TERUG NAAR OVERZICHT

Overheid belooft 50.000 nieuwe IT-jobs tegen 2020

 

De overheid wil tegen 2020 50.000 nieuwe digitale banen creëren, een stijging van jewelste gezien er nu 85.000 zijn. Is dat realistisch? En wat voor jobs zijn dat dan? We klopten aan bij Bart Steukers, Director Industries & Market bij Agoria, de koepel van technologiebedrijven.

In het plan' Digital Belgium' doet het ministerie van Economie uit de doeken hoe ze 50.000 nieuwe IT-jobs willen creëren. Onder andere 1000 start-ups moeten tegen dan het licht zien, wat uiteraard voor heel wat werkgelegenheid zal zorgen. Dit wil de regering klaarspelen met "een positief fiscaal klimaat" voor start-ups, onder andere via lagere loonkosten voor jonge ondernemers en fiscale prikkels voor crowdfunding.

Daarenboven is ze van zin om de digitale infrastructuur verder uit te bouwen, ultrasnel internet te stimuleren en de concurrentie in de telecom- en postsectoren aan te wakkeren. Maar even belangrijk is het bevorderen van digitale vaardigheden, zowel bij kinderen, jongeren als volwassenen. 

Op de goede weg

Zal dit voldoende zijn? Bart Steukers, Director Industries & Market bij Agoria, de koepel van de technologiebedrijven, zegt alleszins dat de regering op de goede weg is. "De laatste jaren is het al sterk verbeterd. Er is meer aandacht voor open data en online authenticatie, bijvoorbeeld, en de overheid doet echt veel moeite om aan 'skills development' te doen. Een voorbeeld is BeCentral, een digitale campus boven het station van Brussel. Alexander De Croo (Open VLD), minister van Digitale Agenda, houdt heel regelmatig een 'company tour' waar hij kleine bedrijven vertelt hoe ze rond hun digitale transformatie kunnen werken."

"Maar of dit voldoende zal zijn om 50.000 jobs bij te creëren, weet ik niet", vervolgt Steukers. "Nu is er overigens al een tekort van 16.000 IT-jobs." Momenteel zijn er ruim 85.000 digitale banen in België, ongeveer 4000 banen meer dan het jaar voordien.

Lees ook: Waarom slimme IT'ers direct op deze jobs azen

Digitale vaardigheden

Volgens Steukers is het gebrek aan digitale vaardigheden waar het schoentje knelt, en dan vooral op vlak van artificiële intelligentie. "Als de overheid meer inzet op artificiële intelligentie, kan ze zeker nog heel wat jobs bij creëren. Heel veel van onze buurlanden pompen daar miljarden in - Frankrijk, bijvoorbeeld met het 'Artificial Intelligence for Humanity'-programma. Wij doen dat onvoldoende. Het aantal jongeren dat afstudeert met een diploma AI of data-analyse is veel te beperkt. We bieden nog geen volwaardig curriculum aan. Ook rond cyber security kunnen we  een tandje bijsteken."

Dat momenteel 39% van Belgen aangeven over géén digitale vaardigheden te beschikken, vindt Steukers niet meer van deze tijd. Ook niet-technische richtingen zouden digitale vaardigheden moeten omsluiten, beargumenteert hij. "Neem nu rechten. De impact van AI op rechtenstudies is enorm. Je kan met AI perfect voorspellen of de rechtszaak die je wil aanspannen, kans heeft op slagen. Idem dito in de medische sector: als je, bijvoorbeeld kanker hebt, zal je binnenkort, door AI, veel sneller kunnen inschatten over welke kanker het gaat. De jobinhoud verandert. Zowel dokters als advocaten zullen eerder een begeleidende rol krijgen."

Soort jobs

De IT-jobs die in de toekomst een spurt kennen - al dan niet met behulp van de overheid - zijn dus voornamelijk banen binnen AI en cyber security, meent Steukers. "In het algemeen gaat het om allerlei jobs die rond data draaien, jobs die zin geven aan data of iets nieuws lanceren rond big data. Hoe die jobs gaan heten: I don't know. Data analyst, data engineer, data scientist... "

"Eén ding is zeker", besluit Steukers. "Als je nu moet kiezen voor een studierichting, controleer dan altijd of het curriculum je voldoende digitale skills aanleert."


Lees ook:

5 vragen aan een industrieel ingenieur

De job van een industrieel ingenieur kan nogal divers zijn. Zo heb je er die gespecialiseerd zijn in...

Laat je salaris niet afhangen van het lot

Check het salariskompas van vacature.com en ontdek welk loonpakket iemand met jouw profiel mag verwachten.

 

Nergens vind je zo veel verschillende soorten jobs als in de retail

Het jobaanbod in de retail is veel meer dan enkel jobs als winkelbediende of kassierster. Voor bijna...

Op zoek naar je eerste job?

Hier neemt je carrière een vliegende start

- Sponsored

Dit doen bedrijven om techniekers aan zich te binden

Als technicus hoef je niet om werk verlegen te zitten. Bedrijven hebben grote moeite om personeel te...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Hoeveel salaris krijg je als starter?

Kijk je uit naar een eerste job, ben je waarschijnlijk ook nieuwsgierig hoeveel je daar straks mee z...

Van de bank naar het ziekenbed: Aurélie Decuyper gooide het roer van haar carrière drastisch om

De zorgsector schreeuwt om extra arbeidskrachten, en die ronselen ze niet enkel onder de middelbare ...

Interesse in techniek? Dan zijn deze opleidingen iets voor jou

“Veel mensen zien hun zoon of dochter veel liever voor administratief bediende dan voor lasser stude...