten opdienen. Die tijd ligt intussen achter ons. De verpleegkundige is meer dan ooit een specialist, een spil in de zorg voor de patiënt. Hij/zij stuurt zorgkundigen aan, werkt op preventie, signaleert problemen aan de artsen en staat in voor de educatie van de patiënten, met als doel hen weer zelfredzaam te maken. Dat de job technologischer is geworden, valt evenmin te ontkennen. Denk maar aan de komst van het elektronisch patiëntendossier en de monitoring vanop afstand. Zo komt het dat hartpatiënten – voorzien van smartphone, sensoren en een trainingsschema – een deel van hun revalidatieprogramma van thuis uit kunnen afwerken. Het is de verpleegkundige die in overleg met de arts de patiënt en zijn schema begeleidt. Dat dat in de toekomst meer en ook voor andere ingrepen zal gebeuren, is een zekerheid. Net zoals het feit dat het terrein van de verpleegkundige zich meer en meer naar de thuisomgeving van de patiënt aan het verschuiven is.

Bekijk hier alle jobs in de gezondheidszorg.

 

Carrièreadvies nodig?

Je krijgt het de hele maand gratis van de CarrièreCoaches van vacature.com. De CarrièreCoaches zijn vijf ervaringsdeskundige professionals die hun dagen vullen met thema’s waar heel wat mensen mee worstelen: solliciteren, het perfecte cv, rechten en plichten op de werkvloer, loopbaancoaching en welzijn op het werk.

Via deze weg stuur je een vraag naar de CarrièreCoach die je met jouw thema kan helpen. Hij of zij krijgt die vervolgens in de mailbox en stuurt je binnen de drie dagen een antwoord.

Waarom een job als boekhouder/accountant wel ongelofelijk aantrekkelijk kan zijn

Wil jij aan de slag als accountant, belastingconsulent, boekhouder of fiscalist? Dan heb je veel kan...

Laat je salaris niet afhangen van het lot

Check het salariskompas van vacature.com en ontdek welk loonpakket iemand met jouw profiel mag verwachten.

 

Zoek jij een job in de sales? Deze bedrijven zien je graag komen

Ben jij de geknipte persoon voor een job in de sales? Dan moet je zeker eens aankloppen bij deze vij...

Maak kennis met Victor, hij zoekt voor jou een gepaste job!

Hulp nodig bij het vinden van je droomjob? Victor, de virtuele jobassistent gaat op basis van je antwoorden op zoek naar een job voor jou.

Op deze 5 jobs wordt nog te vaak neergekeken (maar zonder mensen die ze willen doen zijn we nergens)

Ze beoefenen misschien niet de meest prestigieuze of bestbetaalde jobs, maar houden wel mee de pilar...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Deze werknemers laten de autorobot in de autofabriek draaien

Ja, robots nemen onze jobs af en zullen dat in de toekomst nog méér gaan doen. Sommige van onze jobs...

Bij deze bedrijven hebben IT'ers het naar hun zin

Overal zoeken ze IT'ers: van een lager schooltje dat een ICT support medewerker kan gebruiken naar ...

Snel werk vinden? Richt je pijlen op deze jobs

De VDAB stelt elk jaar een lijst op met vacatures die moeizaam ingevuld geraken, ook voor 2018. Verg...