TERUG NAAR OVERZICHT

UZ Gent: innovatie in de zorg dankzij technologie en teamwork

We beseffen het ondertussen wellicht allemaal: de vergrijzing is een feit en zal nog toenemen. In de nabije toekomst zullen almaar meer mensen zorg nodig hebben, en zorg kost geld. Elke zorginstelling is dan ook op zoek naar een antwoord op de groeiende zorgvraag enerzijds en een daling van de beschikbare middelen anderzijds. Heil komt zowel van vooruitstrevende technologieën zoals apps, wearables en zorgrobots, als van de medische teams die hierop moeten inspelen.

 

Informatie centraliseren en uitwisselen

Volgens medisch oncoloog Sylvie Rottey van het UZ Gent biedt die technologie wel belangrijke uitdagingen: “Al die gegevens bijhouden is één ding, ze goed beheren is nog iets anders. Iemand moet al die gegevens bekijken, filteren en interpreteren. Die technologische vooruitgang zal extra tijd van ons vragen.” Verpleegkundig specialist Elsie Decoene beaamt: “Het probleem is dat medische apps vaak losstaande gegevens aanleveren. Het is belangrijk een systeem te ontwikkelen waardoor al die verkregen informatie bijgehouden wordt in een centraal medisch dossier, toegankelijk voor patiënt én zorgverstrekkers.”

 

Bij het UZ Gent loopt al een tweetal jaar een project waarbij het wél lukt om informatie te centraliseren en optimaal uit te wisselen. Decoene: “In het DOP-project hebben we een luik ontwikkeld voor de patiënt. Die logt op een veilige manier in op het systeem met zijn elektronische identiteitskaart en kan alle gegevens die hij zelf bijhoudt - zoals bloeddruk en klachten bij de therapie - invoeren, zodat het behandelende team die gegevens onmiddellijk kan raadplegen. De patiënt ziet ook welke onderzoeken, operaties en behandelingen hij al heeft gekregen.” “Een grote uitdaging is wel kunnen inschatten welke patiënt met welke informatie kan omgaan,” vult Sylvie Rottey aan.

 

Niet de arts maar de patiënt staat centraal

Zorgmanager Lieven De Geyter van UZ Gent merkt op dat het curriculum van de zorgopleidingen zal moeten worden aangepast aan nieuwe functies als verpleegkundig expert en specialist . “We hebben contacten met hogescholen om de opleiding meer toekomstgericht te maken.” Verder zal het vooral van de werkplek zelf moeten komen: “Ziekenhuizen, maar ook instanties voor thuiszorg en ouderenzorg zullen zich moeten inzetten om mensen tot gespecialiseerde verpleegkundigen op te leiden.”

 

Ook artsen zullen hun rol zien veranderen, benadrukt professor Sylvie Rottey. “Artsen moeten openstaan voor een bredere samenwerking en een doorgedreven vorm van interdisciplinariteit. En ze moeten beseffen dat niet de arts maar de patiënt centraal staat.”

 

Menselijk contact met patiënten blijft

Welke competenties zullen aan belang winnen voor mensen in de zorgsector? Elsie Decoene: “De bereidheid om in team te werken, te overleggen, te communiceren en de deskundigheid van anderen te erkennen. En de bereidheid om mensen te vertrouwen, want in een team zullen hoe dan ook taken worden doorgegeven”. Lieven De Geyter voegt toe dat zorgverleners in de toekomst ook in staat moeten zijn om de juiste prioriteiten te stellen. “Bepaalde routinehandelingen moeten we in vraag stellen.”

 

Het persoonlijke contact boet ondanks de doorgedreven technologisering niet aan belang in. Dokter Rottey: “We voelen dat patiënten met veel meer info bij ons komen en we kunnen daardoor nog veel meer op maat handelen.” Lieven De Geyter stelt wel dat technologie steeds een hulpmiddel moet blijven. “Het moet de technologie zijn die de zorg ondersteunt, en niet omgekeerd.”

In deze jobs verdien je op je eentje genoeg om met twee van te leven

Vaak spekken twee partners de bankrekening van het huishouden, maar in veel gevallen komt die verant...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Deze jobs doen wonderen voor je relatie

Strubbelingen in relaties hebben vaak te maken met het werk van een of beide wederhelften. Als je de...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

De perfecte jobs voor extraverte mensen

Jij houdt van mensen – en mensen houden van jou: je bent extravert! In jouw droomjob kom je niet all...

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

Deze jobs deden BV’s en topindustriëlen voor ze het maakten

Beginnen als tuinaanlegger om uiteindelijk een internationaal bouwconcern te leiden: maak kennis met...

Waarom je als administratief medewerker een alleskunner moet zijn

Associeer jij administratief werk met de woorden saai, duf en voorspelbaar? Think again! Een adminis...

7 goedbetaalde thuisjobs

Ben je niet in de wieg gelegd voor een kantoorbaan? Werk je liever van thuis uit en/of verlang je ee...