TERUG NAAR OVERZICHT

Hoe beëindig je een studentenovereenkomst?

Het studentenleven is niet goedkoop. Gelukkig bestaan er studentenjobs waarmee jongeren een centje kunnen bijverdienen. Het studentencontract moet steeds de begin- en einddatum vermelden. De overeenkomst neemt automatisch een einde bij het verstrijken van deze termijn. Maar je kan je studentenjob ook in de loop van de overeenkomst beëindigen. 

Een studentencontract opzeggen kan steeds in onderling akkoord met je werkgever. Ingeval van een éénzijdige beëindiging moet je wel met de volgende regels rekening houden:

Tijdens de proefperiode

Tijdens de proefperiode kan de studentenovereenkomst steeds opgezegd worden en dit zonder dat een opzeggingstermijn of opzegvergoeding gerespecteerd moet worden. Bij een studentenovereenkomst gelden de eerste drie werkdagen steeds als proefperiode, ook als dit niet expliciet in de overeenkomst vermeld wordt. 

Na de proefperiode

Indien de studentenovereenkomst wordt beëindigd na de proefperiode geldt de volgende opzegtermijn voor een student:

duur van de overeenkomst opzegging door de werkgever opzegging door de student
tot 1 maand 3 dagen 1 dag
meer dan 1 maand 7 dagen 3 dagen

Opzeg studentencontract

Je studentenjob opzeggen doe je schriftelijk. Een aangetekende brief heeft slechts uitwerking de derde werkdag na datum van verzending. De opzeggingsbrief dient steeds de ingangsdatum en de duur van de opzeggingstermijn te vermelden. De werkgever dient de opzeggingstermijn te betekenen met een aangetekend schrijven of met een deurwaardersexploot. De student kan de opzeggingsbrief ook overhandigen aan de werkgever.

Download hier een voorbeeld ontslagbrief

De opzeggingstermijn

De opzegtermijn voor studenten begint te lopen op maandag volgend op de week waarin de opzeggingstermijn werd betekend. 

Andere redenen voor het verbreken van een studentenovereenkomst

Beëindiging in geval van ziekte of ongeval

De wetgeving voorziet uitdrukkelijk dat de werkgever een einde kan stellen aan de studentenovereenkomst als de student langer dan 7 kalenderdagen arbeidsongeschikt is wegens ziekte of ongeval. De werkgever dient dan een opzeggingsvergoeding te betalen gelijk aan de duur van de opzeggingstermijn, of het nog te lopen deel van de opzeggingstermijn.

Beëindiging als sanctie van het niet vervullen van formaliteiten

Als er geen schriftelijke overeenkomst werd opgemaakt of deze niet alle verplichte vermeldingen bevat of ingeval de DIMONA-verplichting niet werd nageleefd, kan de student steeds de overeenkomst zonder opzegging en zonder vergoeding beëindigen.

De werkgever moet, indien voorgaande formaliteiten niet werden vervuld, de gewone opzeggingstermijnen voor een contract van onbepaalde duur naleven.

I.s.m. SD Worx


Lees ook:

Flexi-jobs: zegen of toch een vloek?

Wie meer verdient, moet in theorie meer afgeven aan vadertje staat. In de praktijk is dat echter nie...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

4,5% van de werkende Vlamingen klust bij

Nog nooit waren er zo veel multi-jobbers in Vlaanderen. Maar liefst 126.532 werknemers hadden vorig ...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Droomjob: reis gratis de wereld rond als Discovery Channel-stagiair

Droomde je er altijd van om de wereld rond te reizen, maar had je daar niet direct de nodige spaarce...

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

Flexi-jobs: alle praktische info die je nodig hebt

Vanaf 1 januari 2018 worden de flexi-jobs uitgebreid. Lijkt het jou wat om na je uren te beginnen bi...

De boeiendste jobs in de (petro)chemie

De (petro)chemie is een veelzijdige sector met een internationaal karakter. Bovendien biedt ze mooie...

Deze bedrijven scoren bij hun personeel

Moderne jobhunters stellen employer branding erg op prijs. De reputatie en het personeelsbeleid van ...