TERUG NAAR OVERZICHT

Wat houdt de bescherming van kandidaten van de sociale verkiezingen in?

Van 9 tot 22 mei 2016 werden in ons land sociale verkiezingen gehouden in alle ondernemingen met meer dan 50 werknemers. Kandidaten die op de lijst staan genieten van bescherming, maar wat houdt die allemaal in?

 

Een woordje toelichting nodig over de beschermingsregeling van de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraad en in het comité preventie en bescherming op het werk (cpbw).

 

Bescherming tegen ontslag

Werknemers die zich kandidaat stellen bij de sociale verkiezingen om op te treden als personeelsafgevaardigde in de ondernemingsraad of het comité preventie en bescherming op het werk zijn beschermd tegen ontslag.

 

Deze werknemers mogen slechts om welbepaalde redenen ontslagen worden mits naleving van een specifieke procedure. Brugpensioen komt niet voor in het lijstje van redenen die tot ontslag kunnen leiden. De werkgever die de regels niet respecteert, moet een forse schadevergoeding betalen aan de betrokken werknemer.

 

Bovendien is de beschermingsregeling van openbare orde, wat betekent dat de werknemer er geen afstand van kan doen.

 

Wie is beschermd?

Niet enkel de personeelsafgevaardigden, dat wil zeggen de effectief verkozen kandidaten, zijn beschermd, maar ook de kandidaten die niet verkozen zijn.

 

Wanneer eindigt de bescherming?

De bescherming eindigt op de datum waarop de verkozen kandidaten bij de volgende sociale verkiezingen aangesteld worden.

 

Voor personeelsafgevaardigden werd vroeger aangenomen dat de beschermingsperiode sneller kon aflopen bij het voortijdig beëindigen van hun mandaat. Het mandaat kan voortijdig eindigen om verschillende redenen. Bijvoorbeeld: wanneer de betrokkene geen lid meer is van de vakorganisatie die hem voordroeg of wanneer betrokkene ontslag neemt uit zijn mandaat. Men nam aan dat de betrokken werknemer niet meer beschermd was vanaf de voortijdige beëindiging van het mandaat.

 

Werknemers die hun mandaat neerlegden, konden bijgevolg zonder problemen ontslagen worden met het oog op brugpensioen. De werkgever liep geen risico om aangesproken te worden tot betaling van de beschermingsvergoeding aan de ontslagen werknemer.

 

Voor niet-verkozen kandidaten kan de bescherming niet voortijdig eindigen. Zij hebben geen mandaat dat ze voortijdig kunnen beëindigen. Zij blijven beschermd als (niet-verkozen) kandidaat tot de volgende sociale verkiezingen. Werknemers die op brugpensioen willen tijdens de beschermingsperiode hebben een probleem. Zij kunnen geen afstand doen van hun bescherming. Hun werkgever neemt een groot risico indien hij ze ontslaat met het oog op brugpensioen.

 

Uitspraken van het arbitragehof hebben de ontslagbescherming van de personeelsafgevaardigden verstrengd. De uitspraken komen er op neer dat de werknemer die zijn bescherming verliest door zijn mandaat voortijdig te beëindigen, toch beschermd blijft maar dan als kandidaat. Er is geen reden om een verkozen kandidaat anders te behandelen dan een niet-verkozen kandidaat.

 

Ontslagredenen voor beschermde werknemers

Ontslag is een rechtshandeling waarbij u aan de werknemer uw beslissing meedeelt om de arbeidsovereenkomst eenzijdig te beëindigen. U kunt in twee gevallen toch ontslag geven aan werknemersvertegenwoordigers en aan kandidaat-werknemersvertegenwoordigers ondanks hun bescherming:

  • in geval van ontslag om ernstige/dringende reden vastgesteld door de arbeidsrechtbank. Een dringende reden is elke ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt;
  • in geval van ontslag om economische of technische redenen die vooraf door het paritair comité werden erkend (bv. sluiting van de gehele onderneming; sluiting van een afdeling van de technische bedrijfseenheid zoals een atelier of een magazijn; en ontslag van een welbepaalde personeelsgroep).

De opheffing van de bescherming gebeurt dus niet automatisch.

 

In volgende gevallen kan trouwens een einde worden gemaakt aan de arbeidsovereenkomst van beschermde werknemers zonder dat het motief voor ontslag vooraf moet worden erkend:

  • bij het verstrijken van de duur van een arbeidsovereenkomst die voor bepaalde tijd werd gesloten;
  • bij het voltooien van het werk waarvoor de werknemer werd aangenomen;
  • bij een eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer;
  • in geval van overmacht;
  • in geval van overlijden van de werknemer;
  • in onderling akkoord.

 

i.s.m. SD WORX

Met zijn allen naar de top

Ooit was er een tijd dat we geen carrière, maar gewoon een baan hadden. Promotie maken bestond nog n...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Doorgroeikansen voorlopig vooral voor knelpuntberoepers en high potentials

Job gevonden? Eerste werkervaring op zak? Dan is het tijd om te groeien. Maar wacht eens even, ben j...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

Vrijwilligerswerk – de belangrijkste regels op een rijtje

Vrijwilligerswerk blijft enorm populair in ons land: duizenden mensen zetten zich belangeloos in voo...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Moet je de kosten voor opleidingen terugbetalen na ontslag?

Kan mijn werkgever de kosten die hij maakte voor opleidingen die ik volgde zomaar terugvorderen nu i...

5 struikelblokken die je verhinderen om door te groeien

Zit jij al jarenlang op dezelfde stoel, terwijl je graag zou doorgroeien? Dan ligt dat niet per se a...

Hoe hoog is uw risico op een bore-out?

Leest u dit (al dan niet) stiekem op het werk omdat u niets om handen hebt? Geloof ons: die tijd kan...