TERUG NAAR OVERZICHT

Wat betekent inhaalrust bij overuren?

 

“Ik heb enkele overuren gepreseerd en nu krijg ik inhaalrust. Wat is dat precies?”

Het antwoord van Bart Pollentier, SD Worx

 

Elk overuur moet gerecupereerd worden door een uur dat er niet gewerkt wordt. Dat niet-gewerkte uur (de inhaalrust) moet op een normale arbeidsdag aangerekend worden.

De inhaalrust moet in het trimester waarin de overuren voorkomen, toegekend worden. Deze periode noemt men de referteperiode. Die periode kan verlengd worden tot maximum één jaar via een Koninklijk Besluit, een collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement. Voor nachtarbeiders kan deze verlenging enkel gebeuren door een KB of een collectieve arbeidsovereenkomst die door de Koning algemeen verbindend verklaard werd.

Door de toekenning van inhaalrust wordt de toepasselijke wekelijkse arbeidsduur als een gemiddelde bereikt over een trimester. Om dit gemiddelde te berekenen, moet tevens rekening gehouden worden met feestdagen en een aantal schorsingen van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (bv. ziekte, jaarlijkse vakantie, …).

Enkele uitzonderingen

  • Voor sommige overuren dient geen inhaalrust te worden toegekend. Het gaat hier dan om overmachtsituaties die door de wetgever omschreven zijn.
  • Voor overuren als gevolg van het uitvoeren van werken van inventarissen en balansen, moet de inhaalrust worden toegekend binnen de 13 weken volgend op deze overuren.
  • Sommige overschrijdingen kunnen volkomen onverwachts voor komen waardoor het soms niet mogelijk is de inhaalrust toe te kennen binnen de referteperiode. In twee situaties mag de gemiddelde arbeidsduur worden overschreden met maximum 65 uren. Dit kan het geval zijn bij een buitengewone vermeerdering van arbeid die vereist is als gevolg van een ongeval of een dringende herstelling aan machines. Die 65 uren moeten in principe worden ingehaald binnen 3 maanden volgend op het einde van de referteperiode.

Loon in plaats van inhaalrust

Werknemers die overuren presteren in het kader van een buitengewone vermeerdering van werk of een onvoorziene noodzakelijkheid zoals omschreven in de Arbeidswet, hebben principieel recht op inhaalrust en overloon. Een werknemer kan kiezen om deze overuren niet in te halen maar onmiddellijk een uitbetaling van deze overuren te ontvangen. Deze uitbetaalde overuren tellen niet mee voor de na te leven arbeidsduur over de referteperiode. De werknemer moet zijn keuze gemaakt hebben nog voor de betaalperiode, gedurende dewelke de prestaties werden verricht, verlopen is.

Deze mogelijkheid is beperkt tot 91 uren per kalenderjaar. Deze 91 uren kunnen op 130 of 143 uren gebracht worden na de overlegprocedure die wordt vastgesteld door een procedure is vastgelegd bij koninklijk besluit. Bij het toepassen van deze procedure moet een bijzondere aandacht besteed worden aan de werkgelegenheid, de gezondheid en veiligheid van de werknemers, alsook aan de kwaliteit van de arbeid.

5 jobs waarin je jezelf kunt blijven ontwikkelen

Heb je een hekel aan sleur en wil je voortdurend bijleren? Dan zoek je best een job waarin je jezelf...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Ontdek welke job het beste bij jou past

Heb je eigenlijk geen idee wat je beroepshalve graag zou doen? Op vacature.com vind je nu ook een be...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Teveel stress? Zo weet je dat het fout zit

Neuropsychologe Elke Geraerts vertelt in haar onlangs heruitgegeven bestseller Mentaal Kapitaal hoe ...

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

Met zijn allen naar de top

Ooit was er een tijd dat we geen carrière, maar gewoon een baan hadden. Promotie maken bestond nog n...

Doorgroeikansen voorlopig vooral voor knelpuntberoepers en high potentials

Job gevonden? Eerste werkervaring op zak? Dan is het tijd om te groeien. Maar wacht eens even, ben j...

Vrijwilligerswerk – de belangrijkste regels op een rijtje

Vrijwilligerswerk blijft enorm populair in ons land: duizenden mensen zetten zich belangeloos in voo...