TERUG NAAR OVERZICHT

Wanneer heb ik recht op educatief verlof?

Wat is educatief verlof?

Educatief verlof is een systeem in de privé-sector dat werknemers toelaat om onder bepaalde voorwaarden van het werk afwezig te zijn voor het volgen van een erkende opleiding. Er hoeft geen verband te bestaan tussen de opleiding die de werknemer volgt en zijn functie in de onderneming. De werknemer behoudt zijn recht op normaal loon tijdens die dagen of uren educatief verlof. Het loon mag weliswaar beperkt worden tot een maximumgrens; deze bedraagt 2760 EUR/maand sinds 1 september 2015.

 

De werkgever ontvangt per goedgekeurd uur betaald educatief verlof een forfaitair bedrag van 21,30 euro per uur (vanaf schooljaar 2014-2015). De betalingen gebeuren in het kalenderjaar dat volgt op het einde van het betrokken schooljaar.

 

 

Om recht te hebben om het betaald educatief verlof, moet u:

  • in het Vlaams Gewest werken. Dat kan bijvoorbeeld ook in een vestiging in het Vlaams Gewest zijn van een bedrijf waarvan de hoofdzetel in een ander gewest ligt.
  • een erkende opleiding volgen en de lessen daadwerkelijk bijwonen (alleen voor examencommissie en examencontract is geen aanwezigheid in de essen vereist)
  • in de privésector of als contractueel voor een autonoom overheidsbedrijf (Proximus, b-post, Belgocontrol) werken.

Als statutaire of contractuele werknemer in de openbare sector hebt u geen recht op betaald educatief verlof. U kunt bij uw personeelsdienst informatie inwinnen over andere, soortgelijke systemen, zoals het vormingsverlof (externe website) voor Vlaamse ambtenaren of het verlof voor opleidingsactiviteiten en deelname aan testen bij Selor voor federale ambtenaren.

In het onderwijs heeft alleen het administratief, technisch en werkliedenpersoneel van scholen uit het vrije onderwijsnet recht op betaald educatief verlof als het loon van dat personeel ten laste valt van de school.

  • voltijds of deeltijds werken. Maar niet alle deeltijdse werknemers hebben recht op educatief verlof.

 

 

Werknemer
in de privésector

 

Recht op betaald educatief verlof
voor een 
beroepsopleiding?

Recht op betaald educatief verlof
voor een
algemene opleiding?

werkt voltijds

 

ja

ja

werkt deeltijds met vast uurrooster

minstens 4/5

ja (proportioneel)

ja (proportioneel)

tussen 1/2
en 4/5

ja (proportioneel), maar alleen voor beroepsopleidingen 
waarbij minstens één lesuur samenvalt met de werkuren

nee

werkt deeltijds met variabel uurrooster

 

ja (proportioneel)

ja (proportioneel)

 

 

Beroepsopleidingen en algemene opleidingen erkend door de wet

Er zijn twee soorten opleidingen die recht geven op betaald educatief verlof:

  • de beroepsopleidingen: een brede waaier van technische en professionele opleidingen.
  • de algemene opleidingen: opleidingen die bedoeld zijn voor vakbondsmensen of leden van jeugd- of volwassenenorganisaties.

De opleiding die u volgt, hoeft niet noodzakelijk verband te houden met het beroep dat u uitoefent. Ze moet minstens 32 uren per jaar duren (dat betekent 1 jaar vanaf de begindatum van de opleiding).

Controleer voor u zich inschrijft altijd of uw opleiding wel degelijk recht geeft op betaald educatief verlof, om moeilijkheden achteraf te vermijden.

 

Afstandsonderwijs geeft geen recht op betaald educatief verlof, tenzij er toch minimaal 32 contacturen per jaar worden gegeven (dat betekent 1 jaar vanaf de begindatum van de opleiding). Ook opleidingen in het buitenland geven geen recht op betaald educatief verlof.

 

 

Lessen buiten de werkuren

Eén van de vereisten voor universitaire en hogeschoolopleidingen om erkend te worden als beroepsopleiding in het kader van educatief verlof bestaat erin dat de lessen ‘s avonds of tijdens het weekeinde moeten worden gegeven. In afwijking daarvan wordt toegelaten dat - als de organisatie voorziet dat de lessen maximaal éénmaal per week overdag worden gegeven - deze gevolgd kunnen worden door werknemers met nacht- of weekendprestaties in hun arbeidsregime.

 

Aantal uren educatief verlof waar je recht op hebt

Het onderscheid beroeps- of algemene opleiding is van belang voor het bepalen van de maximumduur van het educatief verlof. Als algemene regel geeft een beroepsopleiding recht op maximaal 100 uur educatief verlof, een algemene opleiding maximaal 80 uur educatief verlof. Als opleidingsuren samenvallen met het normale werkrooster van de werknemer verhoogt het maximum voor beroepsopleidingen tot 120 uur.

 

Het aantal uren educatief verlof waarop een individuele werknemer aanspraak kan maken voor een opleiding, is in beginsel gelijk aan het aantal “werkelijk” gevolgde lesuren (uiteraard beperkt tot voormelde maxima).

 

Opname educatief verlof

De opname van het educatief verlof dient op voorhand gepland te worden binnen de onderneming. Daarbij moet rekening gehouden worden met de arbeidsorganisatie van de onderneming enerzijds én de belangen en specifieke situatie van de werknemer anderzijds. Zo moet de werknemer de kans krijgen zijn volledig recht aan educatief verlof op te nemen en mag de planning geen beperking inhouden om de cursussen bij te wonen of deel te nemen aan de examens. Er dient maximaal over gewaakt te worden dat de lesuren niet samenvallen met de arbeidsuren.

Hoe pas je mindfulness toe in de praktijk? Deze vijf aanbevelingen zetten je op weg

Stiltedagen, een workshop mindfulness tijdens de lunch en twee keer per week yoga: stress op het wer...

Laat je salaris niet afhangen van het lot

Check het salariskompas van vacature.com en ontdek welk loonpakket iemand met jouw profiel mag verwachten.

 

vacature.com ging op cursus Mindfulness en efficiëntie op het werk

Stiltedagen, een workshop mindfulness tijdens de lunch en twee keer per week yoga: stress op het wer...

Een hart voor de zorg?

Wij vonden 5 werkgevers uit de zorg die zowel voor hun patiënten als hun medewerkers een tandje bijsteken.
Benieuwd naar hun vacatures?

- Sponsored

5 jobs waarin je jezelf kunt blijven ontwikkelen

Heb je een hekel aan sleur en wil je voortdurend bijleren? Dan zoek je best een job waarin je jezelf...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Loopbaanbegeleiders stellen 'ideaal' actieplan voor carrièreswitch op

Droom je ervan om je loopbaan een nieuwe wending te geven? Dan zou dit wel eens het geknipte moment ...

Vijf redenen waarom een MBA een boost kan geven aan je carrière

Overweeg je om terug naar de schoolbanken te trekken om je huidige diploma aan te vullen met een uni...

Hoe zorg je voor de ideale work-lifebalans met je partner?

Wie samenleeft met een partner of gezin, moet vaak extra moeite doen om de werk-privébalans in evenw...