TERUG NAAR OVERZICHT

Wat houdt afwezigheid door overmacht in?

Wanneer kan een werkgever of werknemer afwezigheid door overmacht inroepen? Kan je mij wat meer uitleg geven over deze term?
 

Overmacht kan het best omschreven worden als een voorval, een feit of een gebeurtenis met volgende twee kenmerken:

1. De uitvoering van de verbintenis wordt volledig onmogelijk gemaakt door een plotse, onvoorzienbare en onoverkomelijke hindernis;
2. De persoon die de verbintenis moest nakomen treft zelf geen enkele fout

Beide kenmerken moeten aanwezig zijn vooraleer men van overmacht kan spreken.

Samengevat: Als het voor de werknemer of de werkgever tijdelijk onmogelijk is zijn of haar essentiële verbintenissen, die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst, na te komen ten gevolge van onoverkomelijke omstandigheden die dus onafhankelijk zijn van de wil van zowel werkgever als werknemer, dan is er sprake van schorsing van de arbeidsovereenkomst door overmacht.

Schadevergoeding?

De partij die haar verbintenissen niet nakomt moet geen schadevergoeding betalen aan de tegenpartij.

Wettelijke regeling

Een groot aantal overmachtsituaties zijn wettelijk geregeld. De wettelijke regeling bepaalt de voorwaarden waaronder de werknemer tijdens de schorsing zijn recht op loon behoudt of recht heeft op werkloosheidsuitkeringen:

- arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval
- tijdelijke arbeidsongeschiktheid
- tijdelijke werkloosheid van een arbeider tengevolge van een technische stoornis in de onderneming of omwille van bepaalde economische redenen
- gedeeltelijke werkloosheid tengevolge van een technische stoornis buiten de onderneming

Deze wettelijke regeling heeft zijn belang, want in geval van een niet wettelijk geregelde overmachtsituatie is er geen recht op loon.

In sommige gevallen kan de werknemer wel genieten van werkloosheidsuitkeringen op voorwaarde dat het voorval eerst als overmacht erkend wordt door de RVA (bv. een elektriciteitspanne indien de panne zich voordoet in de elektriciteitscentrale buiten het bedrijf).

i.s.m. SD Worx

In deze jobs moet je extra waakzaam zijn voor een bore-out

Het fenomeen bestaat al zo lang als er saaie jobs bestaan, maar werd pas in 2007 voor het eerst beno...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Dit zijn de 5 meest hardnekkige knelpuntberoepen

De volgende vijf beroepen domineren al jarenlang de lijst van ‘zware knelpuntberoepen’. Waarom komt ...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

Verpleegkundige worden? Niet voor softies of doetjes

Lange uren, weekend- en nachtwerk, lastige patiënten, een hoge werkdruk: verpleegkundige is geen job...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Werken in Limburg? Hier maak je kans

De arbeidsmarkt in de gezelligste provincie van Vlaanderen omarmt iedereen, zelfs zonder werkervarin...

Dit zijn de populairste beroepen in 2017

Vroeger wou iedereen brandweerman, piloot of actrice worden, maar hoe zit het met de professionele w...

Overweeg je een bijverdienste? Hou rekening met deze tips

Wil jij graag een extra cent verdienen? 202.076 Belgen hebben nu al een tweede job, wat hen een extr...