TERUG NAAR OVERZICHT

Wat verandert er aan je job in 2014?

Het nieuwe jaar is ingezet. Daarom geven we graag een overzicht van de nieuwigheden en veranderingen die 2014 voor jouw job in petto heeft. Dit jaar zal ontegensprekelijk in het teken staan van het eenheidsstatuut. Maar daarnaast zijn er nog enkele andere zaken om zeker in het oog te houden …

Eenheidsstatuut: een nieuwe ontslagregeling

Er is sinds 1 januari een nieuwe ontslagregeling van kracht. Daarbij wordt voor elke werknemer (arbeider of bediende) een vaste opzeggingstermijn bepaald. Deze termijn wordt uitgedrukt in weken en geldt zowel voor nieuw aangeworven werknemers als voor medewerkers die op 1 januari 2014 al in dienst zijn.

Zo zal een werknemer die tussen de 32.257 en 64.508 euro per jaar verdient en minder dan 3 jaar anciënniteit heeft een opzeggingstermijn van 45 dagen moeten presteren als hij ontslag neemt. Wordt hij ontslagen, dan is dat 91 dagen.

Voor bepaalde arbeiders blijft wel nog een uitzonderingsregel van kracht.

Meer informatie over de opzeggingstermijn.

Eenheidsstatuut: afschaffing proefperiode

Het proefbeding is afgeschaft sinds 1 januari 2014. Er wordt wel een overgangsregeling voorzien voor de proefbedingen die werden opgenomen in arbeidsovereenkomsten die vóór 1 januari 2014 zijn afgesloten: op deze proefbedingen blijven de vroegere regels, die golden tot 31 december 2013, van toepassing. Ook de gevolgen van het beding blijven behouden tot na het verstrijken van de proefperiode.

Bij ontslag tijdens de eerste drie maanden van een contract zal de opzeggingstermijn zowel voor arbeiders als voor bedienden twee weken bedragen.

Meer informatie over de afschaffing van de proefperiode.

Eenheidsstatuut: afschaffing carensdag

Ook de onbetaalde carensdag bij ziekte is sinds 1 januari 2014 volledig afgeschaft. Dat werd zo overeengekomen in het compromisvoorstel rond het eenheidsstatuut. Dit betekent dus dat het gewaarborgd loon al meteen vanaf de eerste dag voorzien wordt.

Eenheidsstatuut: nieuwe regeling van outplacement

Het recht op outplacement (begeleiding naar een nieuwe job na ontslag) wordt veralgemeend naar al wie recht heeft op een opzeggingstermijn van minstens 30 weken, of een opzeggingsvergoeding die minstens deze periode dekt. De werknemers van ondernemingen in herstructurering zijn hiervan uitgesloten: voor hen gelden eigen outplacementregels.

Nieuwe regels voor SWT (brugpensioen)

Voor sectoren of ondernemingen die voor het eerst na 31 december 2011 een cao of collectief akkoord over werkloosheid met bedrijfstoeslag sluiten, geldt een minimumleeftijd van 60 jaar en een minimumloopbaan van 40 jaar voor mannen en 35 jaar voor vrouwen. De minimum te bewijzen loopbaan wordt in 2014 vastgelegd op 38 jaar voor vrouwen die op 60 jaar het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag willen genieten. In 2015 zal deze termijn 40 jaar bedragen.

Meer informatie over SWT.

Nieuwe bijdrage op verbrekingsvergoedingen

Vanaf 1 januari 2014 wordt er een nieuwe werkgeversbijdrage ingevoerd: de bijzondere compenserende bijdrage op verbrekingsvergoedingen. Concreet moeten ondernemingen een patronale bijdrage betalen op verbrekingsvergoedingen van werknemers met een jaarloon dat hoger is dan 44.508 euro.

Meer informatie over de verbrekingsvergoeding.

Extra patronale bijdrage voor ondernemingen die te vaak beroep doen op tijdelijke werkloosheid

Ondernemingen die tijdens het jaar 2013 hun arbeiders meer dan 110 dagen tijdelijk werkloos hebben gesteld wegens een gebrek aan werk door de economische omstandigheden moeten vanaf 2014 een extra bijdrage aan de RSZ betalen. De omvang van dit bedrag stijgt exponentieel naargelang het aantal dagen tijdelijke werkloosheid.

Nieuw systeem van pensioenbonus

Er komt een nieuwe pensioenbonus voor pensioenen die ingaan vanaf 1 januari 2014. De vroegere regels rond de pensioenbonus kunnen echter ook na 31 december 2013 eventueel nog van toepassing blijven op toekenbare bonussen.

Meer informatie over de pensioenbonus.

Horeca: extra korting bij eerste vijf aanwervingen

Horecazaken die vanaf 1 januari 2014 opteren voor een vrijwillige invoering van de elektronische kassa met black box, kunnen genieten van een lastenverlaging voor vijf vaste werknemers en dit gedurende een onbeperkt aantal kwartalen. Deze vermindering bedraagt 500 euro per kwartaal en per personeelslid, en dit voor maximaal vijf werknemers naar keuze. Als de betrokken werknemer jonger is dan 26 jaar, gaat het zelfs om een verlaging van 800 euro.

De SIS-kaart verdwijnt

Vanaf dit jaar wordt de SIS-kaart geleidelijk afgeschaft. De elektronische identiteitskaart (eID) zal de functie van de sociale identiteitskaart overnemen.

Dienstencheques worden opnieuw duurder

Op 1 januari 2014 is de aankoopprijs van een dienstencheque gestegen van 8,50 naar 9 euro, en dit voor de eerste 400 dienstencheques die een gebruiker per kalenderjaar aanschaft. Boven dit plafond kan men nog maximaal 100 dienstencheques aanschaffen aan een meerprijs van 1 euro per cheque (dus een nieuwe totaalprijs van 10 euro per extra cheque). De inruilwaarde voor de dienstencheque-ondernemingen blijft gelijk.

Aanpassing decemberafrekening

Vanaf 2014 zou er een aanpassing gebeuren aan de decemberafrekening vakantiegeld.

I.s.m. SD Worx

5 jobs waarin je jezelf kunt blijven ontwikkelen

Heb je een hekel aan sleur en wil je voortdurend bijleren? Dan zoek je best een job waarin je jezelf...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Ontdek welke job het beste bij jou past

Heb je eigenlijk geen idee wat je beroepshalve graag zou doen? Op vacature.com vind je nu ook een be...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Teveel stress? Zo weet je dat het fout zit

Neuropsychologe Elke Geraerts vertelt in haar onlangs heruitgegeven bestseller Mentaal Kapitaal hoe ...

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

Met zijn allen naar de top

Ooit was er een tijd dat we geen carrière, maar gewoon een baan hadden. Promotie maken bestond nog n...

Doorgroeikansen voorlopig vooral voor knelpuntberoepers en high potentials

Job gevonden? Eerste werkervaring op zak? Dan is het tijd om te groeien. Maar wacht eens even, ben j...

Vrijwilligerswerk – de belangrijkste regels op een rijtje

Vrijwilligerswerk blijft enorm populair in ons land: duizenden mensen zetten zich belangeloos in voo...