TERUG NAAR OVERZICHT

Werknemers geven hun werkplek 7,5 op 10

Onze werkplek is een deel van onszelf. Sommigen houden van foto’s en planten, anderen zie je nauwelijks zitten achter stapels documenten, nog anderen ruimen hun bureau op het einde van de dag netjes op …

Ieder richt zijn werkplek in volgens zijn eigen smaak, zijn eigen noden, de regels die in het bedrijf gelden … De werkplek evolueert en medewerkers zijn steeds mobieler. Iedereen is ondertussen vertrouwd met begrippen als clean desk en flexibele werkpost. AristA, de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk, heeft daarover een enquête op het getouw gezet waaraan 1317 personen hebben deelgenomen.

Factoren die de tevredenheid beïnvloeden

Gemiddeld geven de deelnemers aan de enquête hun werkplek een score van 7,5 op 10. Mensen die over een eigen bureau beschikken, zijn het meest tevreden. Personen die een open ruimte met diverse diensten delen, zijn het minst tevreden. Er is geen verband tussen de tevredenheid en de tijd die achter de werkpost wordt doorgebracht. Ook het geslacht speelt geen enkele rol. Idem voor de grootte van het bedrijf en het type werkpost (flexibele werkpost of vaste werkpost). Wel zijn bedrijfsleiders tevredener over hun werkplek dan bedienden of managers.

Zowat 28% van de deelnemers werkt in een open ruimte. Meer dan de helft daarvan zou liever over een eigen lokaal beschikken of werken in een ruimte met een beperkt aantal collega’s.

Uit de enquête blijkt dat mensen niet graag gestoord woorden door lawaai, veel aandacht besteden aan auditieve privacy en persoonlijke spullen willen kunnen opbergen.

Ongeveer 80% is van mening dat het meubilair is aangepast aan het werk en 70 % vindt dat het voldoende aanpasbaar is. Voor medewerkers met een flexibele werkpost in grote bedrijven is dat 62 %. “Voor een bedrijf met flexibele werkposten is het belangrijk over materiaal (stoel, bureau …) te beschikken dat voldoende kan worden aangepast aan ieders werkcomfort,” preciseert Leen Claes, preventieadviseur bij AristA.

Flexibele werkpost

Een flexibele werkpost is een werkpost die door diverse medewerkers wordt gebruikt. In sommige bedrijven zijn de flexibele werkposten voornamelijk bestemd voor mobiele werknemers die af en toe binnenkomen om hun administratie in orde te brengen. In andere ondernemingen bieden flexibele werkposten de mogelijkheid om op een zelfgekozen plaats en tijdstip te werken, waarbij de werkpost het meest geschikt is voor het werk dat op dat ogenblik wordt verricht.

Een kleine 10% van de deelnemers aan de enquête werkt uitsluitend op één op meerdere flexibele werkposten. Ongeveer 60% beschikt over een flexibele werkpost op diverse plaatsen. Gemiddeld heeft een flexibele medewerker 3 verschillende werkposten per week. Men ziet dat werknemers soms tot 10 verschillende werkposten per week hebben.

Hoe kijken mensen aan tegen een flexibele werkpost?
Werken op een flexibele werkpost wordt niet als een verlies van status beschouwd maar zorgt ook niet voor een groter vertrouwen en meer onafhankelijkheid.
 
Positief is het feit dat je nieuwe collega’s leert kennen. Zowat 70% is van oordeel dat er een gebrek aan privéruimte is.

Bijna driekwart (73% om precies te zijn) van de flexibele werknemers kan zich afzonderen voor een project dat veel concentratie vereist. Daarbij dient opgemerkt dat de tevredenheid van die personen groter is dan die van medewerkers die dat niet kunnen. Ongeveer 60% kan ook thuis werken en 21% in een regionaal kantoor.

  Tevredenheidsgraad
Ik kan mij afzonderen indien nodig 7,61
Ik kan mij niet afzonderen 5,41

Mochten ze kunnen kiezen, zou 30% van de flexibele werknemers opteren voor een vaste werkpost.

