TERUG NAAR OVERZICHT

Nieuwe loonschalen zorgsecor: zijn de plooien al gladgestreken?

 

Een jaar geleden vonden er op vlak van verloning grote verschuivingen plaats in de zorgsector. De reden: de invoering van een nieuw functieclassificatiesysteem (IFIC). Dat systeem omschrijft en weegt alle beroepen in de sector, zodat ze onderverdeeld worden in categorieën. Daaraan zijn nieuwe loonschalen gekoppeld. Waar iedereen een financiële opwaardering had verwacht, leek het voor sommigen enigszins anders uit te draaien. Zijn alle plooien intussen gladgestreken?

Gaëlle Troukens, directeur van IFIC, het Instituut voor Functieclassificatie: “Een nieuw loonhuis bouw je niet in een dag”

“Ik constateer dat de storm toch wel wat gaan liggen is. De werknemers van de federale gezondheidsdiensten, zoals de algemene ziekenhuizen en de thuisverpleging, moesten vorig jaar beslissen of ze naar het nieuwe loonmodel overstapten. Naar schatting heeft ongeveer de helft dat effectief gedaan. Maar ik vermoed dat heel wat anderen nog zullen volgen. De kritiek op de nieuwe functieclassificatie was deels terecht. Sommige zaken moesten we bijsturen en dat zijn we ook aan het doen. De bouw van een nieuw loonhuis is nu eenmaal een gigantisch project. Alleen al voor de federale instellingen gaat het om 160.000 mensen. En nu komen de geregionaliseerde sectoren, zoals de ouderenzorg, er ook nog eens bij.”

“Bovendien steunt het nieuwe loonmodel op stapsgewijze aanpassingen. Het eerste jaar viel het verschil voor veel werknemers misschien lager uit dan verhoopt, maar volgend jaar gaat een tweede fase in en dan zal de opslag hoger zijn. Verder krijgen de kernfuncties, zoals verpleegkundigen en zorgkundigen, een aantrekkelijker startloon en worden leidinggevenden niet langer vergoed op grond van hun diploma maar van hun takenpakket. Dat zijn elementaire verbeteringen. Ik denk dan ook dat we de grootste commotie stilaan hebben gehad.”

Tip: Bekijk hier de openstaande vacatures in de gezondheidszorg.

Koen Lowet, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen: “Er was onvoldoende overleg over het nieuwe systeem”

“De beroepsorganisaties werden onvoldoende bij het IFIC-overleg betrokken. Zo ontstaan er natuurlijk fouten en zijn zoveel mensen ontevreden. In de CAO tussen werkgevers en vakbonden is een onderhoudsprocedure voorzien voor functies die niet correct werden ingeschaald. Daar zitten de klinisch psychologen zeker bij. Er is om te beginnen al een juridisch probleem: volgens de huidige functieomschrijvingen moeten we een aantal taken uitvoeren waar we ons wettelijk gezien niet eens aan mogen wagen. Bovendien werd er geen rekening gehouden met de vele specialisaties van onze discipline. We verwachten dat dit in de lopende consultatieronde prioritair wordt rechtgezet.”

“Daarnaast is er nog het financiële plaatje: de lager geschoolden worden over het algemeen beter van het nieuwe loonhuis, maar onder meer de psychologen en ergotherapeuten gaan er eigenlijk op achteruit. Zo gaat het niet lukken om nieuwe mensen naar de zorg te halen. In welke mate kunnen we er echt op rekenen dat de lonen stapsgewijze gaan stijgen? De hele sector kampt nu eenmaal met een structurele onderfinanciering.”

Tip: Toon me alle jobs in de zorg

Bron: vacature.com. Tekst: Piet Verbeest. Publicatiedatum: april 2019.


Lees ook:

De 10 grootste knelpuntberoepen van het moment

De krapte op arbeidsmarkt is historisch groot. Wie jobzekerheid wil, kijkt momenteel best uit naar e...

Laat je salaris niet afhangen van het lot

Check het salariskompas van vacature.com en ontdek welk loonpakket iemand met jouw profiel mag verwachten.

 

Job in techniek? 5 vragen die je jezelf moet stellen

Over technische jobs bestaan nog altijd behoorlijk veel misverstanden. Aan de hand van de volgende 5...

Een hart voor de zorg?

Wij vonden 5 werkgevers uit de zorg die zowel voor hun patiënten als hun medewerkers een tandje bijsteken.
Benieuwd naar hun vacatures?

- Sponsored

Most wanted top 5: ingenieurs

Als ingenieur kan je heel wat richtingen uit, en raak je ongeacht je specialisatie normaal gezien vl...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Wat moet er gebeuren met de hardnekkige knelpuntberoepen?

Het lijstje knelpuntberoepen van de VDAB dikt verder aan. Stonden er drie jaar geleden ‘nog maar’ 14...

Aan de slag in de sales? Zo voer je een succesvol verkoopgesprek

Verkopen is een vak apart. Je wil niet te opdringerig zijn en zo klanten afschrikken, maar je wil he...

Zo leggen supermarkten hun werknemers in de watten

Supermarkten zetten vandaag volop in op welzijn, coaching en jobmobiliteit. Je wordt er als medewerk...