TERUG NAAR OVERZICHT

Niet hoger loon, maar uitdaging doet Belg uitkijken naar nieuwe job

Voor het zesde jaar op rij heeft HR-dienstverlener Acerta in samenwerking met de Universiteit Gent een onderzoek uitgevoerd naar de jobmobiliteit van de Belgen. Onder de noemer ‘Acerta Candidate Pulse’ werd er ook nu weer een antwoord gezocht op de vraag wie van job verandert en waarom. Opmerkelijkste vaststelling: wie uitkijkt naar ander werk doet dat niet zozeer om een hoger loon te krijgen, maar voornamelijk omdat hij of zij op zoek is naar meer uitdaging en doorgroeimogelijkheden.

Voor het onderzoek werden 3.784 respondenten ondervraagd. Het gaat voornamelijk om hoog opgeleiden uit de actieve beroepsbevolking. 65% van de ondervraagden waren Vlamingen, 20% Brusselaars en 9% Walen. Van de respondenten die vorig jaar aangaven actief op zoek te zijn naar een nieuwe job is ruim de helft (51%) in de afgelopen twaalf maanden ook effectief van werk veranderd. Bij de passief werkzoekenden, die enkel ‘open stonden’ voor een jobaanbieding is dat 17%. In vergelijking met vorig jaar is er een lichte toename (4,3%) van de effectieve jobmobiliteit.

Jobzekerheid nauwelijks van belang

Dit jaar geeft 23% van de respondenten aan dat ze actief op zoek zijn naar een job, 67% staat open voor iets nieuws en 10% is helemaal niet geïnteresseerd in andere jobaanbiedingen. Voor het eerst in zes jaar is de groep die aangeeft sneller geneigd te zijn van werk te veranderen in vergelijking met vorig jaar groter dan de groep die zegt daar minder snel toe geneigd te zijn. Meer dan de helft (53%) van de actief werkzoekenden ziet zichzelf binnen de zes maanden al van job veranderen, bij de passief werkzoekenden ziet 80% dat gebeuren binnen een termijn van maximum drie jaar.

Uit de studie blijkt dat het niet alleen bij dromen blijft: wie de wil heeft om een andere job te zoeken, zal dat ook effectief doen. Tom Vlieghe, managing consultant bij Acerta: “Tijdens de crisis merkten we de afgelopen jaren een terughoudendheid om van werk te veranderen, maar dit jaar zien we een duidelijke toename in het sollicitatiegedrag. We kunnen stellen dat de impact van jobzekerheid slechts in mindere mate een rol speelt. Wat uiteraard wel een invloed heeft, is de anciënniteit: wie nog maar pas van job veranderd is, is meestal minder geneigd om dat onmiddellijk weer te doen. Naarmate je langer in een job blijft, neemt de neiging tot verandering toe, tot ze zich na ongeveer twintig jaar stabiliseert.”

Intern doorgroeien vergroot de marktwaarde

Een tweede belangrijke factor is de interne jobmobiliteit: hoe meer iemand binnen een organisatie al van job veranderd is, hoe meer hij ook de neiging heeft om naar een andere werkgever uit te kijken. Vlieghe: “Dat klinkt misschien vreemd, maar mensen die intern doorgegroeid zijn, stijgen in marktwaarde en hebben minder angst voor verandering. Anderzijds heb je ook werknemers die een nieuwe functie zijn opgedrongen, zich daar niet goed bij voelen en daardoor naar een andere werkgever uitkijken.”

Wie van job verandert, doet dat omdat hij minder tevreden is over zijn huidige situatie. “Een te laag loon is nochtans niet de belangrijkste drijfveer om te vertrekken”, zegt Vlieghe. “Vooral een gebrek aan uitdaging in hun huidige functie speelt een grote rol. Werknemers zijn voor hun toekomst namelijk vooral op zoek naar doorgroeimogelijkheden, opleidingen en ondersteuning door leidinggevenden. Met het oog op het aantrekken van talent, maar evenzeer om werknemers blijvend te engageren, is het dus beter om te investeren in de interne ontwikkeling van personeel dan in hogere lonen.”

Jobsites blijven belangrijkste tool

Niet alleen de werksituatie zelf beïnvloedt de jobmobiliteit, er zijn ook persoonsgebonden factoren. Vlieghe: “Uit ons onderzoek blijkt dat mannen iets meer geneigd zijn om van job te veranderen dan vrouwen, maar dat vrouwen hogere verwachtingen hebben van  een nieuwe job. Leeftijd speelt een mindere rol, al scoren de min-35-jarigen iets gematigder. Ten slotte zijn sommige werknemers ook veel feller gefocust op promotie dan andere. Dat zijn mensen die voluit voor de carrière gaan en minder belang hechten aan goed evenwicht tussen werk en leven.”

Vraag is of de gestegen bereidheid om van job te veranderen een positieve zaak is. Volgens Tom Vlieghe wel: “Verloop van personeel is op zich geen slechte zaak voor een bedrijf. Nieuwe mensen die in een organisatie binnenkomen zorgen immers voor nieuwe visies. Uiteraard mag de jobmobiliteit ook niet al te veel stijgen, want dan krijg je een probleem. Momenteel willen 37% van de respondenten sneller van job veranderen dan vorig jaar. Dat lijkt mij een gezond niveau, niet al die mensen gaan immers ook effectief aan de slag bij een nieuwe werkgever.”

Tot slot had het onderzoek ook nog goed nieuws in petto voor jobsites zoals Vacature.com. Zij blijven immers het belangrijkste kanaal dat werkzoekenden gebruiken om nieuwe vacatures te zoeken. Op twee staan websites van interim- en rekruteringskantoren en op drie de site van de VDAB. Ook kranten en tijdschriften blijven belangrijk, net als het persoonlijk netwerk. Bij de sociale netwerksites speelt eigenlijk enkel LinkedIn een rol van betekenis, Facebook en Twitter worden verrassend genoeg nauwelijks gebruikt om een nieuwe job te zoeken. Vlieghe: “Wel merken we dat sollicitanten zulke sociale media inzetten om bij de rekruteerders informatie in te winnen. Op die manier kunnen ze sneller dan vroeger achterhalen of een bepaalde vacature wel passend is voor hen of niet. Dat kan zowel de kandidaat als het bedrijf heel wat tijdverlies besparen.”

Kom je soms wat dom over op het werk? Dit kan je eraan doen

Iedereen wil competent overkomen bij collega’s en bazen, maar zelfs met het kortste woordje kan je d...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

5 jobs waarin je jezelf kunt blijven ontwikkelen

Heb je een hekel aan sleur en wil je voortdurend bijleren? Dan zoek je best een job waarin je jezelf...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Ontdek welke job het beste bij jou past

Heb je eigenlijk geen idee wat je beroepshalve graag zou doen? Op vacature.com vind je nu ook een be...

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

Teveel stress? Zo weet je dat het fout zit

Neuropsychologe Elke Geraerts vertelt in haar onlangs heruitgegeven bestseller Mentaal Kapitaal hoe ...

Met zijn allen naar de top

Ooit was er een tijd dat we geen carrière, maar gewoon een baan hadden. Promotie maken bestond nog n...

Doorgroeikansen voorlopig vooral voor knelpuntberoepers en high potentials

Job gevonden? Eerste werkervaring op zak? Dan is het tijd om te groeien. Maar wacht eens even, ben j...