Clean desk

Het clean-deskbeleid kan heel strikt worden toegepast – leeg bureau op het einde van de dag – of iets soepeler – net en opgeruimd bureau, alle documenten in een kast.

Uit de enquête blijkt dat het clean-deskprincipe vrij bekend is en vrij goed wordt aanvaard: 68 % van de deelnemers zegt het altijd of vaak toe te passen, meestal uit eigen beweging. De grootte van het bedrijf speelt daarbij geen rol. Volgens de enquête beschikt maar 1 op de 5 bedrijven over een clean-deskbeleid. Dat betekent weliswaar niet dat alle werknemers van die bedrijven de clean desk toepassen. In 40 % van de gevallen werd het principe ingevoerd in het raam van de verwerking van vertrouwelijke gegevens.

Mocht de clean desk in het bedrijf verplicht worden, zou 30 % dat moeilijk vinden. Toch erkennen zelfs de meest terughoudende deelnemers dat de clean desk een professionelere indruk geeft en het mogelijk maakt ordelijker te werken.

Als u verplicht zou worden om clean desk toe te passen, wat zou uw reactie zijn?

Vrouwen zijn meer geneigd de clean desk toe te passen dan mannen (74% tegen 62%). Bedrijven met flexibele werkposten beschikken vaker over een clean-deskbeleid dan bedrijven zonder flexibele werkposten.

Foto’s, planten en versiering: een persoonlijk tintje

Zowel mensen met een vaste werkpost als personen met een flexibele werkpost vinden dat hun werkplek een persoonlijke toets mag hebben: 70% van de deelnemers aan de enquête zou zijn ideale werkplek een persoonlijk tintje geven.

De 3 meest gebruikte voorwerpen om de werkplek een persoonlijk tintje te geven, zijn foto’s, de bureaubladachtergrond en planten. De persoonlijke toets maakt 81% gelukkiger en 61% is van oordeel dat die de productiviteit ten goede komt.

Het belang dat aan de persoonlijke toets wordt gehecht, neemt af met de leeftijd. Voor mannen is het persoonlijke tintje minder belangrijk. De grootte van de onderneming en de functie spelen daarbij geen enkele rol.

Panel

De enquête werd online uitgevoerd in mei 2011. De deelnemers bestonden voor 53% uit bedienden, voor 22% uit managers en voor 25% uit bedrijfsleiders. Het panel was voor 35% samengesteld uit ondernemingen met maximum 10 werknemers, voor 22% uit bedrijven met minimum 11 en maximum 50 personeelsleden, voor 17% uit firma’s met minimum 51 en maximum 200 medewerkers en voor 25% uit bedrijven die meer dan 200 mensen in dienst hebben. Alle leeftijdscategorieën zijn vertegenwoordigd.

I.s.m. AristA

 

 

Met zijn allen naar de top

Ooit was er een tijd dat we geen carrière, maar gewoon een baan hadden. Promotie maken bestond nog n...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Doorgroeikansen voorlopig vooral voor knelpuntberoepers en high potentials

Job gevonden? Eerste werkervaring op zak? Dan is het tijd om te groeien. Maar wacht eens even, ben j...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

Vrijwilligerswerk – de belangrijkste regels op een rijtje

Vrijwilligerswerk blijft enorm populair in ons land: duizenden mensen zetten zich belangeloos in voo...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Moet je de kosten voor opleidingen terugbetalen na ontslag?

Kan mijn werkgever de kosten die hij maakte voor opleidingen die ik volgde zomaar terugvorderen nu i...

5 struikelblokken die je verhinderen om door te groeien

Zit jij al jarenlang op dezelfde stoel, terwijl je graag zou doorgroeien? Dan ligt dat niet per se a...

Hoe hoog is uw risico op een bore-out?

Leest u dit (al dan niet) stiekem op het werk omdat u niets om handen hebt? Geloof ons: die tijd kan...