TERUG NAAR OVERZICHT

Zoveel personeel heeft de zorgsector nodig

 

Het aantal werknemers in de zorgsector neemt jaar na jaar toe, en toch is dat geen reden tot juichen. Er zijn immers nog veel méér werkkrachten nodig, terwijl het aantal studenten in de zorgopleidingen daalt.

In 2016 stelde de Vlaamse social profit (exclusief socio-culturele sector) 294.955 mensen tewerk, bijna 37.500 meer dan in 2011 en 80.000 meer dan in 2007 (cijfers Verso). Ook het aantal verpleeg- en zorgkundigen in Vlaanderen neemt al jarenlang toe. Vorig jaar telde de FOD Volksgezondheid 122.112 verpleegkundigen en 72.054 zorgkundigen, of respectievelijk 16.000 en 30.000 meer dan in 2011.

Bekijk hier alle jobs in de gezondheidszorg.

“Natuurlijk ben ik daar blij mee,” reageert zorgambassadeur Lon Holtzer,”maar eigenlijk is het onvoldoende om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen. Er is niet alleen de stijgende vraag naar zorg, er staan ook heel wat babyboomers klaar om de sector te verlaten, om op welverdiend pensioen te gaan. Hen moeten we allemaal kunnen vervangen.”

Meer ouderen

Hoe nijpend het probleem is, blijkt wanneer we de in- en uitstroomgegevens voor de verschillende beroepsgroepen vergelijken (zie tabel). Voor veel zorgberoepen overtreft het aantal pensioneringen ruimschoots het aantal nieuwkomers. Ook al liep het tekort bij de verpleegkundigen het voorbije jaar terug (met dank aan de verhoogde instroom), met 2.335 blijft het erg hoog. Rekening houdend met de leeftijdsverdelingen binnen de diverse paritaire comités mag je bovendien veronderstellen dat het tekort de komende jaren zal blijven en zelfs verder zal oplopen. Binnen ‘de diensten voor gezins- en bejaardenhulp’ (pc 318) bijvoorbeeld waren vorig jaar 11.276 medewerkers ouder dan vijftig actief, tegenover slechts 899 medewerkers jonger dan 25. Tien jaar eerder waren het nog 1.451 -25-jarigen tegenover 3.584 vijftigplussers (cijfers Verso).

Minder studenten           

Dat de knelpunten in de zorg weer iets harder knellen, is ook de conclusie van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen. Nadat het aantal knelpuntvacatures in de zorg gedurende enkele jaren was gedaald, stelt hij sinds december 2016 weer een lichte toename vast. Aan de hogescholen luidt nog een andere alarmbel: voor het eerst in tien jaar is het aantal inschrijvingen voor een opleiding in de gezondheidszorg gezakt, van 21.906 in september 2016 naar 21.397 in 2017. Dat er minder achttienjarigen zijn dan vorig jaar, is een eerste logische verklaring voor die daling. Maar ook de verbeterde conjunctuur speelt niet in het voordeel van de zorg. In economisch goeie tijden kiezen studenten immers vaker voor een bedrijfsgerichte opleiding dan in economisch slechte tijden.

Meer en meer zorgbeoefenaars in Vlaanderen, maar tekort blijft

 

Aan het werk in 2016

Stijging 2011-2016

Tekort/reserve per jaar (2016)*

Tekort/reserve per jaar (2015)*

Verpleegkundigen

122.112

15%

-2.335

-2.527

Tandartsen

5.428

8%

-74

-91

Huisartsen

8.786

4%

-16

-38

Kinesist

18.471

17%

-115

-226

Apotheker

11.606

18%

-26

-9

Vroedvrouw

7.413

19%

10

9

Zorgkundige

72.054

69%

925

801

Diëtist

3.028

64%

71

89

Totaal

248.898

27%

-1.560

-1.992

(*) Het verschil tussen het aantal nieuwkomers in de job en de collega’s die met pensioen gaan
Bron: Lon Holtzer

Komt de redding uit het buitenland?

