TERUG NAAR OVERZICHT

Opinie oud-minister Frank Vandenbroucke: "Er is meer nodig om de kansen van laaggeschoolden structureel te verhogen"

 

Het departement Werk & Sociale Economie van de Vlaamse overheid vergelijkt onze arbeidsmarkt geregeld met die elders in Europa. Terwijl de werkzaamheidsgraad van hooggeschoolden al 20 jaar rond de 87% hangt, komt die van laaggeschoolden amper boven de 50% uit. Die kloof is vrijwel nergens zo groot. Intussen is zowat de helft van alle werkzoekenden in Vlaanderen laaggeschoold. Maken zij eigenlijk nog wel een reële kans op een job? Ex-sp.a-minister Frank Vandenbroucke meent dat er dringend hervormingen én extra investeringen nodig zijn.

Frank Vandenbroucke lag begin 2004 als federaal minister van Werk aan de basis van de invoering van de dienstencheques. Momenteel zijn ruim 130.000 - vaak laaggeschoolde - mensen in de sector actief. Het systeem mag dus zonder meer een groot succes worden genoemd. Maar volgens Frank Vandenbroucke - tegenwoordig hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam - dringt na 14 jaar een hervorming zich wel op: "Om het systeem voor de overheid betaalbaar te houden, moet de fiscale aftrek voor de gebruikers geleidelijk worden afgebouwd. Daarnaast moeten we de prijs van de cheque en de huidige subsidiëring van de dienstenchequebedrijven per gewerkt uur voor eens en altijd bevriezen. Ter compensatie mogen de bedrijven dan zelf een meerprijs aanrekenen aan de gebruiker en moet de overheid een forse toelage voorzien voor de aanwerving van mensen die enige tijd in de Belgische werkloosheid of bijstand zitten. Om dat allemaal mogelijk te maken, moeten er dus nogal wat taboes sneuvelen. Maar in de huidige vorm schiet het systeem zijn oorspronkelijke doel stilaan voorbij. De sterkste positieve impuls voor de tewerkstellingskansen van laaggeschoolden ligt intussen namelijk ver achter ons."

Algemeen vindt Frank Vandenbroucke het voor de positie van de laaggeschoolden een goede zaak dat de federale regering in het kader van de zogenaamde taxshift de lastenverlaging voor lage lonen uiteindelijk toch heeft versterkt: "Daarnaast heeft de Vlaamse Regering nog een doelgroepmaatregel uitgewerkt voor 25-55-jarigen met een zwak arbeidsmarktprofiel. Helaas blijft de financiële stimulans voor de werkgevers vrij beperkt. Er moet veel meer gebeuren om de kansen van laaggeschoolden structureel te verhogen. Momenteel bengelen we dat betreft in Europa helemaal aan het staartje en er is weinig reden om aan te nemen dat dit snel zal veranderen. En dat is doodjammer: vooral de jongere laaggeschoolden dreigen in onze hedendaagse maatschappij in groeiende mate gemarginaliseerd te worden, omdat het hen zelfs aan de meest elementaire competenties ontbreekt."

Arbeidsmarkt in cijfers

In 2016 was 34,4% van de Belgen ouder dan 14 laaggeschoold. De middengeschoolden (35,7%) vormden de grootste groep, de hooggeschoolden (29,9%) de kleinste. Die twee laatste categorieën nemen wel langzaam maar zeker toe.

België scoort met 8,8% laaggeschoolde 18-24-jarigen beter dan het Europees gemiddelde (10,7%) maar met 24,9% laaggeschoolde 25-64-jarigen slechter dan het Europees gemiddelde (23,1%).

Het armoederisico onder de laaggeschoolden op actieve leeftijd steeg van 18,8% in 2006 tot 30,7% in 2016. Dat is vijfmaal meer dan bij de hooggeschoolden en ruim het dubbele van de middengeschoolden.

Liefst 800.000 Vlamingen (1 op de 8) zijn laaggeletterd. Concreet gaat het om 26% van de ouderen (55-64 jaar) en om 9% van de jongeren (16-24 jaar).

34% van de laaggeschoolden is ook laaggeletterd.

De gemiddelde werkzaamheidsgraad in België ligt met 67,7% een stuk lager dan het Europese gemiddelde (71%). Die lage score is vooral te wijten aan de laaggeschoolden (45,6% tegenover 53,6% in Europa). Bij de middengeschoolden is het verschil al een stuk kleiner (67,7% tegenover 71,6% in Europa). Bij de hooggeschoolden is het verschil bijna volledig weggefietst (82,2% tegenover 83,4% in Europa).

 


Lees ook:

5 vragen aan een industrieel ingenieur

De job van een industrieel ingenieur kan nogal divers zijn. Zo heb je er die gespecialiseerd zijn in...

Laat je salaris niet afhangen van het lot

Check het salariskompas van vacature.com en ontdek welk loonpakket iemand met jouw profiel mag verwachten.

 

Nergens vind je zo veel verschillende soorten jobs als in de retail

Het jobaanbod in de retail is veel meer dan enkel jobs als winkelbediende of kassierster. Voor bijna...

Op zoek naar je eerste job?

Hier neemt je carrière een vliegende start

- Sponsored

Dit doen bedrijven om techniekers aan zich te binden

Als technicus hoef je niet om werk verlegen te zitten. Bedrijven hebben grote moeite om personeel te...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Hoeveel salaris krijg je als starter?

Kijk je uit naar een eerste job, ben je waarschijnlijk ook nieuwsgierig hoeveel je daar straks mee z...

Van de bank naar het ziekenbed: Aurélie Decuyper gooide het roer van haar carrière drastisch om

De zorgsector schreeuwt om extra arbeidskrachten, en die ronselen ze niet enkel onder de middelbare ...

Interesse in techniek? Dan zijn deze opleidingen iets voor jou

“Veel mensen zien hun zoon of dochter veel liever voor administratief bediende dan voor lasser stude...