TERUG NAAR OVERZICHT

Waarom je ook in de bouw steeds hogere diploma’s nodig hebt

Uit de bouwsector komen twee op het eerste gezicht tegenstrijdige alarmkreten. Enerzijds kreunen de Vlaamse bouwbedrijven onder de volgens hen oneerlijke concurrentie van buitenlandse mededingers. Anderzijds raken heel wat vacatures moeizaam of niet ingevuld.

"Beide problemen zijn reëel," bevestigt MARC DILLEN, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB), de belangrijkste koepelorganisatie van bouwbedrijven. "Terwijl de wettelijke normen en verplichtingen inzake onder meer energie, akoestiek en brandbeveiliging almaar strenger worden, stellen opdrachtgever almaar hogere comforteisen. Bouwprojecten moeten ook binnen steeds striktere deadlines worden afgewerkt. Dit verhoogt de complexiteit ervan en vergroot de vraag naar coördinatie. Wij als sector reageren hierop door hoger geschoolde bouwprofessionals aan te trekken. Die hebben dikwijls geen arbeiders-, maar een bediendestatuut.

 

Werfleiders

In zestien jaar tijd is het aantal bedienden in de Vlaamse bouwsector gestegen van ongeveer 15.000 naar bijna 27.000. De VCB hoopt dan ook op een verdere toename van het aantal studenten in de opleidingen voor bachelor en master in de bouw. "Uit een gezamenlijk rapport van de Vlaamse universiteiten blijkt dat vooral werfleiders, calculators en tekenaars sterk gevraagde beroepen zijn. Het laatste rapport van de VDAB over de knelpuntberoepen stelt dat bouwconducteur en werfleider tot de statistisch zwaarste knelpuntberoepen behoren. In 2016 ontving de VDAB 1.122 vacatures voor werfleider en 374 vacatures voor bouwconducteur, 484 voor bouwcalculator en 463 voor bouwtekenaar," weet Dillen. "De VDAB wijst ook op een belangrijke vraag naar specialisten in installatietechnieken," weet Dillen.

 

Meer bouwbachelors nodig

"Door de continue stijging van de vraag naar deze profielen raken de vacatures moeilijk ingevuld. Het minimale opleidingsniveau is steeds vaker dat van professionele bachelor. Intussen wordt in elke Vlaamse provincie een opleiding voor professionele bachelor aangeboden. Het jaarlijks aantal afgestudeerde professionele bachelors bouw is daardoor gestegen van een zeventigtal in het midden van de jaren negentig tot meer dan tweehonderd tijdens de laatste vijf jaar. Om aan de vraag van de bouw naar hoger geschoolden te kunnen voldoen moet ook het aantal burgerlijk en industrieel ingenieurs bouwkunde toenemen."

 

Detachering

In de Belgische bouwbedrijven werken elk jaar meer mensen die uit andere EU-landen naar België worden 'gedetacheerd.' De VCB vreest dat dit fenomeen zich niet alleen zal voortzetten, maar, door de verlengde opzegtermijnen vanaf januari 2018, zelfs zal toenemen. "In 2016 werden in Vlaanderen een kleine 50.000 buitenlandse werknemers en ongeveer 12.000 buitenlandse zelfstandigen naar de bouwwerven gedetacheerd."

"Een belangrijke reden waardoor onze bedrijven een beroep doen op buitenlandse arbeidskrachten is ook dat we veel te weinig kandidaat-bouwarbeiders uit eigen streek zien," aldus Dillen. "In een Europese context kun je dit trouwens niet weigeren. Wat we wel vragen is dat iedereen dezelfde spelregels respecteert, zoals dat de buitenlander die hier werkt in zijn land van herkomst sociale zekerheid betaalt. De Belgische overheid moet meer gebruik maken van de controlemogelijkheden hierop, en op Europees niveau zou de uitwisseling van gegevenstussen overheden gemakkelijker moeten kunnen gebeuren."

Toon me alle jobs in de bouw


Lees ook:

Essentiële weetjes over de flexi-job

Steeds meer mensen maken gebruik van het systeem van flexi-jobs. Een flexi-job biedt tal van voordel...

Laat je salaris niet afhangen van het lot

Check het salariskompas van vacature.com en ontdek welk loonpakket iemand met jouw profiel mag verwachten.

 

Thuiszorgverleners willen autonomie

Dat de zorg haast een leger aan arbeidskrachten tekort heeft, weten we. Maar hoe doe je dat, meer ka...

Een hart voor de zorg?

Wij vonden 5 werkgevers uit de zorg die zowel voor hun patiënten als hun medewerkers een tandje bijsteken.
Benieuwd naar hun vacatures?

- Sponsored

De meest gezochte jobs in retail (met dank aan de digitalisering)

Met de verschuiving van het offline naar het onlinegebeuren, staat de retailsector voor grote uitdag...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Waarom je ook als technieker sociale vaardigheden moet leren

De verwachtingen ten aanzien van techniekers en installateurs zijn veranderd. Technische vaardighede...

De troeven van een job als ingenieur bij de overheid

In de privé vind je als ingenieur waarschijnlijk snel een job met een aardig loon. Toch is het slim ...

Zo maken artificiële intelligentie en spraaktechnologie het werk in de zorg efficiënter

Ziekenhuizen implementeren volop nieuwe technologieën om hun dienstverlening efficiënter te maken. D...