De economische crisis in Spanje van vijf jaar geleden zette de VDAB er toen toe aan om een jobdatingbeurs in Spanje te organiseren, waarbij lokale werkloze verpleegkundigen konden solliciteren voor een job bij een Vlaamse voorziening. Een succes werd de actie toen genoemd. Toch ligt volgens zorgambassadeur Lon Holtzer de oplossing voor ons personeelstekort niet bij het en bloc binnenhalen van buitenlandse verpleegkundigen. “De taal is een grote drempel. Wie geen Nederlands spreekt, kun je niet zomaar in een ziekenhuis of woonzorgcentrum droppen. Dat is geen toonbeeld van goede zorg. Om hen inzetbaar te maken, moet je dus eerst en vooral in een taalopleiding investeren. Sowieso merk je dat de interesse voor ons land bij buitenlandse verpleegkundigen niet zo groot is. Ze geven de voorkeur aan Engelstalige of Franstalige landen.”

Verpleegkunde, een vak in verandering

‘A nurse is a nurse’, hoorde je vroeger wel eens in ziekenhuiskringen. En daarmee bedoelde de spreker dat je aan een verpleegkundige alle taken kon uitbesteden. Spuitjes geven én het eten opdienen. Die tijd ligt intussen achter ons. De verpleegkundige is meer dan ooit een specialist, een spil in de zorg voor de patiënt. Hij/zij stuurt zorgkundigen aan, werkt op preventie, signaleert problemen aan de artsen en staat in voor de educatie van de patiënten, met als doel hen weer zelfredzaam te maken. Dat de job technologischer is geworden, valt evenmin te ontkennen. Denk maar aan de komst van het elektronisch patiëntendossier en de monitoring vanop afstand. Zo komt het dat hartpatiënten – voorzien van smartphone, sensoren en een trainingsschema – een deel van hun revalidatieprogramma van thuis uit kunnen afwerken. Het is de verpleegkundige die in overleg met de arts de patiënt en zijn schema begeleidt. Dat dat in de toekomst meer en ook voor andere ingrepen zal gebeuren, is een zekerheid. Net zoals het feit dat het terrein van de verpleegkundige zich meer en meer naar de thuisomgeving van de patiënt aan het verschuiven is.

Bekijk hier alle jobs in de gezondheidszorg.

 

Carrièreadvies nodig?

Je krijgt het de hele maand gratis van de CarrièreCoaches van vacature.com. De CarrièreCoaches zijn vijf ervaringsdeskundige professionals die hun dagen vullen met thema’s waar heel wat mensen mee worstelen: solliciteren, het perfecte cv, rechten en plichten op de werkvloer, loopbaancoaching en welzijn op het werk.

Via deze weg stuur je een vraag naar de CarrièreCoach die je met jouw thema kan helpen. Hij of zij krijgt die vervolgens in de mailbox en stuurt je binnen de drie dagen een antwoord.

De 10 technische profielen van de toekomst

Een technische job biedt vaak werkzekerheid en dat is zeker het geval voor deze 10 profielen. Bijna ...

Laat je salaris niet afhangen van het lot

Check het salariskompas van vacature.com en ontdek welk loonpakket iemand met jouw profiel mag verwachten.

 

In deze jobs vind je steeds meer freelancers

Vernieuwende wetgeving, technologieën die elkaar in sneltempo opvolgen, de vergrijzing... Het groeie...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Vrij als een vogel of vogels voor de kat? Steeds meer freelancers in Vlaanderen

Freelancen is hot! Steeds meer organisaties zetten naast hun vaste medewerkers ook een groeiend aant...

 

 

 

Ontdek onze tools en testen

Check het Salariskompas, bereken je nettoloon en vind je talenten.

Karel Van Eetvelt (Febelfin): "Technologie zal niet alle jobs in de financiële sector overbodig maken, integendeel"

“Jobs in financiële dienstverlening zullen volledig verdwijnen.” Het is maar een van de vele kranten...

In Brussel is men dringend op zoek naar deze profielen

Benieuwd waar je je ambitie en talent kwijt kunt in onze hoofdstad? vacature.com dook voor jou in he...

Ingenieur van de toekomst: dit zijn jouw eigenschappen

Over welke eigenschappen moeten ingenieurs beschikken om de digitale omwenteling succesvol te doorst...