TERUG NAAR OVERZICHT

Mag mijn werkgever eisen dat ik mijn zelfstandige bijbaan opgeef?

Naast mijn parttime job voor een werkgever heb ik ook mijn eigen bedrijf. Mag mijn werkgever eisen dat ik hiermee stop?
Het antwoord van Astrid Mertens, SD Worx

Door het sluiten van een arbeidsovereenkomst stel je je als werknemer ten dienste van de belangen van jouw werkgever. Je mag in principe geen daden stellen die de belangen van jouw werkgever kunnen schaden. Dit is de verplichting tot loyauteit.

Overeenkomstig artikel 1134, derde lid BW moet elke overeenkomst, ook een arbeidsovereenkomst, te goeder trouw worden uitgevoerd. Dit betekent dat je tijdens de looptijd van je arbeidsovereenkomst, zelfs tijdens een periode van schorsing, je werkgever niet mag beconcurreren.

Niet-concurrerende activiteiten

De beperking van de vrijheid van de werknemer betreft in principe enkel concurrerende activiteiten. Of het daarbij om eerlijke of oneerlijke concurrentie gaat heeft geen belang.

Niets belet je om, naast je normaal uurrooster, niet-concurrerende activiteiten te verrichten, op voorwaarde dat deze activiteiten de behoorlijke uitvoering van de gewone beroepsactiviteiten ten gunste van je werkgever niet hinderen of negatief beïnvloeden.

Exclusiviteit

De arbeidsovereenkomst kan een exclusiviteitsbeding bevatten. Krachtens zo’n beding verbindt de werknemer zich ertoe om zijn arbeidskracht exclusief ter beschikking te stellen van zijn werkgever. Hieruit vloeit voort dat andere activiteiten met een economische doelstelling verboden kunnen worden - indien de overeenkomst daar heel duidelijk over is.

Toch zijn sommigen van oordeel dat dergelijke beding in strijd is met de beginselen van vrijheid van handel en nijverheid en vrijheid van arbeid. Bepaalde rechtspraak sluit zich hier bij aan en laat het beding niet toe.

Voorwaarden

Beperkingen aan de vrijheid van arbeid, buiten de plaats en de tijd zoals overeengekomen, zijn wel toegelaten indien zij noodzakelijk zijn voor de bescherming van de gewettigde belangen van de onderneming. Het is aan je werkgever om die noodzakelijkheid te bewijzen.

Indien jouw werkgever meent dat het runnen van een eigen bedrijf een correcte uitvoering van de overeengekomen arbeidsprestaties verhindert, kan hij vragen om deze nevenactiviteit stop te zetten.

I.s.m. SD Worx

Met zijn allen naar de top

Ooit was er een tijd dat we geen carrière, maar gewoon een baan hadden. Promotie maken bestond nog n...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Doorgroeikansen voorlopig vooral voor knelpuntberoepers en high potentials

Job gevonden? Eerste werkervaring op zak? Dan is het tijd om te groeien. Maar wacht eens even, ben j...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

Vrijwilligerswerk – de belangrijkste regels op een rijtje

Vrijwilligerswerk blijft enorm populair in ons land: duizenden mensen zetten zich belangeloos in voo...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Moet je de kosten voor opleidingen terugbetalen na ontslag?

Kan mijn werkgever de kosten die hij maakte voor opleidingen die ik volgde zomaar terugvorderen nu i...

5 struikelblokken die je verhinderen om door te groeien

Zit jij al jarenlang op dezelfde stoel, terwijl je graag zou doorgroeien? Dan ligt dat niet per se a...

Hoe hoog is uw risico op een bore-out?

Leest u dit (al dan niet) stiekem op het werk omdat u niets om handen hebt? Geloof ons: die tijd kan...