TERUG NAAR OVERZICHT

Dossier werkloosheid: er zijn méér jobs, maar ook nog massa’s inactieven

 

Toen de regering Michel in oktober 2014 aantrad, was jobgroei veruit haar grootste ambitie. Een kleine vier jaar later staat de teller naar eigen zeggen op 185.000 nieuwe banen. Mee daardoor daalde het aantal uitkeringsgerechtigde werkzoekenden in 2017 voor het eerst sinds 1981 onder de grens van de 500.000. Nooit waren er in ons land meer mensen aan het werk. En toch is er volgens gezaghebbende stemmen weinig reden tot euforie.

Laten we beginnen met het goede nieuws: de werkloosheidsgraad in ons land is met 7,3% relatief laag. De Nationale Bank ziet twee redenen voor de forse stijging van het aantal arbeidsplaatsen in 2017. De verlaging van de loonkosten via onder meer de indexsprong en de taxshift had onmiskenbaar een heilzaam effect. Daarnaast werd door de pensioenhervorming en de strengere activering van werklozen het arbeidsaanbod een flink stuk groter.

Te veel inactieven

Daartegenover staat dat het aantal werkende Belgen de voorbije jaren niet significant is gestegen. Volgens Statbel, het Belgische bureau voor de statistiek, droeg in 2017 amper 68,5% van de landgenoten tussen 20 en 64 jaar bij aan ons welvaartssysteem. In vrijwel alle EU-landen ligt de werkzaamheidsgraad een pak hoger. Nederland en Duitsland halen zelfs bijna 80 procent. Bovendien vinden werklozen in België moeilijker een nieuwe baan dan in de meeste andere landen. Met name laaggeschoolden, pas afgestudeerden en nieuwkomers uit niet-EU-landen hebben het allesbehalve onder de markt, zeker in Brussel en het Waals Gewest.

In Vlaanderen speelt dan weer een heel ander fenomeen: zo'n 42.000 vacatures blijven structureel openstaan. Wat onze bedrijven ook proberen, ze vinden maar geen geschikte kandidaten. In de praktijk blijken veel werkzoekenden te weinig mobiel en sluiten hun competenties onvoldoende aan bij de vraag. Begin 2018 noemden zowel het VBO als de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka het wegwerken van die mismatch dan ook dé uitdaging voor het nieuwe jaar.

Lees ook: Kan je wel wat hulp gebruiken bij het solliciteren? Download onze gratis sollicitatiegids

Groei neemt af

Ook Agoria, de federatie van technologische bedrijven in ons land, toonde zich bij haar recentste halfjaarlijks overzicht niet eensluidend positief. 2017 was met een omzet van 125,8 miljard euro goed voor de beste resultaten sinds 2008. Maar doordat 30.000 vacatures in de sector niet ingevuld geraakten, ging er wel 3 à 4 miljard euro verloren. Bovendien lijkt de groei enigszins gestuit. Waar de Belgische technologiebedrijven vorig jaar netto nog ongeveer 5.000 nieuwe jobs creëerden, zullen dat er in 2018 wellicht maar 2.000 zijn.

Om het nijpende vacatureprobleem op te lossen, kijkt Agoria tegelijk naar de jongeren en de ouderen. "Ons land telt 130.000 jongeren tussen 15 en 34 jaar die werken noch studeren en 750.000 inactieven tussen 55 en 64 jaar", zegt CEO Marc Lambotte. "Een sterkere activering van beide categorieën is voor ons de topprioriteit. Ook moeten de regio's dringend beter gaan samenwerken. Een pak Vlaamse vacatures kunnen worden ingevuld door gericht Waalse werkzoekenden aan te trekken. Verder kan het aangewezen zijn om langdurig werklozen in te schakelen in een zinvolle werkomgeving zoals vrijwilligerswerk of een opleidingsprogramma. Dat kan hun motivatie en werkwilligheid alleen maar ten goede komen." 


Lees ook:

De praktische kant van omscholen: wat met verlof, loon en studiekosten?

Levenslang leren is tegenwoordig in elke sector aan de orde. Om werknemers terug achter de schoolban...

Laat je salaris niet afhangen van het lot

Check het salariskompas van vacature.com en ontdek welk loonpakket iemand met jouw profiel mag verwachten.

 

Industrie 4.0: dit zijn de voordelen voor wie in techniek en productie werkt

Industry 4.0 moet onze fabrieken efficiënter, schoner en zuiniger maken met slimme machines, data-an...

Een hart voor de zorg?

Wij vonden 5 werkgevers uit de zorg die zowel voor hun patiënten als hun medewerkers een tandje bijsteken.
Benieuwd naar hun vacatures?

- Sponsored

Werken in de zorg: hoe begin je eraan?

Werken in de zorgsector biedt tal van voordelen. De werkzekerheid is uiteraard een belangrijk pluspu...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Zo beïnvloedt de digitalisering jobs in de retail

Webshops, apps, slimme bestelsystemen, sociale media, concurrentie van grote webwinkels… De digitali...

5 vragen aan een burgerlijk ingenieur

Een burgerlijk ingenieur kan net zoals z’n industriële broertje in heel wat sectoren terechtkomen, z...

Nieuwe loonschalen zorgsecor: zijn de plooien al gladgestreken?

Een jaar geleden vonden er op vlak van verloning grote verschuivingen plaats in de zorgsector. De re...